23 Sierpień 2017 20:16
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 34
Koncert Stinga
Oglądano 1,637
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 1,506
Ojcze nasz
Oglądano 1,325
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 2,183
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XX tydzień zwykły

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XX tydzień zwykły
20 – 26 sierpnia 2017


 1. Informujemy, że w ubiegłą niedzielę na tacę z przeznaczeniem na prace renowacyjne i wyposażenie tutejszej świątyni zostało zebrane w sumie 3.188 zł. Za okazane wsparcie wyrażamy serdeczne podziękowania.


2. Czcicieli św. Antoniego zapraszamy we wtorek na godz. 10.00 i 19.00 na Msze święte z odczytaniem próśb i podziękowań oraz błogosławieństwem chleba.


3. We środę o godz. 20.00 rozpocznie się przedostatni z tegorocznych koncertów organowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego Jana Sebastiana Bacha. Więcej informacji można znaleźć na plakatach wywieszonych w obu kruchtach świątyni.


4. W kalendarzu liturgicznym w nadchodzącym tygodniu będziemy przeżywać: 


-     w poniedziałek – wspomnienie św. Piusa X, papieża;
-     we wtorek – wspomnienie NMP Królowej;
-     w czwartek – święto św. Bartłomieja, Apostoła;
-     w piątek – wspomnienie św. Ludwika IX, króla Francji, patrona FZŚ;
-     w sobotę – uroczystość NMP Częstochowskiej. Tego dnia odbędą się na Jasnej Górze główne uroczystości związane z jubileuszem 300-lecia koronacji cudownego obrazu. Biskupi polscy wskazują, że wydarzenie to posiada przede wszystkim charakter duchowy. W związku z nim zachęcają do włączenia się w „Żywą Koronę Maryi”, tzn. by „swoje życie osobiste kształtować według zasad Ewangelii jako urzeczywistnienie oddania się Matce Bożej, którego wyrazem są złote korony na Jej skroni”.


5. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu, który w dni powszednie jest wystawiony w kaplicy Matki Bożej w godzinach od 15.00 do 19.00. W tym czasie można również skorzystać z Sakramentu pokuty i pojednania.


6. Zgodnie z zapowiedzią przypominamy, że od września zostanie przywrócona niedzielna Msza św. o godz. 7.00 rano.


7. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwraca się do wszystkich z apelem o wsparcie duchowe i materialne dla poszkodowanych w czasie niedawnych nawałnic. Wsparcie materialne można kierować w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska. Pomoc można wysyłać SMS-em z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas  PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA. Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć ponadto na stronie internetowej www.caritas.pl.


8. W zakrystii można nabyć dewocjonalia, wybrane publikacje katolickie, a także zamawiać intencje mszalne.

24 sierpnia

wspominamy:


W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Piotr od Matki Bożej Wniebowziętej
, kapłan i męczennik z I Zakonu (+l617). Urodził się w małym miasteczku Cuerba w archidiecezji Toledo (Hiszpania). Po wstąpieniu do franciszkanów i przyjęciu święceń kapłańskich przez pewien czas był magistrem nowicjuszy. Następnie jako misjonarz wyjechał przez Filipiny do Japonii. Od 1601 r. ewangelizował okolice Nagasaki, gdzie też wybudował klasztor franciszkański. Z racji świątobliwego życia był szanowany i poszukiwany przez wiernych. Wiele godzin każdego dnia spędzał w konfesjonale na słuchaniu spowiedzi św. W 1614 r. w Japonii wzniecono prześladowanie chrześcijan. Wszystkim misjonarzom polecono opuścić Japonię. Mimo tego dekretu o. Piotr pozostał, ukrywając się i przebierając w różne świeckie ubrania. W dalszym ciągu ewangelizował i utwierdzał słabych i chwiejnych w wierze. W 1617 r. został schwytany i osadzony w więzieniach w Omurze i Kori. Dnia 21 V, w uroczystość Trójcy Świętej, Pan mu objawił podczas sprawowania Eucharystii, że to jego ostatnia Msza św. na ziemi. Następnego dnia przy zachodzie słońca został zaprowadzony na miejsce śmierci. W dłoniach trzymał krzyż i regułę św. Franciszka. Przy śpiewie Te Deum został ścięty 22 V 1617 r. Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.

Wakacje

Gdzie spotkać Boga na wakacjach?


      „Wakacje, znowu są wakacje, na pewno mam racje, wakacje znowu są” – ten fragment znanej piosenki kabaretu OTTO, uświadamia nam, że już przyszedł czas, by choć na chwilę opuścić ciasne i duszne ulice Warszawy i wyjechać w przestrzeń, pełną zieleni, świeżego powietrza i szumu górskiego strumienia. Jednak wakacje dla chrześcijan nie mogą być bezmyślnym oddawaniem się urokom lat, lecz winny być innym, niż zazwyczaj spotkaniem z Bogiem. Nie zapominając o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii, ruszamy w teren, by szukać Boga.


 1. Zachwyt pięknem świata


     Tylko człowiek nierozumny nie stawia sobie pytań i nie szuka na nie odpowiedzi. Cała przyroda jest księgą, która opowiada chwałę Boga. Emerytowany już profesor dogmatyki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nie raz na egzaminach zadawał swoim studentom pytanie, wskazując na stojący na parapecie okna kwiat: Co ci ten kwiatek mówi o Bogu? Stojąc wobec każdej żywej istoty trzeba zadać sobie pytanie o jej początek.


 1.1.Skąd to piękno świata?


     Podobne pytanie zadał kiedyś św. Tomasz z Akwinu i tak powstało słynnych „Pięć dróg”, które wychodząc z różnych przymiotów stworzeń, odnajdują ich przyczynę sprawczą w Bogu. „Pięć dróg” św. Tomasza z Akwinu jest zatem pewną ilustracją, że człowiek może siłą swego rozumu odkryć istnienie Boga. Zdanie to doskonale koresponduje z myślą św. Pawła: „od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty — wiekuista Jego potęga oraz bóstwo — stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1,20).


 

20 stycznia

wspominamy:


w rodzinie franciszkańskiej:
Św. Adiut, brat i męczennik z I Zakonu (+1220)

Brat Adiut razem z czterema współ­braćmi został ścięty w Marrakeszu, stoli­cy Maroka, 16 1 1220 r. U zarania zako­nu franciszkańskiego pierwsi bracia oddali życie dla Ewangelii i przykładem swym zapalili wielu naśladowców do świadcze­nia o Chrystusie i Jego Królestwie aż do przelania własnej krwi. Papież Sykstus IV kanonizował Adiuta 7 VIII 1481 r.


Św. Eustochia Calafato, dziewica z II Zakonu (1434-1485)
Eustochia urodziła się w miejscowości Annunziata koło Messyny 25 III 1434 r. jako córka hrabiego Bernarda Calafato i Matyldy Colonny. Na chrzcie św. otrzy­mała imię Smeralda. Od najmłodszych lat wychowywana była pobożnie i reli­gijnie. Gdy miała 11 lat, ojciec pragnął, by poślubiła kupca z Messyny. Ona jed­nak postanowiła poświęcić się Chrystu­sowi za wzorem matki, która wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka i prowadziła w rodzinie życie niemal zakonne. W zakonie Klarysek przyjęła imię Eustochia. Pragnęła upodobnić się do Chrystusa Ukrzyżowanego i uzyskać palmę męczeństwa. Ciało pod­dawała niezwykłym umartwieniom, postom, długim modlitwom.

Film o Maksymilianie Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszona na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XX Tydzień zwykły

  Intencje 20.08-26.08.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto