01 Kwiecień 2015 20:47
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Rok Życia Konsekrowanego
  Rozpoczęcie Roku Życia
   Konsekrowanego

  List Papieża Franciszka
  List na rozpoczęcie
   roku życia
   konsekrowanego

  Życie Konsekrowane
  Urbis et orbis
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Koncert Stinga
Oglądano 133
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 155
Ojcze nasz
Oglądano 191
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 410
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 408
Misterium Męki, śmierci i Zmartwychwstania

ZAPRASZAMY NA WIELKI TYDZIEŃ

WIELKI CZWARTEK - 2.04.2015 R.
19.00  - Liturgia Wieczerzy Pańskiej

WIELKI PIĄTEK - 3.04.2015 R
8.00
Godzina czytań i Jutrznia

19.00 Liturgia Męki Pańskiej


WIELKI SOBOTA - 4.04.2015 R
7.30
Godzina czytań i Jutrznia

8.00 -17.00 Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

WIELKA NOC-4/5.04.2015 R
20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej

Rozpoczyna się przed kościołem.
Prosimy o przyniesienie świec

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 5.04.2015 R
6.00 Msza Św. rezurekcyjna
- w intencji ofiarodawców na kwiaty do Bożego Grobu

 Msze św. w tym dniu: 

8.30,10.00,11.30,13.00,17.00,19.00

 SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy godz. 15.00-20.00

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota 8.00-18.00

 

 

Elementarz modlitwy.

NOWA KSIĄŻKA O. JERZEGO SZYRANA

 „Elementarz modlitwy”. 

Do nabycia w kościele OO. Franciszkanów, ul. Zakroczymska 1, Warszawa

      „Kiedy się modlisz, nie szukaj skomplikowanych słów, ponieważ proste i monotonne bełkotanie dzieci często wzruszyło Ojca niebieskiego” (św. Jan Klimak).

     „Elementarz modlitwy” - książka dla dzieci Bożych, które chcą się modlić prostymi slowami. Prostota w modlitwie jest bowiem ideałem, który wprowadza czlowieka w intymną relację z Bogiem. Modlitwa to przechodzenie od słów do pewnej bierności intelektualnej – pustki, którą wypełnia Bóg, wchodząc w serce człowieka.

    Książka ta jest zachętą do wejścia na drogę modlitwy, by poprzez kolejne jej, coraz pełniejsze, formy dojść do Boga, jak zrobiło to już wielu przed nami.

      Modlitwa od wieków była pojmowana jako dialog człowieka z Bogiem, czyli wzajemna relacja, oparta na słowie i słuchaniu. Człowiek wchodząc w zażyłą relację ze swoim Stwórcą, podejmuje pewnego rodzaju drogę, której celem jest zmierzanie do zjednoczenia z Bogiem. Modlitwa zatem, obok sakramentów, stanowi istotny element w duchowości chrześcijańskiej oraz w realizacji Bożego zaproszenia do dialogu.

     

 

 

1 kwietnia

 wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Gandolf z Binasco, kapłan z I Zakonu (+l260)
Urodził się w pobożnej i religijnej rodzinie Sacchich w Binasco (die­cezja Pawia). Ojciec kształcił go w literaturze i nauce katolickiej. Zafa­scynowany przykładem, życiem i regułą św. Franciszka, opuścił świat, posiadłości rozdał ubogim i wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Jako prawdziwy naśladowca Serafickiego Ojca poświęcił się studiom, modli­twie i pokucie.
Przyjąwszy święcenia kapłańskie, oddał się pracy apostolskiej i posłu­dze Słowa Bożego. Po wielu podróżach apostolskich dotarł na Sycylię, gdzie spędził ostat­nie lata swego pokutnego życia. W samotni koło Polizzi Generosy (98 km od Palermo) całkowicie oddał się modlitwie i kontemplacji. Jednak kilkakrotnie opuszczał pustelnię, by głosić Ewangelię. W 1260r. poproszono go, aby w tej miejscowości głosił Słowo Boże w czasie Wiel­kiego Postu. To przepowiadanie wydało wspaniałe owoce. Tymczasem nagle w Wielką Sobotę poczuł się źle, poprosił o sakrament namaszcze­nia chorych i wiatyk. Chwycił krzyż, ucałował go i spokojnie, i święcie zasnął w Panu. Było to 3 IV 1260 r.
Papież Leon XIII zatwierdził jego kult jako błogosławionego 10 III 1881 r.

Rok Życia Konsekrowanego

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
    V Niedzielę Wielkiego Postu

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   Wielki Tydzień

  Intencje 29-03-04-04
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
  Gorzkie żale
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Triduum Paschalne
  Wielki Czwartek -
    Liturgia słowa

  Wielki Piatek -
    Liturgia słowa

  Wigilia Paschalna -
    Liturgia slowa

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto