Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”
                               św. Maksymilan Maria Kolbe

,, […] Niesiemy sztandar żywej wiary
 Co miłość Boga, bliźnich zna
Nadziei świętej, serc ofiary
Zbawiciela dusz, pogromu zła.

 Szumią chorągwie Jej błękitne
Lśni słońca łask Jej złotym tłem
I życie święte, i życie szczytne
Powstaje z krańca w krańce ziem.”

Niesiemy sztandar w świat daleki,
Niepokalanej Matki dusz!
Skłonią się ludy, schylą się wieki
W zwycięskich blaskach wiecznych zórz!”

z hymnu Rycerstwa Niepokalanej

Zatrzymaj się.

,,Za wielkie jest serce człowieka, by je można było zapełnić pieniądzem, zmysłowością lub zwodniczym, choć odurzającym dymem sławy. Ono pragnie dobra wyższego, bez granic i wiecznie trwającego. A takim dobrem to tylko – Bóg. ” 
Święty Maksymilian diagnozuje istotę poszukiwań każdego człowieka, także Twojego serca. 
I szukasz, ostatkiem sił i woli wierzysz w sens tych zmagań, o których świat przekonuje, że są daremnym trudem głupców. Wiesz już jak łatwo, ślizgając się po powierzchni, wyprzeć się pragnienia widzenia więcej, sięgania głębiej. Szukania swojej prawdziwej tożsamości, a nie egoistycznych wizji, odkrywania Dobra i Miłości, W A L K I o Ciebie samego, o drugiego człowieka, walki o świat. Walki ze złem przez rozwijanie dobra. Być może dopiero miotając się samotnie po polu walki przekonasz się, że nic tak skutecznie Cię nie uchroni i nie zwiększy Twoich szans na zwycięstwo, jak stanięcie w zwartym szeregu.

Jesteśmy wspólnotą Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej w ramach Rycerstwa Niepokalanej. SEN to szkoła, bo szkoły rycerskie znane są nie od dziś i każdy szanujący się rycerz przed podjęciem walki dbał wcześniej by zrobić wszystko, żeby się do niej jak najlepiej przygotować. Szkoła Ewangelizacji, bo w swoim tragicznym położeniu świat nieustannie potrzebuje Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, Twoi najbliżsi jej potrzebują, potrzebujesz jej Ty sam – ,,ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1) i żeby pomóc innym dochodzić do wolności, musisz najpierw sam stać się wolny. Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej, bo stajemy w Jej szeregach, oddając Jej się całym do posługiwania się nami wedle Jej woli – Tej, która miażdży głowę smokowi. 

,,Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału,
lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom,
przeciw rządcom świata tych ciemności,
przeciw pierwiastkom duchowym zła
na wyżynach niebieskich.”Ef 6,12

Pragniemy

saint francis, assisi, saint

Jak święty Franiszek…
który gotując się na wyprawę krzyżową, zapytany przez Pana, komu chce służyć, przeżywa swoje pierwsze nawrócenie: wyrzeka się tego świata w pragnieniu służenia Panu, a nie słudze.
W jego beztroskiej młodości dostrzegamy pragnienie czegoś więcej, marzenia o zostaniu sławnym rycerzem i Pan widząc poruszenia jego serca, powołuje go do podjęcia misji odbudowy kościoła. Chcemy idąc za Jego śladem wiernie służyć Bogu, czegokolwiek od nas zażąda. mając za wzór radykalny zwrot ku prawdom Ewangelii.

Jak św. Antoni
którego, Pan zawrócił z wyprawy do Afryki, gdzie udawał się z pragnieniem oddania życia, aby wyznaczyć mu misję właśnie tam, gdzie się znajdował. Poruszającymi kazaniami i licznymi cudami dawał świadectwo Żywego Boga, którego Matkę szczerze umiłował. Za Jego przykładem, chcemy pozostawić się Niepokalanej do całkowitej dyspozycji: tu i teraz, i w każdym miejscu w jakim się znajdziemy, wierząc, że właśnie w tych okolicznościach wskazane jest nam ewangelizować, świadczyć o Chrystusie.

Jak św. Maksymilan…
który zapalony ideą zdobywania dla Niepokalanej wszystkich serc, służył Jej wiernie i walczył z masonerią powołując Militia Immaculatae, budując Niepokalanów, aż w końcu oddając życie za współwięźnia w Auschwitz-Birkenaui dając prze to świadectwo najwyższej mierze miłości chrześcijańskiej. 
Jak święty Maksymilian, pociągniony pragnieniem służby Najpiękniejszej Panience, pragniemy stawać się narzędziami w rękach Niepokalanej, którymi sama będzie się posługiwać jak tylko zechce i zdobywać dla Niej cały świat.

Jesteśmy Rycerzami Niepokalanej!
Chcemy być w gotowości na każde Jej wezwanie. Ona sama nas przygotowuje, pokazuje nam naszą prawdziwą tożsamość dzieci Bożych. 
Dlatego walczymy! 
W duchu franciszkańskim, z uwzględnieniem zasad nowej ewangelizacji, tradycji zakonu i dziedzictwa kolbiańskiego. Walczymy, aby przygotować się do posługi ewangelizacji we współczesnych realiach, w świecie, w którym przyszło nam żyć. Formacja SEN trwa trzy lata i jest to bardzo intensywny czas, w którym zbliżyć się do Boga pomagają nam:

Maryja sama powołuje swoich Rycerzy, pozwól Jej zabrać głos w Twoim życiu… 

Rozpoczęciem formacji jest przyjechanie na letnie Rekolekcje Ewangelizacyjne MI, konieczna jest grupa 4-5 osób mieszkających blisko siebie na tyle, aby po rekolekcjach miały możliwość spotykania się raz w tygodniu na spotkaniach formacyjnych. Możliwe jest także dołączenie w trakcie roku formacyjnego do grupy otwartej na tzn. rok zerowy. Po więcej informacji oraz terminy rekolekcji zapraszamy na stronę www.dniskupienia.pl 
Aktualnie w Warszawie odbywają się spotkania sześciu grup różnych stopni formacji.
Osoby z formacji początkowej spotykają się w swoich trzech grupach w klasztorze franciszkanów przy Zakroczymskiej 1 w poniedziałki i środy, grupa otwarta spotkania  odbywają się we środy, o godzinie 19:30, online.
Spotkania prowadzą Animatorzy SEN, opiekunem duchowym jest o. Arkadiusz Płatek.

Formacja stała swoje spotkania odbywa w klasztorze sióstr nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137 we wtorki i czwartki, dwa razy w miesiącu, w ustalonych terminach. Spotkania prowadzi s. Bożena Kamińska.

Najczęściej w trzeci piątek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej ok 19.45 (Eucharystia o 19.00) organizujemy w Kościele Stygmatów Świętego Franciszka adoracje Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do wspólnego uwielbiania Pana Jezusa!

Scroll to Top