22 Marzec 2019 01:50
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,084
Koncert Stinga
Oglądano 2,700
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,332
Ojcze nasz
Oglądano 2,131
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 3,488
22 marca

wspominamy:
W rodzinie Franciszkańskiej:
Św. Benwenut, biskup z I Zakonu (1188-1282).Benwenut Scotivoli urodził się w Ankonie w 1188 r. Studiował w Bolonii prawo pod kie­runkiem św. Sylwestra Guzzoliniego, kanonika z Osimo, założyciela sylwestrynów. Był kapelanem papieskim, a potem archidiakonem w An­konie 1 VIII 1263 r. powierzono mu administrację diecezji Osimo. W roku następnym, 13 III 1264 r., Urban IV mianował go biskupem ordynariuszem. Jako biskup udzielił święceń kapłańskich przyszłe­mu św. Mikołajowi z Tolentino. Żywił głębokie nabożeństwo do św. Franciszka. Z tej racji sprowa­dził do swojej diecezji franciszkanów i sam wstą­pił do I Zakonu. Przyjąwszy habit, żył duchem se­rafickim. Benwenut był wielkim reformatorem. W swej posłudze biskupiej zawsze miał przed oczami chwałę Bożą, pogardę dla bogactw i rzeczy tego świata, nieustanną pra­cę dla dobra własnej duszy i zbawienia zleconych jego trosce. Pociągał ich słowem na­tchnionym, dobrym przykładem i świętym życiem. Zmarł 22 III 1282 r. w 94 roku życia. Papież Marcin IV w 1284 r. zatwierdził jego kult jako świętego. Jest patronem miasta Osimo.

W Kościele Powszechnym:

W Galacji świętych Kalinika i Bazylissy, męczenników. Poszli odwiedzić uwięzionych za wiarę wyznawców i w ten spo­sób sami narazili się na prześladowanie. Nie wiemy niestety, kie­dy dostąpili męczeństwa.

We Flandrii bł. Baldwina z Boucle. Zrazu byl mnichem w benedyktyńskim Mont-Blandin; następnie przeniósł się do An­glii, gdzie próbował życia pustelniczego. Taki sam tryb życia za­inicjował potem pod Gandawą. Baldwin IV, hrabia Flandrii, wspo­mógł go dotacjami i przy ich pomocy założył w końcu opactwo. Później przeszło ono w ręce cystersów. Sam błogosławiony zmarł w r. 1205.

 

Lektura na Wielki post

    Rozerwać kajdany, wyzwolić się z niewoli
„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem! Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana - czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły”.
(Iz 58,3-14).
     Rozerwać kajdany, wyzwolić się z niewoli – oto chrześcijańska idea postu, który ma prowadzić do wolności w Panu. Najgorsze zniewolenia człowieka zostały ujęte w siedem wad, z którymi często człowiek zmaga się całe życie albo poddaje się im całkowicie.
      Chcemy zatem zaprosić w okresie Wielkiego Postu do walki ze swoimi wadami i każdego tygodnia tego świętego czasu, będziemy brali pod rozważanie kolejną wadę.
     Zapraszamy do uważnej lektury sukcesywnie z kazdym tygodniem w zakładce Wielki Post (w lewej kolumnie) pojawiać sie będą opisy i rozważania na temat poszczególnych Grzechów Głownych!    

Gorzkie Żale

Gorzkie żale przybywajcie,
Serca nasze przenikajcie…

Gorzkie Żale pozostają nabożeństwem ściśle wielkopostnym. Pozwalają w modlitewnej atmosferze spojrzeć na to, co trudne i przygotować się do wędrowania przez życie z własnym krzyżem na ramieniu, na ziemi nie da się uciec od cierpienia.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

Gorzkie żale składają się z następujących pieśni: Pobudka (zwanej również Zachęta), oraz Hymn, Lament duszy nad cierpiącym Jezusem i Rozmowa duszy z Matką Bolesną. Całość nabożeństwa podzielona jest na trzy warianty odmawiane cyklicznie. Przebieg nabożeństwa bywa różny, zależny od lokalnych zwyczajów tak jak różne bywają melodie wykonywanych śpiewów. Poza wymienionymi pieśniami mogą pojawić się również takie elementy jak: litanie, antyfony, suplikacje oraz kazanie pasyjne. Podejmują one najboleśniejsze problemy nurtujące słuchaczy. Codzienny krzyż dla uczestników Gorzkich Żalów zbliża ich do Chrystusa zmagającego się z cierpieniem i krzyżem.

Nabożeństwa Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym będą odprawiane
w naszym Kościele w niedzielę  o godz.18.00.

 Serdecznie Zapraszamy 

oo. Franciszkanie

Wielki Post 2019

Droga Krzyżowa


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
Okres Wielkiego Postu to rozważanie Męki i Śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przeżywanie Drogi Krzyżowej, czyli adoracyjnego i symbolicznego odtworzenia drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.


...Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat"
Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ze względu na bogatą symbolikę stają się rozważaniami medytacyjnymi.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odprawiane w Naszym Kościele w piątek o godz.: 18.15  i  20.00

Zapraszamy Drogich Sympatyków
oo. Franciszkanie
 


Film Miłość i Miłosierdzie

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    II Niedzielę Wielkiego Postu

  Intencje 17-23.03.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto