28 Luty 2020 03:46
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Warto odwiedzić
  Klasztory franciszkańskie
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,811
Koncert Kolęd Stinga
Oglądano 3,410
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,912
Ojcze nasz
Oglądano 2,653
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 4,349
Wielki Post

28 Lutego

wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej:
Św. Jakub Jan-ku-tong, współpracownik franciszkanów i męczennik (1870-1900) Jakub Jan-ku-tong był człowiekiem ubogim i ogromnej prostoty. Pra­cował na roli. Jego dobroć i serdeczność otworzyły mu bramy w misji, gdzie jako ogrodnik uprawiał warzywa, w które zaopatrywał misjona­rzy, siostry franciszkanki, seminarzystów i dzieci w przytułkach; poma­gał również w kuchni. Przy pracy często śpiewał. W taki sposób przygo­towywał się do męczeństwa. Ostatni posiłek dla braci przygotował i spo­żył z nimi 9 VII 1900 r., a 3 godziny po nim zasiadł już przy stole błogo­sławionych w niebie. W wieku 30 lat został zamordowany podczas po­wstania bokserów, które rozlało się po całych Chinach. Zginęło wtedy ponad 300 chrześcijan. Dwudziestu dziewięciu z nich beatyfikował Pius XII 24 XI 1946 r. Wśród nich jest trzech biskupów, czterech kapłanów i jeden brat zakon­ny, wszyscy z Zakonu Braci Mniejszych, siedem sióstr franciszkanek mi­sjonarek Maryi, pięciu seminarzystów franciszkańskich - Chińczyków i dziewięciu tercjarzy - katechistów i pomocników domowych. 1 X 2000 r. papież Jan Paweł II kanonizował ich razem z innymi mę­czennikami chińskim z XVIII i XIX wieku w liczbie 120.

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   VII Niedzielę zwykłą

  Intencje 23-29.02.2020.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto