29 Marzec 2017 02:20
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Koncert Stinga
Oglądano 1,361
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 1,301
Ojcze nasz
Oglądano 1,120
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 1,845
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 2,177
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV tydzień Wielkiego Postu 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV tydzień Wielkiego Postu
26 marca – 1 kwietnia 2017

 1. Przed kościołem trwają prace związane z założeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przepraszamy za wynikłe utrudnienia i prosimy o zachowanie większej ostrożności.

2. Dziś w naszej świątyni gościmy kwartet „Vies bonum” z Mińska na Białorusi, który animuje liturgię śpiewem, a po liturgii pod chórem rozprowadza nagrania własnych utworów.

3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Gorzkich żalach
z kazaniem pasyjnym i uczczeniem relikwii Krzyża św. w niedziele o godz. 1800 oraz w Drodze krzyżowej w piątki o godz. 1815 i 2000. Za pobożne uczestnictwo w nich można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4. Czcicieli św. Antoniego zapraszamy we wtorek na Msze św. o godz. 1000 i 1900.

5. Od przyszłej niedzieli rozpoczną się w naszym kościele rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy włącznie. Poprowadzi je nasz współbrat z Krakowa, o. dr Andrzej Zając. Szczegółowy program rekolekcji znajduje się w gablotach w kruchcie kościoła i na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do skorzystania z tego czasu łaski danego nam od Boga.

6. Także za tydzień na swoim spotkaniu gromadzą się członkowie grupy „żywego różańca”. Początek modlitwą różańcową w kościele o godz. 11.00. Po Mszy św. O godz. 11.30 spotkanie formacyjne w sali klasztornej.

7. Tego dnia po Eucharystii wieczornej zapraszamy do wysłuchania modlitwy śpiewem w wykonaniu scholii posługującej przy naszym kościele.

8. Ponawiamy apel, aby nie odkładać na ostatnią chwilę sakramentu pojednania. Przypominamy, że w konfesjonałach posługujemy na wszystkich Mszach świętych oraz w dni powszednie od godz. 15.15 do 19.00.

9. W zakrystii są do nabycia publikacje katolickie i dewocjonalia. Można też zamawiać intencje mszalne.

 

 

WARSZAWSKIE JERYCHO

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej zaprasza do włączenia się w akcję WARSZAWSKIE JERYCHO. Wydarzenie to ma charakter modlitewny, jego głównym elementem jest nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia poczętego, podejmowana wspólnie przez ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty katolickie działające na terenie Warszawy oraz przez mieszkańców stolicy.

Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu, trwająca 7 dni, 24 godziny na dobę, odbędzie się w dniach 25 marca — 1 kwietnia 2017 r. w kaplicy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (ul. Hoża 53), które na co dzień opiekują się oknem życia i aktywnie angażują się w ochronę życia.

Wszyscy chętni - zarówno osoby prywatne, jak i ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i grupy katolickie działające na terenie Warszawy - mogą włączyć się w WARSZAWSKIE JERYCHO poprzez podjęcie dwugodzinnego dyżuru modlitewnego. Tych, którzy nie zdecydują się na dyżur, zapraszamy do nawiedzenia kaplicy w dogodnym terminie i spędzenia na Adoracji choć kilku chwil.

Aktualności oraz dalsze informacje o inicjatywie znaleźć można na stronie


www.jerycho.ksm.org.pl

Zapisy na dyżury i szczegółowe informacje o akcji:

Magdalena Wójcik
tel.: 603 225 958
m.wojcik@warszawa.ksm.org.pl

 

Wielki Post


Wielki Post
– czas umartwienia? zadumy? refleksji? – niewątpliwie tak!

Ale przede wszystkim to czas nawrócenia i zmiany!!

To czas świadomego przeżywania swojego człowieczeństwa!!! Przeżywania go w sercu…, w duchu nieobłudnej miłości…

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6,16-18)

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! (Jl 2,13a)
Przeżyć dobrze Wielki Post, to odkryć potęgę miłości – miłości, która wyzwala, nadaje sens działaniu, rozwesela serce i daje siebie w ofierze!
Przeżyć dobrze Wielki Post, to przygotować ducha na spotkanie z Panem, to codziennie zabiegać o miłość, to krzewić ją we własnej duszy…

Droga Krzyżowa


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
Okres Wielkiego Postu to rozważanie Męki i Śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przeżywanie Drogi Krzyżowej, czyli adoracyjnego i symbolicznego odtworzenia drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.


...Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat"
Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ze względu na bogatą symbolikę stają się rozważaniami medytacyjnymi.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odprawiane w Naszym Kościele
w piątek o godz.:18.15 i 20.00

Zapraszamy Drogich Sympatyków
oo. Franciszkanie
 


Dzieła miłosierdzia

Dzieła wielkopostne:

„Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia”
Jan Paweł II

 Modlitwa
- jako zmiana odniesienia do Boga,

- słowo Boże pozwala człowiekowi zrozumieć zamysł Boga w stosunku do niego samego jak i dla całego świata,
- ważne jest, aby otworzyć się na słuchanie słowa Bożego,

Post
- jako zmiana stosunku do samego siebie,

- to nie odmawianie sobie posiłków, ale swoisty czas uwolnienia nas od złudzeń w stosunku do rzeczy.

Jałmużna
- jako zmiana stosunku do bliźnich,

- to obdarowywanie tym z czego mam prawo korzystać, ale tego sobie odmawiam i przekazuję to na cele drugiego człowieka.

Gdzie każda z nich staje się kolejnym krokiem do przywrócenia jedności utraconej przez grzech.

Film o Maksymilianie Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   IV Tydzień Wielkiego Postu

  Intencje 26.03-01.04
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Wielki Post
  Gorzkie Żale
  Grzechy Główne - Pycha
  Grzechy Główne -
   Chciwość

  Grzechy Główne -
   Nieczystość

  Grzechy Główne -
   Zazdrość

  Grzechy Główne -
   Nieumiarkowanie
   w jedzeniu i piciu

  Grzechy Główne - Gniew
  Grzechy Główne -
   Lenistwo

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto