06 Październik 2015 06:46
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Rok Życia Konsekrowanego
  Rozpoczęcie Roku Życia
   Konsekrowanego

  List Papieża Franciszka
  List na rozpoczęcie
   roku życia
   konsekrowanego

  Życie Konsekrowane
  Urbis et orbis
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Koncert Stinga
Oglądano 404
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 412
Ojcze nasz
Oglądano 385
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 754
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 728
Rozważania o Różańcu

Jerzy Szyran OFMConv

 ZROZUMIEĆ IDEE RÓŻAŃCA

      Modlitwa różańcowa zawiera w sobie wielość idei, które plasują ją pośród modlitw ponadczasowych i uniwersalnych, dostępnych dla każdej duchowości chrześcijańskiej. 

     Odmawianie różańca, szczególnie w rodzinach, propagowało wielu papieży. Szczególnie ważną wypowiedź znajdujemy u Piusa XII (1939-1958): „Nade wszystko pragniemy, by zwłaszcza w rodzinie praktyka różańca rozpowszechniała się, utrwa­lała i nieustannie rozwijała. Próżno staramy się powstrzymać upadek cywilizacji, jeśli rodziny, która jest początkiem i podstawą społeczeństwa, nie sprowadzimy do prawd Ewangelii. Oświadczamy: odmawianie różańca w rodzinie jest jednym z najskuteczniejszych środków do urzeczywistnienia tego tak trudnego przedsięwzięcia".

 1. Kontemplacja życia Jezusa

     Tajemnice różańca w sposób chronologiczny ukazują kolejne wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, począwszy od Zwiastowania i wydarzeń z dzieciństwa Zbawiciela, poprzez Jego nauczanie i ustanowienie Eucharystii, po najważniejsze dla chrześcijan wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Na tym jednak idea różańca się nie kończy, lecz zachęca do kontemplacji zbawczych owoców wydarzeń Misterium Paschalnego, przenosząc uwagę człowieka na dzień Pięćdziesiątnicy i osobę Najświętszej Maryi Panny, której chwalebne Wniebowzięcie i ukoronowanie na Królową Nieba i Ziemi stało się przedmiotem medytacji. W ten sposób modlący się na różańcu człowiek niejako wchodzi w całość życia Jezusa i wraz z Nim przemierza istotne dla swego życia wydarzenia zbawcze[1].

 2. Modlitwa ewangeliczna

     Różaniec jest streszczeniem Ewangelii. Poszczególne tajemnice, modlitwa „Ojcze nasz” i słowa „Pozdrowienia Anielskiego” mają swe źródło w Ewangelii. Stąd też nie można w modlitwie różańcowej pominąć Chrystusa, który jest jej centrum. W przeciwnym razie modlitwa różańcowa stanie się ponurym werbalizmem ” „klepaniem” formuł zawieszonych w próżni. Tylko zatem medytacja, której istotą jest zagłębianie się i poddawanie intelektualnej refleksji rozważanej tajemnicy, jest właściwym sposobem dojścia do pełnego umiłowania Chrystusa, by Jego pragnienia stały się pragnieniami człowieka, Jego działanie stało się działaniem ludzkości, a Jego posłannictwo znalazło swe przedłużenie w rzeczywistości każdej osoby ludzkiej[2]. Medytacja tajemnic różańcowych zmusza zatem do podejmowania konkretnych postanowień, które przedłużają medytowane treści i uzewnętrzniają się w codziennej postawie i działaniu. Odczytywanie treści rozważanych tajemnic różańca oświeca bowiem umysł człowieka, karmi jego miłość oraz porusza uczucia i wolę[3] ().

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII tydzień zwykły

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII tydzień zwykły
4 – 10 października 2015

 1. W dniu dzisiejszym w Rzymie rozpoczyna się XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone rodzinie. Potrwa ono do 25 października. Otoczmy jego obrady naszą gorącą modlitwą.

2. Dom samotnych matek z dziećmi przy ul. Skierdowskiej 2 w Warszawie zwraca się do nas z prośbą o pomoc. W placówce brakuje żywności i środków finansowych na opłatę rachunków i innych niezbędnych rzeczy do życia. Dlatego też matki wraz z dziećmi wykonują artykuły, które wolontariusze rozprowadzają przed kościołem za dobrowolnym datkiem a pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup żywności i opłatę rachunków. Za okazaną pomoc serdeczne Bóg zapłać.

3. Z racji uroczystości św. Franciszka z Asyżu wierni uczestniczący w tutejszej świątyni w Eucharystii lub w nabożeństwie mogą zyskać odpust pod zwykłymi warunkami (tj. stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencji Ojca św. i Kościoła). Zaraz po Mszy św. można też będzie uczcić relikwie św. Biedaczyny.

Wieczorną celebrację rozpoczniemy Nieszporami o godz. 1830. Eucharystii o godz. 1900 tradycyjnie już będą przewodniczyć OO. Paulini z ul. Długiej. Po liturgii zapraszamy wraz z naszą scholą do chwalenia Pana Boga poprzez śpiew modlitw św. Franciszka.

4. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca i comiesięcznego spotkania grupy „Żywego Różańca” zapraszamy do modlitwy różańcowej wyjątkowo o godz. 1100.

5. Nabożeństwa różańcowe w są naszej świątyni sprawowane przez cały październik o godz. 1830.

6. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu będziemy wspominać:
-      w poniedziałek – św. Faustynę Kowalską, zakonnicę;
-      we środę – NMP Różańcową;
-      w piątek – św. Wincentego Kadłubka, biskupa.

7. Za tydzień na swoim spotkaniu gromadzą się członkowie Bractwa św. Antoniego. Początek na Mszy świętej o godz. 1300.

8. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane podczas Mszy świętych zostaną przeznaczone na remonty i prace konserwatorskie w naszym kościele. Obecnie staramy się uzyskać zgodę na zbudowanie przed wejściem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawić oświetlenie prezbiterium.

9. 11 października również będziemy obchodzili XV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron rodziny”. Przed kościołami i na ulicach Warszawy będzie prowadzona zbiórka do puszek na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Ta inicjatywa stanowi „żywy pomnik” wdzięczności Janowi Pawłowi II za całe jego życie.

10. W zakrystii są do nabycia publikacje katolickie (m. in. najnowszy numer „Rycerza Niepokalanej”) i dewocjonalia. Można też zamówić intencje mszalne.

 

Humanae vitae wciąż aktualne

Jerzy Szyran OFMConv

 Przesłanie encykliki „Humanae vitae” wciąż aktualne

      Poddając refleksji współczesne nauczanie Kościoła katolickiego na temat małżeństwa i płciowości człowieka, nie sposób pominąć milczeniem pierwszą posoborową encyklikę papieża Pawła VI „Humanae vitae”. O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, która została opublikowana 25 lipca 1968 r. W obliczu obrad Synodu Biskupów podejmującego refleksję nad stanem małżeństwa i rodziny oraz wyzwań, jakie stoją przed współczesną rodziną, warto przypomnieć o tym doniosłym dla Kościoła dokumencie papieskim.

 1.Historia powstania

     Bardzo ważną rolę w powstaniu encykliki odegrał ówczesny arcybiskup metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła, który tę tematykę poruszył wcześniej w swojej książce „Miłość i odpowiedzialność”. Wojtyła na prośbę Pawła VI utworzył w Krakowie specjalną komisję, która miała przygotować materiały do encykliki. Członek tej komisji ks. A. Bardecki wspominał później: „Wspólnie w szeregu spotkań, przygotowaliśmy materiały, które kard. Wojtyła przekazał Pawłowi VI. Kiedy porównywałem potem encyklikę «Humanae vitae» z naszymi materiałami, stwierdziłem, że co najmniej 60% materiałów krakowskich weszło do encykliki”[1].

Encyklika wywołała falę głosów krytycznych, które do dziś nie milkną. Skłoniło to wiele episkopatów do szerszego i głębszego upowszechnienia idei „Humanae vitae” wśród wiernych. Niektorzy teolodzy do dziś nie zgadzają się z nauczaniem tej encykliki (głównie z kręgu teologii niemieckiej i szwajcarskiej).

 2. Struktura encykliki

     „Humanae vitae” podzielona została na trzy części:

  • nowe aspekty problemy i kompetencje Magisterium (nr 2-6),
  • pryncypia doktryny moralnej (nr 7-18),
  • dyrektywy pastoralne (nr 19-30).

     Bardzo ważna jest druga część, w której Papież powtórzył naukę Soboru Watykańskiego II na temat miłości małżonków i odpowiedzialnej prokreacji, nierozerwalności małżeństwa oraz jednoczącej i prokreacyjnej rangi aktu małżeńskiego.

