20 Styczeń 2020 23:45
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Warto odwiedzić
  Klasztory franciszkańskie
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,725
Koncert Kolęd Stinga
Oglądano 3,326
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,835
Ojcze nasz
Oglądano 2,581
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 4,266
Nawigacja
Artykuły » Bractwo św. Antoniego » Dekret z 1664
Dekret z 1664

Dekret papieża Aleksandra VII z roku 1664,
nadający odpusty Bractwu 
św. Antoniego w kościele Ojców 
Franciszkanów w Warszawie.


Papież Aleksander VII na wieczną rzeczy pamiątkę. Otóż przyjęliśmy do wiadomości, że w kościele klasztornym Braci


Mniejszych Konwentualnych Zakonu św. Ojca Franciszka z Asyżu, znajdującego się w mieście Warszawa, istnieje pobożne i czcigodne Bractwo św. Antoniego z Padwy, kanonicznie założone i zatwierdzone, do którego należą wierni mężczyźni i kobiety bez ograniczeń co do pochodzenia, czy dziedziczonego stanu, które powszechnie prowadzi bardzo liczne dzieła kultu i miłosierdzia.


My, Papież, dla powiększenia tego dobra i jego codziennego wzrostu, mocą i powagą miłosiernego i wszechmocnego Boga oraz władzą świętych Piotra i Pawła Apostołów, wszystkim wstępującym obojga płci do tego Bractwa, w dniu przyjęcia, jeśli tylko przystąpią do Sakramentu Pojednania i Przyjmą Komunię św., udzielam odpustu zupełnego.


A także w godzinę śmierci, jeśli oczywiście przystąpią do Sakramentów św. Jeżeli czasem nie mogliby tego uczynić, przynajmniej skruszeni w duchu niech wzywają imienia Jezusa i w myśli Go przywołują. Chcemy także, aby wszystkie inne odpusty, nadane braciom i siostrom tego Bractwa, czy to wieczyste, czy czasowe, trwały nadal.


Jeżeli więc wspomniane Bractwo byłoby przyłączone do jakiejś archikonfraterni, albo w przyszłości odłączone, albo z jakiejś przyczyny dołączone, albo przekształcone, albo jakimś pismem skasowane, to tym samym nadane odpusty zostają skasowane.


Dano u Matki Bożej Większej pod Pieczęcią Rybaka,
dnia 18 stycznia 1664 roku, pontyfi katu naszego 
roku dziewiątego.


 

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   II Niedzielę zwykłą

  Intencje 19-25.01.2020.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto