24 Marzec 2018 01:57
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 458
Koncert Stinga
Oglądano 2,115
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 1,859
Ojcze nasz
Oglądano 1,691
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 2,755
24 marca

 wspominamy:


W rodzinie Franciszkańskiej:
Bł. Dydak Józef z Kadyksu, kapłan z I Zakonu (1743-1801). Dydak Józef urodził się w Kadyksie (Cadiz), w Hiszpanii, 29 III 1743 r. w ro­dzinie Józefa Lopeza Caamao i Garcii Perez de Rendón de Burgos. W wieku 9 lat został osierocony przez matkę. Do nowi­cjatu Zakonu Braci Mniejszych Kapucy­nów wstąpił w Sewilli i tam 31 III 1759 r. złożył pierwszą profesję. Po 7 łatach stu­diów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie w Carmonie. Jako kapłan apostołował słowem i pió­rem celem pogłębienia wiary i pobudze­nia ducha religijnego w narodzie hiszpań­skim. Szerzył krucjatę przeciw rewolucjonistom francuskim (1793-1795). Szerzył kult i nabożeństwo do Trójcy Świętej, Maryi - Matki Boskie­go Pasterza. Był konsultorem i teologiem w różnych diecezjach, kanoni­kiem honorowym kilku kapituł katedralnych, członkiem uniwersytetów i instytutów kulturalnych, kapelanem wojskowym. Choć wykształcony i inteligentny, w myśl zdrowej tradycji franciszkańskiej przepowiadał Ewangelię w sposób prosty, jasny i skuteczny. Po­zostawił po sobie 3 tysiące kazań, wiele pism i listów. Nazywano go św. Janem Chryzostomem XVIII w. albo „zmartwychwstałym” św. Toma­szem z Akwinu. Zmarł w miejscowości Ronda (Malaga) 24 III 1801 r. w 58 roku życia. 22 IV 1894 r. Leon XIII zaliczył go w poczet błogosławionych.

Lektura na Wielki post

    Rozerwać kajdany, wyzwolić się z niewoli
„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem! Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana - czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły”.
(Iz 58,3-14).
     Rozerwać kajdany, wyzwolić się z niewoli – oto chrześcijańska idea postu, który ma prowadzić do wolności w Panu. Najgorsze zniewolenia człowieka zostały ujęte w siedem wad, z którymi często człowiek zmaga się całe życie albo poddaje się im całkowicie.
      Chcemy zatem zaprosić w okresie Wielkiego Postu do walki ze swoimi wadami i każdego tygodnia tego świętego czasu, będziemy brali pod rozważanie kolejną wadę.
     Zapraszamy do uważnej lektury sukcesywnie z kazdym tygodniem w zakładce Wielki Post (w lewej kolumnie) pojawiać sie będą opisy i rozważania na temat poszczególnych Grzechów Głownych!    

Wielki Post 2018

Dzieła miłosierdzia

Dzieła wielkopostne:

„Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia”
Jan Paweł II


 Modlitwa
- jako zmiana odniesienia do Boga,

- słowo Boże pozwala człowiekowi zrozumieć zamysł Boga w stosunku do niego samego jak i dla całego świata,
- ważne jest, aby otworzyć się na słuchanie słowa Bożego,


Post
- jako zmiana stosunku do samego siebie,

- to nie odmawianie sobie posiłków, ale swoisty czas uwolnienia nas od złudzeń w stosunku do rzeczy.


Jałmużna
- jako zmiana stosunku do bliźnich,

- to obdarowywanie tym z czego mam prawo korzystać, ale tego sobie odmawiam i przekazuję to na cele drugiego człowieka.


Gdzie każda z nich staje się kolejnym krokiem do przywrócenia jedności utraconej przez grzech.

Droga KrzyżowaKłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
Okres Wielkiego Postu to rozważanie Męki i Śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przeżywanie Drogi Krzyżowej, czyli adoracyjnego i symbolicznego odtworzenia drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.


...Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat"
Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ze względu na bogatą symbolikę stają się rozważaniami medytacyjnymi.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odprawiane w Naszym Kościele
w piątek o godz.:18.15 i 20.00


Zapraszamy Drogich Sympatyków
oo. Franciszkanie
 Film o Maksymilianie Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   V Tydzień Wielkiego Postu

  Intencje 12.03-24.03.2018.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Wielki Post
  Gorzkie Żale
  Grzechy Główne - Pycha
  Grzechy Główne -
   Chciwość

  Grzechy Główne -
   Nieczystość

  Grzechy Główne -
   Zazdrość

  Grzechy Główne -
   Nieumiarkowanie
   w jedzeniu i piciu

  Grzechy Główne - Gniew
  Grzechy Główne -
   Lenistwo

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto