Listopad 29 2014 01:47:07
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Życie Konsekrowane
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Ojcze nasz
Oglądano 46
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 158
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 161
90 sekund, które musisz zobaczyć!
Masz jedno życie dobrze je wykorzystaj
Oglądano 187
Pod Prąd
Oglądano 972
Rok życia Konsekrowanego
Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

Dzień Pierwszy

1. Rozpoczęcie.

- W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 Niepokalana nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi - kim jesteś? Pragnę, bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej - bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej. Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królową i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia. Kiedyż, o Pani, zakrólujesz w sercach wszystkich i każdego z osobna? Kiedyż wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie - za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi? Amen.

- Modlitwa "Pod Twoją obronę".

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno  chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu  Synowi nas oddawaj.

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia

Nowenna przed uroczystościa Niepokalanego Poczęcia

29 listopada w Uroczystość Wszystkich świętych Zakonu Franciszkańskiego rozpoczyna się dziewięciodniowa  Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Franciszkanie w ten sposób dziękują Bogu za dar Maryi. Wskazując jednocześnie że idąc za głosem swojego założyciela św. Franciszka od samego początku Maryja była dla nich wzorem wskazującym kierunek drogi ku Chrystusowi.  Na przestrzeni lat wielu teologów przyczyniało się do szerzenia kultu maryjnego, wnieśli oni również wiele swojego wkładu w ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

W naszej świątyni modlitwy nowennowe z okolicznościowym kazaniem, od 29 września o godz. 19.00

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony konstytucją apostolską Ineffabilis Deus –  8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX.

29 Listopada

Wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej
Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego
Papież Honoriusz III bullą Soletannuere dnia 29 XI1223 r. zatwierdził regułę ułożoną, z pomocą innych, przez św. Franciszka. Miał on zwyczaj mawiać, że reguła braci mniejszych jest „księgą życia, nadzieją zbawienia, rdzeniem Ewangelii, drogą doskonałości, kluczem do raju, umową wiecznego przymierza” (2 Celano 208). Ten dzień zatwierdzenia reguły obchodzony jest jako franciszkańskie święto ku czci świętych, którzy naśladując Chrystusa i św. Franciszka przez zachowanie zostawionych przez niego przepisów życia, osiągnęli szczyty doskonałości ewangelicznej i zostali dani jako wzory do naśladowania przez Kościół, jako błogosławieni i święci Pańscy - Wszyscy Święci Zakonu Serafickiego. Święci, którzy indywidualnie i wspólnotowo ukazywali życie Jezusa we wszystkich jego wymiarach: od ubóstwa po umiłowanie każdego człowieka, od głoszenia Ewangelii aż po śmierć na krzyżu, aby być, według wezwania Chrystusa, światłością dla świata i solą ziemi oraz narzędziem zbawienia dla wszystkich ludzi. Oprócz tych znanych i czczonych na ołtarzach jest jeszcze liczna rzesza wybitnych sług i służebnic Bożych, którzy pozostawili nam wspaniały przykład życia ewangelicznego i są naszymi orędownikami u Boga.

W kościele Powszechnym:

W Tuluzie, we Francji, św. Saturnina, pierwszego bi­skupa tego miasta i męczennika. Zbyt późno i zbyt panegirycz-nie opisano jego ofiarę, stąd wielu szczegółów ustalić nie potrafi­my. Jest jednak rzeczą wielce prawdopodobną, że zginął około r. 250, zapewne nie po edykcie prześladowczym lub procesie, ale pośród zamieszek i na skutek samosądu pogan. Jego cześć była ongiś bardzo żywa. Pierwotne łacińskie Saturninus przybrało z czasem miejscowy kształt Sarnin.

W Rzymie św. Saturnina, męczennika. Czczony tego sa­mego dnia co poprzedni, jest jednak postacią zupełnie odrębną. Do Rzymu przybył z afrykańskiej Kartaginy. Torturowano go w sposób szczególnie okrutny. Potem posłano na wygnanie, gdzie zmarł z wycieńczenia. Pochowano go przy Via Salaria Nova. Póź­niej wybudowano tam bazylikę ku jego czci.

W Deventer, w Holandii, św. Radboda, biskupa. Kształ­cił się u swego wuja, arcybiskupa Kolonii oraz w klasztorze św. Marcina w Tours. W r. 899 powołano go na stolicę biskupią w Utrechcie. Na skutek najazdów normandzkich uchodzić musiał do Deventer. Zmarł w czasie objazdów wizytacyjnych w r. 917. Pozostawił po sobie nieco pism o charakterze hagiograficznym i liturgicznym.

Listopad

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   XXXIV Niedzielę Zwykłą

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XXXIV Niedzielę
   Zwykłą

  Intencje 23.11-29.11
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto