Kwiecień 16 2014 12:58:43
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański    Zakon Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Szkoła    Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do Posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Pod Prąd
Piosenka kanonizacyjna ,,Pod prąd" będzie nam towarzyszyć podczas obchodów kanonizacyjnych. Zachwycający brzmieniem, o wyjątkowej linii melodycznej utwór nie pozostawia nikogo obojętnym. Atutem projektu są także znani wykonawcy: Wojciech Waglewski, Adam Nowak, Jorgos Skolias, Sebastian Karpiel-Bułecka, chór JP2.
Oglądano 43
Pater Noster - śpiewane prze Jana Pawła II
Oglądano 54
Z dalekiego kraju
Oglądano 65
Myśl Jana pawła II
Misterium Męki, śmierci i Zmartwychwstania

Triduum Paschalne

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy   godz. 15.00-19.30  
Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota  godz. 8.00-18.30                      

WIELKI CZWARTEK - 17.04.2014 R.

 19.00              

Liturgia Wieczerzy Pańskiej

WIELKI PIĄTEK - 18.04.2014 R

8.00 - 19.00

Godzina czytań i Jutrznia

 Liturgia Męki Pańskiej

WIELKI SOBOTA - 19.04.2014 R

7.30

8.00 -17.00

Godzina czytań i Jutrznia

Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

WIELKA NOC- 19/2O.04.2014 R

20.00

Liturgia Wigilii Paschalnej
Rozpoczyna się przed kościołem.

Prosimy o przyniesienie świec.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO -.20.04.2014 R

6.00

Msza Św. rezurekcyjna - w intencji ofiarodawców na kwiaty do Bożego Grobu

Msze św. w tym dniu: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 17.00, 19.00

 

Klasztor Franciszkanów w Warszawie

strona klasztoru OO. Franciszkanów tu znajdziesz informinformacje o istniejących  duszpasterstwach  i życiu naszego kościoła

święto Trlduum Paschalne to czas największych świąt chrześcijańskich, które rozpoczynają się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej i trwają aż do II nieszporów w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Wielki Tydzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wielki Tydzień
13 – 19 kwietnia 2014

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień, najważniejszy czas całego roku liturgicznego. Jego kulminację stanowi Święte Triduum Paschalne, czyli celebracja męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego.
Z uwagi na szczególny charakter tych dni na okres wielkiego tygodnia i oktawy Wielkanocy zostają odwołane wszystkie nabożeństwa odprawiane po Mszach świętych. Ponadto od czwartku do soboty nie będzie Mszy świętych porannych.

2. Dziś o godz. 1300 na spotkanie formacyjne zbiera się „Bractwo św. Antoniego”.

3. Ofiary zbierane na tacę w obecną, drugą niedzielę miesiąca, będąprzeznaczone na remonty i wyposażenie tutejszej świątyni. Wszystkim ofiarodawcom z serca dziękujemy. Informujemy, iż rozpoczęliśmy starania o założenie przy wejściu do kościoła podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, w ramach przywracania do kultu zachowanych w naszym klasztorze zabytkowych przedmiotów liturgicznych, podjęliśmy się renowacji srebrnej monstrancji z początku XVIII w., częściowo zniszczonej podczas ostatniej wojny. Osoby gotowe wspomóc nas w tej inicjatywie, szczególnie przez dar drobnych przedmiotów srebrnych, z których, po przetopieniu, można by było zrekonstruować brakujące elementy, prosimy o zgłaszanie się do o. gwardiana.

16 kwietnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Rocznica założenia Zakonu Braci Mniejszych.

Dzień odnowienia profesji zakonnej. Wielowiekowa tradycja Zakonu przekazała nam, że 16 IV 1209 r. św. Franciszek założył Zakon Braci Mniejszych, a papież Innocenty III za­twierdził ustnie sposób naszego życia. W tym dniu św. Franciszek przy­rzekł papieżowi posłuszeństwo i cześć Papież Honoriusz III bullą Solet annuere z 29 XI 1223 r. zatwierdził regułę św. Franciszka.

Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa- 13– kwietnia

Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.

Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.

Wierni tego dnia przynoszą do  kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. Najczęściej są to bukiety z gałązek wierzbowych z "kotkami", bukszpanu i suszonych kwiatów […]

Hosanna na wysokościach!

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   Niedzielę Palmową

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00

W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   Wielki Tydzień

  Intencje 13.04-19.04
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Triduum Paschalne
  Wielki Czwartek -
    Liturgia słowa

  Wielki Piatek -
    Liturgia słowa

  Wigilia Paschalna -
    Liturgia slowa

Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
Jan Paeł II
  Miłośc oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
  Program obchodów
   kanonizacji
   w Warszawie

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe foto