Dokument stwierdza zdecydowanie, że „każdy akt małżeński musi być otwarty na przekazywanie życia"[2], choć dopuszcza naturalną regulację poczęć[3], podczas gdy zabronione zostało jakiekolwiek działanie o charakterze antykoncepcyjnym i wczesnoporonnym (tak więc każda ze sztucznych metod zapobiegania ciąży)[4].

Orędzie Papieża na ŚDM 2016

«Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5,7)

Drodzy młodzi, 
doszliśmy do ostatniego etapu naszego pielgrzymowania do Krakowa, gdzie w lipcu przyszłego roku będziemy wspólnie świętowali XXXI Światowy Dzień Młodzieży. Podczas naszej długiej i wymagającej drogi, prowadzą nas słowa Jezusa, pochodzące z Kazania na Górze. Rozpoczęliśmy ją w 2014 roku, rozważając wspólnie pierwsze błogosławieństwo: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3). Temat wybrany na rok 2015, to: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). W roku, który jest przed nami, pragniemy zainspirować się słowami: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). 

1. Jubileusz Miłosierdzia

Wraz z tym tematem, Światowy Dzień Młodzieży Kraków 2016 wpisuje się w Rok Święty Miłosierdzia, stając się prawdziwym Jubileuszem Młodych w wymiarze światowym. Nie pierwszy raz międzynarodowe spotkanie młodych zbiega się z Rokiem Jubileuszowym. W istocie, to w Roku Świętym Odkupienia (1983/1984) św. Jan Paweł II po raz pierwszy zaprosił młodych z całego świata na Niedzielę Palmową. Później, w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 ponad dwa miliony młodych z około 165 krajów zebrały się w Rzymie na XV Światowym Dniu Młodzieży. Jestem pewien, że podobnie, jak w tych dwóch przypadkach, tak i teraz Jubileusz Młodych w Krakowie będzie jednym z ważnych wydarzeń tego Roku Świętego!

Być może niektórzy z was zadają sobie pytanie: czym jest ów Rok Jubileuszowy obchodzony w Kościele? Tekst biblijny z 25. rozdziału Księgi Kapłańskiej pomaga nam zrozumieć, co oznaczał „jubileusz” dla ludu Izraela: co pięćdziesiąt lat Żydzi słyszeli rozbrzmiewający dźwięk rogu (jobel), który zwoływał ich (jobil) do obchodów roku świętego, jako czasu pojednania (jobal) dla wszystkich. W tym czasie należało odbudować, oparte na darmowości, dobre relacje z Bogiem, bliźnim i całym stworzeniem. Zachęcano więc, między innymi, do darowania długów, pomagania żyjącym w nędzy, naprawiania relacji międzyludzkich i uwalniania niewolników. 

Jezus Chrystus przyszedł, aby oznajmić i wypełnić czas łaski od Pana, przynosząc dobrą nowinę ubogim, uwolnienie więźniom, wzrok niewidomym i wolność uciśnionym (por. Łk 4,18-19). W Nim, a w sposób szczególny w Jego Misterium Paschalnym, wypełnia się najgłębszy sens jubileuszu. Kiedy w imię Chrystusa Kościół zwołuje jubileusz, wszyscy jesteśmy zaproszeni do przeżywania nadzwyczajnego czasu łaski. Sam Kościół jest powołany do hojnego dzielenia się znakami obecności i bliskości Boga, do budzenia w sercach zdolności dostrzegania tego, co najistotniejsze. W sposób szczególny ten Rok Święty Miłosierdzia „to czas, aby na nowo odkryć poczucie misji, jaką Pan powierzył swemu Kościołowi w dzień Wielkanocy: być znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca” (Homilia podczas Pierwszych Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2015).

Film o Witoldzie Pileckim

Fabularyzowany dokument w reż. Mirosława Krzyszkowskiego, króry powstał ze składek croudfunding'owych. Laureat w plebistycie Wydarzenie Historyczne Roku 2014. Dystrybutorem filmu jest firma KONDRAT-MEDIA. Premiera kinowa - 25 września 2015.

YouTube Video

Męczennicy z Peru

Rok Życia Konsekrowanego

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XXVI Niedzielę Zwykłą

  Intencje 04-10-10-10
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto