Lipiec 23 2014 14:19:24
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański    Zakon Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Szkoła    Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Pod Prąd
Piosenka kanonizacyjna ,,Pod prąd" będzie nam towarzyszyć podczas obchodów kanonizacyjnych. Zachwycający brzmieniem, o wyjątkowej linii melodycznej utwór nie pozostawia nikogo obojętnym. Atutem projektu są także znani wykonawcy: Wojciech Waglewski, Adam Nowak, Jorgos Skolias, Sebastian Karpiel-Bułecka, chór JP2.
Oglądano 467
Pater Noster - śpiewane przez Jana Pawła II
Oglądano 326
Z dalekiego kraju
Oglądano 306
Jak zrozumieć współczesny świat?

Jerzy Szyran OFMConv

 Jak zrozumieć współczesny świat?

     Na tak postawione pytanie w zasadzie nie ma racjonalnej odpowiedzi, gdyż za zrozumieniem dzisiejszego świata stoi pewien system ideologiczno-filozoficzny, zwany postmodernizmem. Właśnie to czego doświadczamy w codziennym życiu, przekazach medialnych, polityce i ludzkich postawach jest wynikiem tego systemu.

 1.Postmodernizm jako fenomen naszych czasów 

     Spośród wszystkich ideologii i filozofii współczesnego świata na pierwszy plan wysuwa się postmodernizm[1], który swoją doktryną wpływa na niemalże wszystkie dziedziny codziennego życia. Dlatego właśnie, aby pojąć jego działanie na współczesnego człowieka, warto poświęcić mu trochę uwagi.

 

Wakacje

Gdzie spotkać Boga na wakacjach?

      „Wakacje, znowu są wakacje, na pewno mam racje, wakacje znowu są” – ten fragment znanej piosenki kabaretu OTTO, uświadamia nam, że już przyszedł czas, by choć na chwilę opuścić ciasne i duszne ulice Warszawy i wyjechać w przestrzeń, pełną zieleni, świeżego powietrza i szumu górskiego strumienia. Jednak wakacje dla chrześcijan nie mogą być bezmyślnym oddawaniem się urokom lat, lecz winny być innym, niż zazwyczaj spotkaniem z Bogiem. Nie zapominając o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii, ruszamy w teren, by szukać Boga.

 1. Zachwyt pięknem świata

     Tylko człowiek nierozumny nie stawia sobie pytań i nie szuka na nie odpowiedzi. Cała przyroda jest księgą, która opowiada chwałę Boga. Emerytowany już profesor dogmatyki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nie raz na egzaminach zadawał swoim studentom pytanie, wskazując na stojący na parapecie okna kwiat: Co ci ten kwiatek mówi o Bogu? Stojąc wobec każdej żywej istoty trzeba zadać sobie pytanie o jej początek.

 1.1.Skąd to piękno świata?

     Podobne pytanie zadał kiedyś św. Tomasz z Akwinu i tak powstało słynnych „Pięć dróg”, które wychodząc z różnych przymiotów stworzeń, odnajdują ich przyczynę sprawczą w Bogu. „Pięć dróg” św. Tomasza z Akwinu jest zatem pewną ilustracją, że człowiek może siłą swego rozumu odkryć istnienie Boga. Zdanie to doskonale koresponduje z myślą św. Pawła: „od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty — wiekuista Jego potęga oraz bóstwo — stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1,20).

 

23 lipca

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Św. Brygida Szwedzka,
wdowa z III Zakonu (1303-1373), założycielka Zgromadzenia Najświętszego Zbawiciela. Urodziła się w 1303 r. w Finstad (Szwecja) jako córka księcia Szwecji Birgera i Ingeburdisy, potomków królów gockich. Brygida była jedną z najwybitniejszych postaci Kościoła, świętych i mistyków XIV w. Chociaż od najmłodszych lat odznaczała się głęboką wiarą i marzyła o wstąpieniu do klasztoru, to jednak mając 14 lat, po-słuszna ojcu poślubiła Ulfa Gudmarssona, księcia Nerycji, z którym miała ośmioro dzieci, wśród nich była późniejsza wybitna święta średniowiecza - Katarzyna Szwedzka. Po śmierci męża Brygida wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka i osiadła w klasztorze związanym z cystersami, gdzie prowadziła bardzo surowe życie ascetyczne. W tym też czasie doznała objawień i pod ich wpływem zaczęła pisać listy do możnych tego świata, przepowiadając im przyszły los. Największą sławę i trwałe miejsce w historii Kościoła zapewniły jej listy z 1352 r. pisane do papieża Innocentego VI (1352-1362), przebywającego w Awinionie, w których usiłowała nakłonić go do powrotu do Rzymu. Mimo iż nie odniosło to skutku, Brygida kontynuowała korespondencję także z jego następcą, papieżem Urbanem V (1362-1370), który pod wpływem jej listów powrócił jednak do Rzymu w 1367 r., choć z powodu zamieszek wnet go opuścił. Jej zabiegi i apele kierowane do papieży przyczyniły się jednak w wielkim stopniu do położenia kresu niewoli awiniońskiej, choć ona sama już tego nie doczekała. Brygida kilkakrotnie pielgrzymowała do Rzymu, a także do Ziemi Świętej (1371-1372). Wkrótce po tej ostatniej pielgrzymce zmarła w Rzymie 23 VII 1373 r. Ciało jej zostało przewiezione do Szwecji i złożone w klasztorze w Vadstenie. Papież Bonifacy IX kanonizował ją 7X1391r.

Również 23 lipca Bł. Krystyn Gondek, kapłan i męczennik z I Zakonu (1909-1942). Wojciech Stanisław Gondek urodził się 6 IV 1909 r. we wsi Słona w parafii Zakliczyn nad Dunajcem jako syn Jana i Julii z domu Cicha. Związany z franciszkanami z Zakliczyna, po szkole podstawowej podjął dalszą naukę w kolegium serafickim przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie. Po ukończeniu szóstej klasy wstąpił do zakonu; został przyjęty do prowincji Matki Bożej Anielskiej i otrzymał imię Krystyn. Do klasztoru nowicjackiego w Wieliczce przybył 15 VIII 1928 r. Śluby czasowe złożył 26 VIII 1929 r., a wieczyste - 18 IV 1933 r. w Przemyślu. Tam też odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 VI 1936 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze przemyskiej przez biskupa Franciszka Bardę. Po prymicjach w Zakliczynie został skierowany do pracy w Chełmie Lubelskim, a następnie do Włocławka, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego przy kościele Franciszkanów. W listopadzie 1939 r., w czasie masowych aresztowań wśród duchowieństwa, w tym także bł. biskupa Michała Kozala, oraz zamknięcia katedry i kościołów parafialnych we Włocławku, franciszkanów pozostawiono na razie w spokoju. W tej sytuacji zorganizowano duszpasterstwo parafialne, powierzając je trzem będącym na wolności franciszkanom; jednym z nich był o. Krystyn Gondek. Jednak 26 VIII 1940 r. wkroczyło do klasztoru gestapo i oznajmiono zakonnikom, że mają się udać do Niemiec na naukę języka, ponieważ Włocławek (Leslau) jest miastem niemieckim i obowiązuje tu język niemiecki. 12 XII 1940 r. wszyscy duchowni zostali przetransportowani do Dachau. Ojciec Krystyn otrzymał numer 22779. Wycieńczony dostał się na rewir. Przed pójściem do obozowego szpitala pożegnał się słowami: „Do zobaczenia w niebie!”. Według kartoteki obozowej zmarł 23 VII 1942 r. Beatyfikował go w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej dnia 13 VI 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II.

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   XV Niedzielę Zwykłą

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - zawieszona lipiec, sierpień

W dni powszednie:
6:30, 8:00*,
10:00, 19:00
* - zawieszona na czas remontu

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XV Niedzielę
   Zwykłą

  Intencje 20.07-26.07
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Życie Konsekrowane
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto