Listopad 24 2014 23:03:17
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Życie Konsekrowane
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Ojcze nasz
Oglądano 34
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 142
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 147
90 sekund, które musisz zobaczyć!
Masz jedno życie dobrze je wykorzystaj
Oglądano 171
Pod Prąd
Oglądano 951
Listopadowa zaduma
Nieszpory za zmarłych

Chrystus Król

Uroczystość Chrystusa króla

Do liturgii Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:

Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata.
Tytuł królewski nabywa się przez dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził on przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści, podając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu Króla.
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, z którym wszelkie królestwa ziemskie nie mogą się porównywać. Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król" dopełnienie "Wszechświata".

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIV tydzień zwykły

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIV tydzień zwykły
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
23 – 29 listopada 2014

 1. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zamyka bieżący rok liturgiczny.
Już za tydzień rozpocznie się Adwent – okres radosnego przygotowania na przyjście Chrystusa w świętach Narodzenia Pańskiego oraz na końcu czasów.

2. Dziś przed naszym kościołem członkowie Fundacji Kapucyńskiej rozprowadzają mydełka „Nadzieja”, będące cegiełkami na rzecz budowy Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy dla osób ubogich i bezdomnych. Proszą też o dary w naturze – zwłaszczao zimowe ubrania i buty. Prosimy o ich życzliwe przyjęcie!

3. Jak co miesiąc na Mszy św. o 11.30 zbierają się członkowie Rycerstwa Niepokalanej.Po Eucharystii spotkanie formacyjne w sali klasztornej poświęcone siedmiu grzechom głównym i etosowi rycerza w kulturze i historii Polski.

4. Nabożeństwa wypominkowe za zmarłych będą odprawiane w naszej świątyni do końca listopada od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, a Eucharystia w ich intencji – w najbliższą środę o godz. 19.00.

5. Czcicieli św. Antoniego z Padwy tradycyjnie już zapraszamy we wtorek na Msze święte o godz. 10.00 i 19.00.

25 Listopada

Wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej
Św. Humilis z Bisignano, brat z I Zakonu (1582-1637)
Humilis Pirozzo urodził się 26 VIII1582 r. w Bisignano (Włochy) jako syn Jana Pirozza i Genowefy z domu Giardino. Jako chłopiec codziennie uczestniczył we Mszy św., a Komunię św. przyjmował we wszystkie święta, dużo modlił się i rozważał Mękę Pańską nawet podczas pracy w polu. Zapisał się do konfraterni Niepokalanego Poczęcia, gdzie uważano go za wzór wszelkiej cnoty. Pewnego dnia, gdy ktoś publicznie uderzył go w twarz, wtedy pokornie nadstawił drugi policzek. Mając 27 lat, wstąpił do braci mniejszych w Mesorace koło Catanzaro. Trudności, które się pojawiały, pokonywał z pomocą Bożą i Niepokalanej. Profesję zakonną złożył 4 IX 1610 r. W życiu zakonnym musiał znosić wiele upokorzeń. Przełożeni pod dawali go różnym próbom, aby przekonać się o nadprzyrodzonym pochodzeniu mistycznych darów, które otrzymywał od Boga. Dzięki pogodzie ducha, z jaką przyjmował wszystkie doświadczenia, zasłużył sobie zarówno wśród braci, jak i poza murami klasztornymi na opinię świętości. Choć nie miał żadnego wykształcenia, potrafił wyjaśniać ludziom Pismo święte i zagadnienia nauki katolickiej, czym wprawiał w zdumienie teologów. Wielokrotnie musiał stawać przed komisją kapłanów z Reggio Calabria, profesorów z Cosenzy, a także przed inkwizytorem. Jednak na każde z zadawanych mu pytań potrafił udzielić wyczerpującej wypowiedzi. Brat Humilis szerzył kult Jana Dunsa Szkota w Noi Neapolu. Zmarł w Bisignano 26 XI 1637 r. Papież Leon XIII beatyfikował go 29 I 1882 r., a kanonizował 19 V 2002 r. Jan Paweł II.

Również 25 listopada Bł. Maria od Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica z III Zakonu (1842-1902), założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Franciszka Anna Józefa Siedliska, córka Adolfa Adama i Cecylii Marianny z Morawskich, urodziła się 12 XI1842 r. w ojcowskim majątku Roszkowa Wola koło Rawy Mazowieckiej (archidiecezja warszawska). Z domu nie wyniosła, jak wielu świętych, wychowania religijnego, gdyż rodzice nie należeli do gorliwych katolików. W wieku 12 lat przygotowywał ją do spowiedzi i I Komunii św. kapucyn o. Leander Lendzian. Te właśnie katechezy rozbudziły w niej pragnienie życia doskonalszego. Z latami umacniała się w postanowieniu poświęcenia się na służbę Bogu jako misjonarka. Systematycznie zaczęła uczęszczać do kościoła i przystępować do sakramentów. Wiele czasu spędzała na modlitwie. Rodzice, a zwłaszcza ojciec, nie godzili się na wstąpienie córki do zakonu. Gdy na zdrowiu zapadł ojciec i przez kilka lat nie wstawał z łóżka córki modlitwy i delikatnie prowadzone rozmowy sprawiły, że po latach obojętnego religijnie życia przyjął sakramenty święte. Franciszka po śmierci ojca w kwietniu 1870 r., za radą o. Leandra, by przez jakiś czas nie opuszczać matki i brata, pozostała przy rodzinie w Żdżarach, gdzie wraz z matką jako tercjarki franciszkańskie prowadziły samotne życie, oddane modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Franciszka złożyła profesję w III Zakonie, przyjmując imię Maria Angela. Matka Siedliska zmarła 21 XI1902 r. W trzy dni później pochowano ją na Campo Verano w grobowcu sióstr. Beatyfikował ją 23 IV 1989 r. papież Jan Paweł II.

 

 

Listopad

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   XXXIV Niedzielę Zwykłą

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XXXIV Niedzielę
   Zwykłą

  Intencje 23.11-29.11
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto