10 Grudzień 2019 13:10
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Warto odwiedzić
  Klasztory franciszkańskie
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,620
Koncert Kolęd Stinga
Oglądano 3,241
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,770
Ojcze nasz
Oglądano 2,516
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 4,150
Nawigacja
Artykuły » Wspólnoty i Grupy
Artykuły: Wspólnoty i Grupy
Rycerstwo Niepokalanej MI

„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”
(J 2,5)


 Maryja zaprasza do podążania śladami swego Syna. Myśl tę podjął św. Maksymilian Kolbe, który w prostych słowach naszkicował program życia chrześcijańskiego w nowej formie pod opieką Niepokalanej:


*  zdobyć cały świat dla Chrystusa;
*  powierzyć swe życie Niepokalanej  w akcie całkowitego oddania się, nosić Cudowny Medalik, jako znak przynależności do Niej i złoty środek na zagrażające człowiekowi zło, codziennie odmawiać akt strzelisty „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta…”;
* Rycerz Niepokalanej ma do dyspozycji wszelkie godziwe środki, na jakie pozwala jego stan i aktualne okoliczności jego życia: świadectwo własnego życia, modlitwa, głoszenie słowa Bożego we właściwym dla siebie wymiarze, praca dla Kościoła.


Ten wzniosły cel, proste środki i warunki podane przez św. Maksymiliana Kolbego, pragniemy realizować w grupie Rycerstwa Niepokalanej, która spotyka się przy klasztorze OO. Franciszkanów, w każdą czwartą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 11.30.


     W tym roku program formacji obejmuje:


* katechezy „Siedem grzechów głównych”
* etos rycerza w historii Polski i we wspólczesnym świecie;
* rozmowy i dyskusje.


Wszystkich chętnych zapraszamy.


 Grupę prowadzą:
O. Marian Jarząbek
O. Jerzy Szyran   


INTENCJE MSZY ŚW. 10.08.2014-16.08.2014

INTENCJE  MSZY ŚW.  10.08.2014 – 16.08.2014


Niedziela   10.08.2014
830    Za + Hannę WAŚNIEWSKĄ i jej rodziców Stefana i Eugenię JANKOWIAK

1000  Za + Leszka MASZERA w 5 roczn. Śmierci
1130  Za + Henryka i Jadwigę
1300  W int. Bractwa św. Antoniego
1700  Za + Józefa BUKOWCZAN – greg. 10/30
1900  Za + Romana w dniu imienin


Grupa Biblijno-modlitewnaRozważać słowo, które Bóg wypowiedział do człowieka to szukać Słowa, które jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Grupa biblijno-modlitewna szuka w Piśmie świętym Drogi dla swego życia, Prawdy o sobie i swoim życiu. Odnajdując zaś te dwie rzeczywistości, odnajduje samo Życie.
Spotkania grupy biblijno – modlitewnej odbywają się w każdy czwartek (od 20 września 2018) po wieczornej Mszy świętej (ok. 19.45) w salce pod kościołem.
Każde spotkanie rozpoczyna się katechezą, następnie uczestnicy spotkania otrzymują teksty biblijne do rozważania. Po dłuższej ciszy członkowie grupy dzielą się przeczytanym i rozważonym słowem. Całość kończy się modlitwą spontaniczną i błogosławieństwem.
W tym roku formacyjnym przedmiotem naszych rozważań biblijnych będą teksty liturgii słowa Bożego zaczerpnięte z ważniejszych świąt i uroczystości roku liturgicznego. Katechezy zaś – po dokończeniu katechez na temat Dekalogu (przykazania VI-X) - podejmą analizę „Stopni doskonałości” św. Jana od Krzyża.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Spotkania prowadzą:
o. dr Jerzy Szyran
o. Jacek MaciejczakRozważać słowo, które Bóg wypowiedział do człowieka to szukać Słowa, które jest Drogą, Prawdą i Życiem.


Grupa biblijno-modlitewna szuka w Piśmie świętym Drogi dla swego życia, Prawdy                o sobie i swoim życiu. Odnajdując zaś te dwie rzeczywistości, odnajduje samo Życie.


Spotkania grupy biblijno – modlitewnej odbywają się w każdy czwartek (od 20 września 2018) po wieczornej Mszy świętej (ok. 19.45) w salce pod kościołem.


Każde spotkanie rozpoczyna się katechezą, następnie uczestnicy spotkania otrzymują teksty biblijne do rozważania. Po dłuższej ciszy członkowie grupy dzielą się przeczytanym i rozważonym słowem. Całość kończy się modlitwą spontaniczną i błogosławieństwem.


W tym roku formacyjnym przedmiotem naszych rozważań biblijnych będą teksty liturgii słowa Bożego zaczerpnięte z ważniejszych świąt i uroczystości roku liturgicznego. Katechezy zaś – po dokończeniu katechez na temat Dekalogu (przykazania VI-X) - podejmą analizę „Stopni doskonałości” św. Jana od Krzyża.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Spotkania prowadzą:


o. dr Jerzy Szyran


o. Jacek Maciejczak


Żywy Różaniec

 


 


 "Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca" (Jan Paweł II).

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca
Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi 
Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

"Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata".

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.


"Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej".

Założycielka Żywego Różańca, Paulina Jaricot pragnęła, aby modlitwa różańcowa wsparła zainicjowane przez nią kilka lat wcześniej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które w stulecie powstania, 3.maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił Papieskim i polecił wprowadzić w całym Kościele. Misyjne korzenie Żywego Różańca na nowo odkrył w latach pięćdziesiątych XX wieku dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA, abp. Sheen.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

W Roku Różańca Jan Paweł II podziękował członkom Żywego Różańca na całym świecie za to, że modląc się w papieskich intencjach misyjnych wspierają dzieło ewangelizacji na wszystkich kontynentach, a tym samym i jego posługę.


Ceremoniał Żywego Różańca
Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie przy każdym kościele, także przy naszym. Wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje 
Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
* w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,

* Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
* Ofiarowania Pańskiego (2 II),
* Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
* Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
* Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
* w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
* oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy, wszystkich róż.

Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych, w naszym kościele w pierwszą niedzielę miesiąca według programu:
* godz. 11.30 - Msza święta w intencjach Żywego Różańca,

* godz. 12:30 - spotkanie stowarzyszenia w salce klasztornej połączone ze zmianą tajemnic. Przyjmowane są też zapisy nowych członków.


Bractwo św. Antoniego

Bractwo św. Antoniego


 Cele   • * składanie Trójcy Przenajświętszej dziękczynienia za św. Antoniego, duchowego syna św. Franciszka; za jego heroiczne cnoty, za przywileje, którymi Bóg go obdarzył, za jego przedziwną potęgę wstawiennictwa przed Bogiem, za chwałę, do jakiej jest on wynoszony  • wypraszanie u św. Antoniego opieki i wstawiennictwa u Boga w różnorodnych potrzebach duszy i ciała dla siebie, braci i sióstr Bractwa oraz wypraszanie łask dla wszystkich, którzy szukają Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, by stawać się apostołami współczesności i naśladować go w swoim życiu  • włączenie się członków Bractwa w modlitwy wspólnotowe trzech Zakonów Franciszkańskich w tej intencji, by na wzór św. Antoniego nigdy nie przestawali szukać ducha tożsamości franciszkańskiej w swoim życiu i nim żyć

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   II Niedzielę adwentu

  Intencje 8-14.12.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto