20 Styczeń 2020 22:06
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Warto odwiedzić
  Klasztory franciszkańskie
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,724
Koncert Kolęd Stinga
Oglądano 3,325
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,834
Ojcze nasz
Oglądano 2,580
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 4,265
Nawigacja
Artykuły » Bractwo św. Antoniego » Kazania św. Antoniego - jałmużnie
Kazania św. Antoniego - jałmużnie

Na początek postu: II. O jałmużnie


Jałmużna, stosownie do slów: Nie skarbcie sobie, itd. (Mt 6,19). Rdza zżera metale, mól szaty, a co przez nie zostało nienaruszone, kradną złodzieje. Te trzy sposoby wykluczają wszelką chciwość. Zobaczmy, co oznacza te pięć rzeczy, mianowicie ziemia, skarby, rdza, mól i złodzieje.

Ziemią - terra, nazwaną tak, gdyż wysycha - torreat, za pomocą naturalnej posuchy, jest ciało, które tak pragnie, że nigdy nie mówi: wystarczy. Skarbami kosztownymi - zmysły ciała. Rdzą - aerugo, czyli skażeniem żelaza nazwanym tak od gryzienia - ab erodendo, jest lubieżność, która usuwając z duszy jej piękno, zżera ją. Molem - tinea nazwanym tak, bo przyczepia się - teneat, jest pycha lub gniew. Zlodziejami, nazwanymi tak od czarnego jak węgiel mroku, czyli od ciemnej nocy, są szatani.
Jeśli zatem czynimy coś cielesnego, ukrywamy skarby w ziemi, to znaczy gdy kosztowne zmysły ciała zajmujemy ziemskimi lub cielesnymi pragnieniami, wtedy rdza, czyli lubieżność, pożera je. Dalej, pycha i gniew oraz wszystkie inne złe nałogi niszczą odzież obyczajów, z których jeśli coś zostanie, kradną szatani, którzy zawsze nastawieni są na to, aby obdzierać z dóbr duchowych.

Następuje tekst: Ale skarbcie sobie skarby w niebie (Mt 6, 20). Jałmużna jest wielkim skarbem: „Zasoby Kościoła, rzecze Święty Wawrzyniec, do niebieskiego skarbca uniosły ręce ubogich". Zaskarbia sobie w niebie, kto daje Chrystusowi; Chrystusowi daje, kto udziela ubogiemu: Coście uczynili, rzecze, jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25, 40).

Jałmużna - eleemosyna po grecku, po łacinie miłosierdzie - misericordia. Miłosierdzie nazwane tak, iż zrasza biedne serce - miserum rigans cór. Człowiek zrasza ogród, aby zebrać plon. Zraszaj i ty serce nędznego biedaka jałmużną, którą zwie się wodą Bożą, iżbyś zebrał plon na życie wieczne. Ubogi niech ci będzie niebem, w nim złóż swój skarb, żeby tam zawsze, a zwłaszcza podczas tego świętego Wielkiego Postu, było serce twoje, a gdzie serce, tam oko, a gdzie tych dwoje, tam zrozumienie, o którym w Psalmie: Błogosławiony, kto rozumie potrzebującego i ubogiego (Ps 40, 2).

Stąd to Daniel do Nabuchodonozora: Rada moja, rzecze, niech ci się spodoba: grzechy swoje jałmużnami odkupuj, a nieprawości swe miłosierdziem nad ubogimi (Dn 4, 24), i dlatego liczne winny być jałmużny dla ubogich i miłosierdzie, za pomocą których wykupiwszy się z niewoli grzechu, moglibyście wrócić wolni do niebieskiej ojczyzny, a to za sprawą Tego, który jest błogosławiony na wieki. Amen.Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   II Niedzielę zwykłą

  Intencje 19-25.01.2020.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto