Październik 02 2014 19:28:20
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański    Zakon Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Szkoła    Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
  Rycerstwo    Niepokalanej
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Pod Prąd
Piosenka kanonizacyjna ,,Pod prąd" będzie nam towarzyszyć podczas obchodów kanonizacyjnych. Zachwycający brzmieniem, o wyjątkowej linii melodycznej utwór nie pozostawia nikogo obojętnym. Atutem projektu są także znani wykonawcy: Wojciech Waglewski, Adam Nowak, Jorgos Skolias, Sebastian Karpiel-Bułecka, chór JP2.
Oglądano 762
Pater Noster - śpiewane przez Jana Pawła II
Oglądano 522
Z dalekiego kraju
Oglądano 489
Tranzitus

3 Październik

Transitus - pamiątka błogosławionej śmierci św. Franciszka
Św. Franciszek zmarł w nocy 3 października 1226 roku w Asyżu. Zgodnie z tradycją tego dnia, wieczorem w kościołach franciszkańskich odprawiane jest nabożeństwo "Transitus", upamiętniające to wydarzenie, czyli przejście Świętego z ziemi do chwały nieba.

Był wieczór październikowy. Przez otwarte okno ubogiej celki klasztornej padały ostatnie promienie słoneczne i na drewnianej podłodze kładły się ciepłymi plamami. W powietrzu unosiła się woń ostatnich jesiennych kwiatów, które jeszcze tu i ówdzie okraszały grzędy klasztornego ogródka. Rozszczebiotane gromady ptasząt zlatywały się ze wszystkich stron i obsiadły gałęzie drzew, a następnie umilkły, by w skupieniu z łebkami w skrzydełka wtulonymi przysłuchiwać się pieśni, która z okna celi klasztornej płynęła. To bracia św. Franciszka śpiewali na cześć swego Stwórcy, a głos ich unosił się w górę, poza obręby murów, uderzał o konary drzew, odbijał się od nich echem i płynąc coraz wyżej ku niebu szybujące obłoki zdawał się roztrącać. Wśród ciszy kładącego się do snu dnia śpiew ich brzmiał silnie, radośnie, triumfująco. Czasem tylko z piersi brata o słabszym duchu głos szlochem się łamał. Nie była to bowiem zwykła wieczorna pieśń braci. Dziś śpiewali oni przy łożu konającego Franciszka.. Nie była to zwykła pieśń wieczorna, ale Franciszkowy Hymn do siostry śmierci, która za kilka chwil miała wyzwolić z pęt ziemskich duszę ich ukochanego Ojca.
"Bądź pozdrowiony, Panie, za siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden żywy człowiek nie ujdzie. Biada umierającym w stanie grzechu śmiertelnego. Szczęśliwi natomiast ci, co spełniają świętą Twą wolę. Albowiem po raz wtóry śmierć nie zdoła im zaszkodzić".

Humanae vitae wciąż aktualne

Jerzy Szyran OFMConv

 Przesłanie encykliki „Humanae vitae” wciąż aktualne

      Poddając refleksji współczesne nauczanie Kościoła katolickiego na temat małżeństwa i płciowości człowieka, nie sposób pominąć milczeniem pierwszą posoborową encyklikę papieża Pawła VI „Humanae vitae”. O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, która została opublikowana 25 lipca 1968 r. W obliczu obrad Synodu Biskupów podejmującego refleksję nad stanem małżeństwa i rodziny oraz wyzwań, jakie stoją przed współczesną rodziną, warto przypomnieć o tym doniosłym dla Kościoła dokumencie papieskim.

 1.Historia powstania

     Bardzo ważną rolę w powstaniu encykliki odegrał ówczesny arcybiskup metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła, który tę tematykę poruszył wcześniej w swojej książce „Miłość i odpowiedzialność”. Wojtyła na prośbę Pawła VI utworzył w Krakowie specjalną komisję, która miała przygotować materiały do encykliki. Członek tej komisji ks. A. Bardecki wspominał później: „Wspólnie w szeregu spotkań, przygotowaliśmy materiały, które kard. Wojtyła przekazał Pawłowi VI. Kiedy porównywałem potem encyklikę «Humanae vitae» z naszymi materiałami, stwierdziłem, że co najmniej 60% materiałów krakowskich weszło do encykliki”[1].

Encyklika wywołała falę głosów krytycznych, które do dziś nie milkną. Skłoniło to wiele episkopatów do szerszego i głębszego upowszechnienia idei „Humanae vitae” wśród wiernych. Niektorzy teolodzy do dziś nie zgadzają się z nauczaniem tej encykliki (głównie z kręgu teologii niemieckiej i szwajcarskiej).

 2. Struktura encykliki

     „Humanae vitae” podzielona została na trzy części:

  • nowe aspekty problemy i kompetencje Magisterium (nr 2-6),
  • pryncypia doktryny moralnej (nr 7-18),
  • dyrektywy pastoralne (nr 19-30).

     Bardzo ważna jest druga część, w której Papież powtórzył naukę Soboru Watykańskiego II na temat miłości małżonków i odpowiedzialnej prokreacji, nierozerwalności małżeństwa oraz jednoczącej i prokreacyjnej rangi aktu małżeńskiego.

Dokument stwierdza zdecydowanie, że „każdy akt małżeński musi być otwarty na przekazywanie życia"[2], choć dopuszcza naturalną regulację poczęć[3], podczas gdy zabronione zostało jakiekolwiek działanie o charakterze antykoncepcyjnym i wczesnoporonnym (tak więc każda ze sztucznych metod zapobiegania ciąży)[4].

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVI tydzień zwykły

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI tydzień zwykły
28 września – 4 października 2014

 1. Dzisiejsza niedziela, decyzją papieża Franciszka, jest Dniem Modlitwy całego Kościoła w intencji Nadzwyczajnego Synodu Biskupów. Odbędzie się on w dniach 5-19 października br., a przedmiotem jego obrad będą "Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji".

2. Dziś także na Mszy św. o godz. 11.30 zbierają się członkowie Rycerstwa Niepokalanej. Po Eucharystii spotkanie formacyjne w Sali klasztornej.

3. We środę rozpoczynamy Triduum przygotowujące do liturgicznej uroczystości św. Franciszka z Asyżu. Przez kolejne trzy dni zapraszamy na Msze św. o godz. 19.00, podczas których kazania będą głosili kolejno współbracia z trzech gałęzi naszego zakonu: o. Zanon Styś OFM (z klasztoru przy ul. Modzelewskiego), o. Bogdan Augustyniak OFMCap (z ul. Miodowej) i o. Ignacy Rejch OFMConv (z Miedniewic).

4. W piątek, 3 X, zgodnie z prastarą tradycją całej naszej rodziny zakonnej, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 19.00 zostanie odprawione nabożeństwo zwane „Transitus”, upamiętniające przejście św. Franciszka z tego świata do chwały nieba. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

5. W sobotę, 4 X, w samą uroczystość św. Franciszka, okolicznościowe kazania zostaną wygłoszone na Mszach św. o godz. 10.00 i 19.00. Wieczornej Eucharystii będą przewodniczyć  OO. Paulini z ul. Freta.

Teresy od Dzieciątka Jezus

Jerzy Szyran OFMConv

 Eucharystia w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus

      Eucharystia – spotkanie z Chrystusem w Jego słowie i Ciele. Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, obchodzone co roku 1 października, stało się kanwą do spojrzenia i swoistej weryfikacji  podejścia do Eucharystii w życiu tej wielkiej Świętej i życiu współczesnego katolika. Spójrzmy czy ta Święta może nas  czegoś nauczyć?

 Życie i droga do Boga

     Teresa  Maria Franciszka Martin (Teresa od Dzieciątka Jezus) urodziła się w Alencon 2 stycznia 1873 r. jako ostatnie z dziewięciorga dzieci Zelii Guerin i Ludwika Martin. Jej ojciec był zegarmistrzem, matka zaś koronkarką (czworo dzieci zmarło we wczesnym dzieciństwie).. Po śmierci matki w 1877 r. cała rodzina przeprowadziła się do domu wuja Izydora w Lisieux.

     Latem 1886 r.  Teresa odkryła w sobie powołanie misyjne. Poruszona do głębi obrazem ukrzyżowanego Jezusa, odczuła pragnienie ratowania grzesznych dusz, co przełożyło się na intensywną modlitwę w intencji znanego w tym czasie mordercy Pranziniego. Skazaniec w ostatniej chwili przed ścięciem, 29 maja 1887 r.  pocałował krucyfiks.

     Od najmłodszych lat Teresa pragnęła wstąpić do Karmelu. Swoją prośbę przedstawiła ojcu, a następnie przełożonym. Gdy otrzymała odmowną odpowiedź, swoją prośbę przedstawiła także papieżowi, Leonowi XIII w czasie pielgrzymki do Włoch. Mimo piętrzących się trudności, udało się jej w końcu zrealizować swoje pragnienie 9 kwietnia 1888 r. Śluby zakonne złożyła 8 września 1890 r. Odkrywając kolejne stopnie doskonałości, wkroczyła na „odkrytą” przez siebie w 1891 r. „małą drogę dziecięctwa duchowego”, którą mogą podążać dusze małe, gotowe niczym dzieci powierzyć wszystko Jezusowi. Teresa pragnęła, by jej życie stało się aktem doskonałej miłości, a cierpienie możliwością jej pogłębienia i wykazania. W lutym 1893 r. została mistrzynią nowicjatu. Rok później 29 lipca umarł jej tata.

    

Uroczystość św. Franciszka

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   XXVI Niedzielę Zwykłą

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XXVI Niedzielę
   Zwykłą

  Intencje 28.09-04.10
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Życie Konsekrowane
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto