10 Grudzień 2019 11:53
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Warto odwiedzić
  Klasztory franciszkańskie
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,620
Koncert Kolęd Stinga
Oglądano 3,241
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,770
Ojcze nasz
Oglądano 2,515
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 4,148
Nawigacja
Artykuły » Sakramenty
Artykuły: Sakramenty
Adoracja

Adoracja jako szczególna forma spotkania z Chrystusem eucharystycznym


W myśli teologiczno-liturgicznej adoracja zarezerwowana jest wyłącznie dla Trójjedynego Boga. Stąd w Kościele katolickim można mówić o adoracji Najświętszego Sakramentu i adoracji krzyża, która związana jest głównie z obchodami Triduum Paschalnego. W niniejszym opracowaniu chcemy się zająć jedynie adoracją Najświętszego Sakramentu, która od wielu już wieków istnieje jako jedna z form kultu eucharystycznego. Z tą formą kultu Eucharystii poza Mszą świętą, liturgia łączy wiele nabożeństw, które na stałe wpisały się w duszpasterski krajobraz naszego Kościoła. Czym innym jednak wydaje się być ściśle pojęta adoracja. Doświadczenie bowiem pokazuje, że w wielu wypadkach adorację sprowadza się do werbalnej formy modlitwy lub nabożeństwa. Problem, który wydaje się dotykać tej formy kultu Eucharystii, leży przede wszystkim w niezrozumieniu idei adoracji i w niewłaściwym wykorzystaniu czasu przeznaczonego na adorację. Z pewnością wiąże się to z wieloma czynnikami, jednak wśród nich najbardziej widoczne jest niezrozumienie dla celowości czasu poświęconego na adorację Najświętszego Sakramentu. Niniejsze opracowanie nie uzurpuje sobie bynajmniej prawa do podawania definitywnych rozstrzygnięć. Ma ono na celu jedynie zwrócenie uwagi na pewien wycinek rzeczywistości duszpasterskiej i pobudzenie do refleksji i dyskusji wokół postawionej w ten sposób problematyki.


Chrzest

Chrzest w kościele św. Franciszka

Właściwym miejscem sprawowania sakramentów jest własna parafia. Bywa jednak, że inny kościół z jakichś względów staje się nam bardzo bliski. W nim wzrastamy w wierze i chcemy, aby właśnie tam nasze dziecko otrzymało sakrament chrztu św.


Intencje

Krótki przewodnik po intencjach mszalnych

Jakie są rodzaje intencji mszalnych?

* jednorazowa - kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.
* zbiorowa - jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach; taką Mszę odprawiamy w każdy wtorek o godz. 10.00 i 19.00 (dzień św. Antoniego)
* gregoriańska - intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni
* bezgodzinowa - gdy zależy nam na konkretnym terminie, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte, można zamówić intencję odprawioną przez jednego z ojców poza kościołem (najczęściej w klasztorze). Nie ma jednak możliwości uczestniczenia w niej ani ustalenia godziny jej odprawienia
* bezdatowa - bez wskazania konkretnego terminu, odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.


Każdą z tych Mszy św. można zamówić w naszym kościele


Po co zamawiać Mszę świętą?
W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa - Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.

Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?
Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych - naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych - aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.

Możemy się modlić także w intencjach ogólnych - za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Jak zamówić intencję mszalną?
Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii, po kżdej Mszy św. przez 10 min

Jakie są dostępne terminy odprawiania Mszy św.?
Dostępność terminów zależy od pory roku. Najtrudniej o wolne terminy w Wielkim Poście i w dniach popularnych imienin. Często jednak można zamówić Mszę św. jeszcze w tym samym tygodniu. Istnieje możliwość zamawienia Msze św. z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Przy zamawianiu intencji zwyczajowo składana jest ofiara pieniężna. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego.


Małżeństwo

Sakrament małżeństwa na Zakroczymskiej

Należy zgłosić się do O. Gwardiana Marka Sykuły (tel. 22/831-20-31), by uzyskać zgodę na zawarcie sakramentu małżeństwa w kościele Stygmatów św. Franciszka oraz ustalić datę ślubu.

Od proboszcza swojej parafii (właściwej miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego) należy otrzymać licencję na zawarcie ślubu na terenie Parafii Nawiedzenia NMP przy ul. Przyrynek 2, do której terytorialnie należy franciszkański kościół, (bez tego dokumentu Parafia Nawiedzenia NMP nie wyrazi zgody na ślub w naszej świątyni).

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (nie wcześniej jednak niż 3 miesiące przed terminem ślubu).

Po otrzymaniu zgody, licencję oraz dokumenty z USC należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed ślubem do kancelarii Parafii Nawiedzenia NMP, aby spisać aktu ślubu.
Wpis do księgi małżeństw wymaga obecności narzeczonych i świadków.

Przed ślubem narzeczeni i świadkowie podpisują akt ślubu w kancelarii Parafii Nawiedzenia NMP.

Po złożeniu wszystkich dokumentów i podpisów narzeczeni otrzymują delegację dla kapłana, który będzie błogosławił ich związek małżeński. Dokument należy złożyć w zakrystii kościoła Stygmatów św. Franciszka.

Odpowiednio wcześniej należy ustalić szczegóły uroczystości:
- omówić przebieg liturgii,
- jeśli potrzeba, uzgodnić wystrój kościoła (kwiaty, dekoracje) oraz oprawę muzyczną uroczystości.Parafia Nawiedzenia NMP
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
Tel. (22) 831-24-73

Kancelaria Parafii Nawiedzenia NMP
Kancelaria jest czynna w dni powszednie od godz. 10.00 do 11.00 oraz od godz. 17.00 do 18.00 (w soboty od godz. 10.00 do 11.00). W lipcu i sierpniu, w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna.
Ponieważ parafia zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg ślubów, zawiadamiania o zwartym sakramencie małżeństwa parafii chrztu nowożeńców oraz parafii, z których otrzymano licencję, na niej ciąży również obowiązek opracowania dokumentów USC. Prosimy więc narzeczonych o złożenie ofiary kancelaryjnej na pokrycie wyżej wymienionych kosztów.


Msza w int.o uzdrowienie

Jezus czeka na nas z Miłością,
z darem pokoju i uzdrowienia.
Pragnie dotykać głębi naszych serc!


Mszą św. w int. o uzdrowienie duchowe i fizyczne włączamy się szeroki nurt modlitwy wstawienniczej Kościoła Powszechnego.
Ogarniamy nią wszystkich znękanych chorobami, nałogami, wszelkimi zranieniami i zniewoleniami. Pragniemy wspólnie modlić się do Boga o potrzebne łaski wolności duchowej i zdrowia fizycznego.
Modlitwą ogarniamy nie tylko obecnych na Eucharystii, ale również tych, których duchowo przynosimy przed Oblicze Jezusa.

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   II Niedzielę adwentu

  Intencje 8-14.12.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto