16 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Rocznica założenia Zakonu Braci Mniejszych.
Dzień odnowienia profesji zakonnej. Wielowiekowa tradycja Zakonu przekazała nam, że 16 IV 1209 r. św. Franciszek założył Zakon Braci Mniejszych, a papież Innocenty III za­twierdził ustnie sposób naszego życia. W tym dniu św. Franciszek przy­rzekł papieżowi posłuszeństwo i cześć Papież Honoriusz III bullą Solet annuere z 29 XI 1223 r. zatwierdził regułę św. Franciszka.

W Kościele Powszechnym
W Bradze, w Portugalii, św. Fruktuoza, biskupa. Zrazu był mnichem, następnie biskupem w Dumio. Uczestniczył w sy­nodzie toletańskim w r. 656. Potem powołano go na biskupstwo do Bragi. Zmarł między r. 660 a 670. Pozostawił po sobie literac­ką spuściznę, a wśród niej surową regułę mniszą.

W Rzymie Benedykta Józefa Labre. Najstarszy z piętnaściorga rodzeństwa, wcześnie próbował żyć u trapistów. Potem wstępował do kartuzów i cystersów, ale próby te dla braku zdro­wia oraz trudności wewnętrznych nie powiodły się. Udręczony wątpliwościami, ruszył do Italii i wtedy w losie wędrowcy odkrył swe powołanie. Zrezygnował ze wszystkiego i zaczął przemierzać kraje europejskie: Włochy, Szwajcarię, Hiszpanię, Węgry i Fran­cję. Odwiedzał wszędzie sławne świątynie, a gdy pod koniec ży­cia pozostał w Wiecznym Mieście, odwiedzał przede wszystkim te kościoły, gdzie uczcić mógł Najśw. Sakrament. Nieliczni tylko wiedzieli, że doznaje łask nadzwyczajnych, ale gdy w r. 1783 za­kończył życie w komórce, użyczonej mu przez pewnego rzeźnika, spontaniczna cześć objęła całe miasto.

Scroll to Top