Kwiecień 23 2014 22:27:03
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański    Zakon Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Szkoła    Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Pod Prąd
Piosenka kanonizacyjna ,,Pod prąd" będzie nam towarzyszyć podczas obchodów kanonizacyjnych. Zachwycający brzmieniem, o wyjątkowej linii melodycznej utwór nie pozostawia nikogo obojętnym. Atutem projektu są także znani wykonawcy: Wojciech Waglewski, Adam Nowak, Jorgos Skolias, Sebastian Karpiel-Bułecka, chór JP2.
Oglądano 97
Pater Noster - śpiewane przez Jana Pawła II
Oglądano 82
Z dalekiego kraju
Oglądano 84
Jan Paweł II świętym
Msza o Uzdrowienie

Życzenia

 

W imieniu naszej wspólnoty franciszkanów posługujących przy tej świątyni

życzymy Wam, Drodzy Siostry i Bracia, by

Zmartwychwstały Chrystus,

który przychodzi do Apostołów

pomimo zamkniętych drzwi,  

otwierał w Was te miejsca, które są jeszcze przed Nim zamknięte. 

Niech Jego pokój zwycięża w Was wszelki lęk i smutek.

Niech się udziela Waszym bliskim i znajomym.

24 kwietnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Św. Fidelis z Sigmaringen, kapłan i męczennik z I Zakonu (1578-1622)
Marek Roy (w zakonie Fidelis) urodził się w 1578 r. w Sigmaringen (Niemcy). Był synem burmistrza. Studia wyższe za­kończył w 1601 r. W latach 1604-1610 podróżował po Włoszech, Francji i Hisz­panii. W 1611 r. uzyskał doktorat obojga praw. W 1622 r. papież Grzegorz XV założył komisję, która przeobraziła się w Kongre­gację Rozkrzewiania Wiary. Miała ona za cel roztoczenie opieki nad misjami kato­lickimi tak w krajach pogańskich, jak też w tych, które odłączyły się od Kościoła na skutek schizmy czy też refor­macji. Utworzone rejony powierzono zakonom. Rejon Recji (Szwajca­ria) komisja papieska powierzyła kapucynom, a ci oddali go w opiekę o. Fidelisa. On szedł od miasta do miasta, od wioski do wioski i w kaza­niach, dyskusjach, pismach starał się jednać innowierców z Kościołem. Udało mu się nawrócić kilku możnych panów, a to zaniepokoiło niektó­rych protestantów, postanowili się więc go pozbyć. Przyjął od nich za­proszenie do wygłoszenia kazania i dyskusji. Święty przeczuwał zasadz­kę, ale poszedł do Seewis. Na ambonie była karteczka z napisem: „Dzi­siaj przemawiasz już ostatni raz”. Było to 24 IV 1622 r. Relikwie jego spoczywają w katedrze w Chur (Szwajcaria), a relikwia gło­wy w Feldkirch (Austria). Jego beatyfikacji dokonał papież Benedykt XIII w 1729 r., a kanoni­zacji papież Benedykt XIV dnia 29 VI 1746 r.

 

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   Niedzielę Wielkanocną

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00

W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   Niedzielę
   Zmartwychwstania

  Intencje 20.04-19.04
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
  Program obchodów
   kanonizacji
   w Warszawie

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe foto