Wrzesień 17 2014 06:29:12
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański    Zakon Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Szkoła    Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Pod Prąd
Piosenka kanonizacyjna ,,Pod prąd" będzie nam towarzyszyć podczas obchodów kanonizacyjnych. Zachwycający brzmieniem, o wyjątkowej linii melodycznej utwór nie pozostawia nikogo obojętnym. Atutem projektu są także znani wykonawcy: Wojciech Waglewski, Adam Nowak, Jorgos Skolias, Sebastian Karpiel-Bułecka, chór JP2.
Oglądano 691
Pater Noster - śpiewane przez Jana Pawła II
Oglądano 468
Z dalekiego kraju
Oglądano 440
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIV tydzień zwykły

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV tydzień zwykły
14 – 20 września 2014

 1. Dziś na swe comiesięczne spotkanie formacyjne zbiera się „Bractwo św. Antoniego”. Początek na Eucharystii o godz. 13.00, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie w sali klasztornej.

2. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę w obecną, drugą niedzielę miesiąca, tradycyjnie już zostaną przeznaczone na remonty i wyposażenie świątyni. Za wszelkie udzielone nam wsparcie z serca gorąco dziękujemy!

3. W najbliższych dniach w liturgii będziemy wspominać:
-   w poniedziałek – NMP Bolesną;
-   we wtorek – świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa;
-   w czwartek – św. Stanisława Kostkę, zakonnika, patrona Polski;
-   w piątek – św. Józefa z Kupertynu, prezbitera;
-   w sobotę – świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Piotra Chong Hasang i Towarzyszy.

4. We środę, 17 września, przypada święto patronalne tutejszej świątyni – uroczystość Stygmatów św. Franciszka. Tradycyjnie już jest ono połączone z 40-godzinnym nabożeństwem oraz rekolekcjami dla FZŚ, które rozpoczną się 17 września, a zakończą całonocnym czuwaniem z 19/20 września. Poprowadzi je o. Józef Łaski, kapucyn z ul. Miodowej. Szczegółowy program znajduje się w gablotach w kruchcie kościoła.

5. Za tydzień w niedzielę zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30 braci i siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Zachęcamy też do włączenia się w prowa-dzoną przez nich adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 14.00.

 

św. Jan Chryzostom

Jerzy Szyran OFMConv

 Kościół domowy w nauczaniu św. Jana Chryzostoma


      Stoimy w przededniu rozpoczęcia w Rzymie synodu biskupów poświęconego małżeństwu i rodzinie, które dziś przezywają wielki kryzys swej tożsamości i zatraty swego pierwotnego powołania. Dla wielu bowiem osób małżeństwo stało się sposobem na życie (ucieczką z domu, spędzaniem czasu we dwoje), nie zaś powołaniem, zadaniem i środkiem zbawienia. Rodzina zaś w dalszej konsekwencji instytucją społeczną, w ktorej miłość, poświęcenie i odpowiedzialność za siebie coraz częściej są towarami deficytowymi. Stąd też warto sięgnąć do źródeł chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa i rodziny.

     Jednym z wielu piewców świętości małżeństwa i rodziny, był św. Jan Chrystostom, który swoim nauczaniem dał podwaliny pod współczesne rozumienie rodziny jako Kościoła – wspólnoty wiary, miłości i modlitwy

 

Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła

     Jan urodził się ok. 349 r. (jak uważają katolicy) lub ok. 347 r. (jak podają prawosławni) w Antiochii, ówczesnej metropolii prowincji syryjskiej, jednym z największych miast świata.

 Dzieciństwo i młodość

     Pochodził z możnej rodziny. Jego ojciec był oficerem cesarskim. Ponieważ Jan wcześnie stracił ojca, wszechstronne wykształcenie zapewniła mu matka. U jej boku wiódł życie na pół mnisze. Rozczytywał się w klasykach i uczył się ich na pamięć. Lubił jednak także rozrywkę i nie gardził młodzieńczymi figlami. Chrzest przyjął dopiero, gdy miał 20 lat. To był punkt zwrotny w jego dotychczasowym życiu.

 Kapłan i biskup

     Jan wstąpił do stanu duchownego. Jako lektor uczestniczył w służbie liturgicznej u boku biskupa Antiochii, Melecjusza. Jednak po śmierci matki (372) opuścił Antiochię i udał się na pustkowie, by tam prowadzić życie ascetyczne. W grocie spędził 4 lata. Zbyt surowe życie tak dalece nadwyrężyło mu zdrowie, że musiał opuścić pustynię. Powrócił więc do Antiochii, gdzie ponownie pełnił obowiązki lektora (378), a potem diakona (381). Święcenia kapłańskie przyjął w r. 385, gdy miał już ok. 36 lat.

17 września

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Święto Stygmatów św. Franciszka
Święty Franciszek we wrześniu 1224 r. w pokornej modlitwie pro­sił Chrystusa: „O Panie mój, Jezu Chryste, proszę Cię, byś mi uczynił dwie łaski, nim umrę. Pierwszą - bym za życia uczuł w duszy i ciele mo­im, o ile można, tę boleść, którą Ty, Panie słodki, wycierpiałeś w godzi­nie gorzkiej swej męki. Drugą - bym uczuł w sercu moim, o ile można, tę miłość niezmierną, którą Ty, Synu Boży, tak zapłonąłeś, że ochotnie zniosłeś taką mękę za nas grzeszników”.

14 IX 1224 r. Franciszek otrzymał na Alwerni stygmaty męki Pana.
Błogosławiony papież Benedykt XI w 1337 r. zatwierdził święto Styg­matów dla całego zakonu. Natomiast Paweł V na prośby kardynała św. Roberta Bellarmina rozciągnął je na cały Kościół.

 W Kościele Powszechnym:

 

 W Rzymie św. Roberta Belarmina, doktora Kościoła. Urodzony w Montepulciano, w Toskanii, w r. 1560 wstąpił do je­zuitów. W kilka lat później wysłano go do Lowanium, gdzie wy­kładał i z powodzeniem głosił kazania do młodzieży akademickiej. Wtedy też wystąpił przeciw tezom Bajusa i napisał Index Haere-ticorum, który Bonawentura z Malwazji wydał pod własnym imie­niem. Na żądanie Grzegorza XIII przybył następnie do Rzymu. Wykładał teraz teologię polemiczną i wydawał dalsze dzieła, skie­rowane przeciw protestantom. Gdy ukazały się jego Kontrowersje, w ich obozie zawrzało. Potworzono nawet specjalne katedry anti-Bellarminianae. Był potem prowincjałem w Neapolu. W r. 1597 Klemens VHI wezwał go do siebie i mianował swym teologiem. W tym roku wydał mały katechizm, który później rozszerzy na użytek katechistów i proboszczów. Wkrótce kreowano go kardynałem, ale w trzy lata później na skutek różnic w sławnym za­gadnieniu de auxiliis przeniesiono na arcybiskupstwo do Kapui. Okazał się rządcą gorliwym, dbałym o sprawy społeczne. Po śmierci papieża pracował znów w kongregacjach rzymskich. Po­tem uczestniczył w pertraktacjach z Wenecją, niektórych sporach gallikańskich oraz w sprawach dotyczących Jakuba I. Dziełko De potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus znów naraziło go na niezadowolenie wielu. Życzliwy dla Galileusza, przez krótki czas uczestniczył także w jego sprawie, która potem wypadła z je­go kompetencji. Zajmował się jeszcze wydaniem Wulgaty, zrewi­dowaniem tekstu greckiego oraz komentarzami do psalmów. Je­sień życia wypełnił pisaniem dziełek ascetycznych. Zmarł w r. 1621. Kanonizowano go dopiero w r. 1923. W kilka lat póź­niej Pius XI ogłosił go doktorem Kościoła.

 W Bingen, w Niemczech, św. Hildegardy, benedyktynki. Ksieni i założycielka kilku klasztorów, odbyła ona wiele podróży, ale zasłynęła przede wszystkim z darów mistycznych oraz umie­jętności lekarskich. Pozostawiła kilka dzieł, z których najsłynniej­szymi są Sci vias, czyli Scito vias Domini oraz Liber subtilitatum naturarum creaturarum. Zmarła w r. 1179.

 W Genui Św. Franciszka Marii z Camporosso, kapucyna. Budował wszystkich swą niezrównaną prostotą i pogodą. Zmarł na skutek epidemii w r. 1866. Kanonizował go w r. 1962 Jan

XXIII.

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   XXIII Niedzielę Zwykłą

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XXIV Niedzielę
   Zwykłą

  Intencje 14.09-21.09
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Życie Konsekrowane
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto