Poprzedni
Następny

Msze święte

W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00, 19:00
* - zawieszana na lipiec i sierpień

W dni powszednie:
6:30, 8:00, 10:00, 19:00

Sakrament pokuty
i pojednania

W dni powszednie
od godz. 15.15 do 19.00
i na wszystkich Mszach św.

W niedziele i uroczystości podczas każdej Mszy św.
Dyżury w tygodniu

Wspólnoty

W naszym kościele gromadzą się:

- Bractwo św. Antoniego
- Chór
- Franciszkański Zakon Świeckich
- Grupa biblijno-modlitewna
- Rycerstwo Niepokalanej
- Szkoła Ewangelizacji Maryi
- Żywy Różaniec

Kard. Kazimierz Nycz na Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020

Play Video

Katecheza

Płaszcz i krzyż

W zasadzie płaszcz i krzyż kojarzą się jednoznacznie z zakonem krzyżackim i poza tą analogią być może trudno dostrzec jakąkolwiek inną. Spróbujmy jednak uchwycić jedną z wielu „złotych nici”, które łączą wielość osób, wydarzeń i symboli Starego Testamentu z obrazami zapisanymi w Ewangelii.

Płaszcz i jego frędzle

W zrozumienie sensu dzisiejszej katechezy wprowadzają nas dwa fragmenty Starego Testamentu: „Zrobisz sobie frędzle (hebr. cicit) na czterech rogach płaszcza, którym się okrywasz” (Pwt 22,12) oraz „I mówił znowu Pan do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo, i do każdej frędzli użyją sznurka z fioletowej purpury. Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić – a nie pójdziecie za żądzami swego serca i oczu, przez które plamiliście się niewiernością – byście w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga. Jam jest Pan, Bóg wasz, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Jam jest Pan, wasz Bóg»” (Lb 15,37-41). Żydzi zwyczajowo podczas ostatniej części odmawianej rano modlitwy Shema, w której jest mowa o przykazaniu cicit, trzy razy dotykali oczu frędzlami i całowali je. To znaczy, że modlący się dotykał i całował Boże przykazania. On nie całował frędzli – on całował Boże przykazania.

Przykazanie o noszeniu cicit miało pomóc Żydom w pamiętaniu o wszystkich pozostałych przykazaniach, bowiem wiara w Boga realizuje się w czynach człowieka, a czyny często ulegają impulsom oczu i serca.

Czytaj więcej »

Adoracja Najświętszego Sakramentu

codziennie między 15:00 a 19:00 w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia
Z powodu pandemii koronawirusa zawieszona do odwołania

Poznaj nas

Polecamy

Przewiń do góry

Dyżury spowiedników w tygodniu

 

O. MAREK SYKUŁA

 

Poniedziałek -17.00-19.00
Piątek 15.00-17.00
(także w języku włoskim)

 

O. JERZY SZYRAN

 

Środa-17.00-19.00
Sobota 15.00-17.00
(także w języku włoskim)

 

O. JACEK MACIEJCZAK

 

Poniedziałek -15.00-17.00
Sobota 17.00-19.00
(także w języku niemieckim)

 
 
 
 

O. GRZEGORZ PAPUGA

 

Środa -15.00-17.00
Piątek 17.00-19.00

 

O. MAREK MAGIER

 

Wtorek-15.00-17.00
czwartek 17.00-19.00

 

O. RYSZARD KOCZWARA

 

Wtorek-17.00-19.00
Czwartek 15.00-17.00

Spowiedź i Komunia św. w Wielkim Tygodniu

Wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym wiernych pragnących skorzystać z sakramentu Pokuty i Pojednania oraz przyjąć Komunię św – Informujemy.
W Wielkim Tygodniu dyżur spowiedzi będzie przebiegał następująco:
od poniedziałku do środy od godz. 15.00 do 19.00 i na Mszach świętych;

w czwartek od godz. 8.00 do 17.00;
w piątek i sobotę od godz. 9.00 do 17.00.
Penitenci proszeni są o zachowywanie elementarnych zasad bezpieczeństwa: respektowania limitu maksimum 5 osób w kościele, trzymania dystansu do innych oczekujących oraz nakładania maseczek ochronnych.
Informujemy także o możliwości przyjęcia Komunii św. poza Mszą św. w ciągu całego dnia od poniedziałku do środy.

Msze św. w Niedzielę Palmową

Wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym wiernych pragnących uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, a zarazem – w poczuciu realności zagrożenia epidemicznego ze strony Covid-19 – respektując istniejące zarządzenia władz państwowych odnoszące się do zgromadzeń religijnych, w najbliższą Niedzielę Palmową,
5 kwietnia
, w naszym kościele wprowadzamy następujący porządek Mszy świętych: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00.

Pierwszeństwo wejścia do świątyni będą mieli ci, w których intencji jest aktualnie sprawowana Eucharystia. Osoby, dla których zabraknie miejsca informujemy, że w przerwach pomiędzy liturgiami (zwłaszcza przed południem) będzie można wejść na krótko do kościoła, by przyjąć Komunię św. (z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa).

Pomódlmy się o ustanie epidemii koronawirusa

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
Czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas
w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.