24 Styczeń 2019 06:00
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 982
Koncert Stinga
Oglądano 2,620
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,265
Ojcze nasz
Oglądano 2,069
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 3,385
Msza o Uzdrowienie

24 stycznia

wspominamy:
w rodzinie franciszkańskiej:
Św. Franciszek Salezy
, biskup i Doktor Kościoła z Bractwa Paska (1567-1622), założyciel Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek). Urodził się 21 VIII 1567 r. na zamku Thorens w Sabaudii. Otrzy­mał bardzo staranne wychowanie w du­chu katolickim. Jako sześcioletni chłopak rozpoczął naukę w szkole prowadzonej przez zakonników, a następnie kształcił się na Sorbonie w Paryżu. Z największą pilnością oddawał się zgłębianiu teolo­gii, zagadnień biblijnych, uczył się języ­ka greckiego i hebrajskiego. Do jego ulubionej lektury należała książeczka O naśladowaniu Chrystusa. Posłuszny woli ojca udał się na studia prawnicze do Padwy. Po ich ukończeniu (1591), gdy nalegano, aby się ożenił i rozpoczął pracę za­wodową, zgłosił się do biskupa Graniera z prośbą o przyjęcie go do kle­ru diecezji. Święcenia kapłańskie i godność prepozyta kolegiaty otrzy­mał w 1593 r. Niestrudzenie poświęcił się pracy na ambonie i w konfe­sjonale. Otoczył staranną opieką wszystkich ubogich i chorych.

Koncert Kolęd

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II tydzień zwykły

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II tydzień zwykły
20 – 26 stycznia 2018 

1. Informujemy, że w ubiegłą niedzielę zebrano na tacę z przeznaczeniem na potrzeby tutejszej świątyni sumę 4.507 PLN. Obecnie dobiega końca renowacja ołtarza Bożego Miłosierdzia. W najbliższym czasie rozpocznie się czyszczenie i naprawa ubytków w ołtarzu Chrystusa Ukrzyżowanego. Za wszelkie wsparcie składamy serdeczne podziękowanie!

2. Zapraszamy do włączenia się w celebrację Nieszporów, które nasza wspólnota zakonna będzie sprawować dziś o godz. 18.30.

3. Jutro i pojutrze w szczególny sposób pamiętajmy o naszych żyjących i nieżyjących babciach i dziadkach z racji ich dorocznego święta.

4. We wtorek, 22 stycznia, przypada 156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej racji o godz. 18.00 w katedrze polowej na ul. Długiej zostanie odprawiona Eucharystia w intencji uczestników tego bohaterskiego zrywu niepodległościowego, a o godz. 19.30 pod krzyżem Traugutta na skwerze przy ul. Sanguszki nastąpi modlitwa w ich intencji oraz Apel Poległych.

5. W środę, 23 stycznia, przypada 6. rocznica śmierci Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Z tej racji w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. w jego intencji pod przewodnictwem Kard. Kazimierza Nycza.

6. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Program nabożeństw ekumenicznych w warszawskich kościołach różnych wyznań jest wywieszony w gablocie w kruchcie kościoła.

7. W nadchodzącym tygodniu w liturgii będziemy wspominać:
-     w poniedziałek – św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę;
-     w czwartek – św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła;
-     w piątek – Nawrócenie św. Pawła Apostoła;
-     w sobotę – świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów. 

8. Program ostatnich dwóch tygodni wizyty duszpasterskiej rodzin w miejscowej parafii przedstawia się następująco:
-     poniedziałek 21 I  – ul. Edelmana 9 oraz Franciszkańska 3; 4 i 4a;
-     wtorek 22 I  – ul. Długa 8/14; 24; 30/34; 36 i 42;
-     środa 23 I  – ul. Mostowa - cała oraz Koźla - cała;
-     czwartek 24 I  – ul. Sapieżyńska - cała;
-     piątek 25 I  – ul. Bonifraterska 8; Franciszkańska 14 i 14a; Stara – cała oraz Rynek Nowego Miasta 1 i 6/8/10.
-     poniedziałek, 28 I  – ul. Freta - numery parzyste oraz Rybaki 35;
-     wtorek, 29 I  – ul. Freta - numery nieparzyste oraz Franciszkańska 1;
-     środa, 30 I  – Rynek Nowego Miasta - numery nieparzyste bez numeru 1 oraz ul. Zakroczymska - numery nieparzyste;
-     czwartek, 31 I  – ul. Kościelna - cała; Przyrynek - cała; Rajców - cała oraz Zakroczymska - numery parzyste.

9. W najbliższą sobotę zapraszamy na godz. 19.00 na Eucharystię połączoną z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe.

10. W przyszłą niedzielę zapraszamy na godz. 18.00 na koncert kolęd z różnych stron świata zatytułowany „Dzieciątko słucha” w wykonaniu chóru „Kameleon” Dzielnicy Mokotów oraz chóru Kolegium Europejskiego w Natolinie (złożonego ze stypendystów studiujących w naszym kraju) pod dyrekcją p. Katarzyny Bonieckiej.

11. W zakrystii są do nabycia publikacje katolickie i dewocjonalia. Można też zamawiać intencje mszalne.

 

Okres Zwykły

Okres Zwykły w ciągu roku

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy w Kościele Okres Bożego Narodzenia, choć w tradycji polskiej trwa on do 2 lutego- święto Matki Bożej Gromnicznej. W czasie Okresu Zwykłego obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele.

Okres Zwykły składa się z dwóch części:
1. pierwsza rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje około 4-6 tygodni),
2. powtórnie Okres Zwykły zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu.

Film Miłość i Miłosierdzie

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    II Niedzielę zwykłą

  Intencje 20-26.01.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto