26 Czerwiec 2019 02:34
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,291
Koncert Stinga
Oglądano 2,936
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,497
Ojcze nasz
Oglądano 2,289
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 3,742
18 października

wspominamy:
w rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Bartłomiej Laurel, brat i męczennik z I Zakonu (+1627)
Urodził się w Meksyku. Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w charakterze brata zakonnego. Stał się serdecznym i nieodłącznym towarzyszem bł. o. Franciszka od Najświętszej Maryi, z którym w 1609 r. przybył do Manili na Filipinach, a w 1622 r. dotarł do Japonii, gdzie niezmordowanie pracował jako katechista.

Pracował także jako lekarz i posługiwał chorym w szpitalach, przy okazji nauczał o Chrystusie, głosząc Jego Ewangelię. Ciężko chorych przygotowywał do śmierci, a pogan przyjmował do wiary chrześcijańskiej.
Pewnego dnia, kiedy w Nagasaki gościł w rodzinie Kacpra Vaz razem z o. Franciszkiem od Najświętszej Maryi i innymi tercjarzami, wszystkich aresztowano. Widząc ich związanych w drodze do więzienia, pewien młody Japończyk wystąpił odważnie i powiedział gubernatorowi: „Wiem, że żywisz nienawiść do religii Chrystusowej i jesteś spragniony krwi chrześcijańskiej. Oto przed tobą stoi kolejny szpieg, który donosi ci na nowego chrześcijanina. Oto jestem chrześcijaninem. Błogosławiony Bartłomiej Laurel po strasznych katuszach został żywcem spalony na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki 16 VIII 1627 r. 7 VII 1867 r. błogosławiony papież Pius IX zaliczył go w poczet bło-gosławionych.

 Również 18 października Bł. Franciszek Maria z Torrente, brat i męczennik z III Zakonu Regularnego (1886-1936)

Justus Lerma Martínez urodził się 12 XI 1886 r. w Torrente (Hiszpania). Jego rodzice należeli do III Zakonu św. Franciszka. Jako chłopiec uczył się w El Convento. Należał do Królewskiej Unii św. Antoniego z Padwy. 14 IV 1905 r. w El Convento przyjął amigoniański habit i imię Franciszek, a dwa lata później złożył pierwsze śluby zakonne jako brat koadjutor. Brat Franciszek nigdy nie przejawiał pragnienia bycia kapłanem. Pierwsze pięć lat życia zakonnego spędził w klasztorze w Yste, a pozostałe 24 lata w kolegium Caldeiro w Madrycie, gdzie zastał go wybuch wojny domowej.
Brat Franciszek wykazywał talent dydaktyczny. Wielokrotnie członko-wie komisji egzaminacyjnych przychodzili do klasztoru wyłącznie w tym celu, aby złożyć swe gratulacje zakonnikowi, który tak doskonale przygotowywał swych uczniów.
Po zamknięciu kolegium Franciszek wyruszył w drogę do rodzinnej wioski, chroniąc się w domu rodziców. Na rozkaz miejscowego komitetu rewolucyjnego został aresztowany i osadzony w więzieniu, skąd razem z innymi 7 zakonnikami i kapłanami z miasta wyruszył na spotkanie męczeńskiej śmierci w nocy z l7 na l8 X 1936r.
Papież Jan Paweł II beatyfikował go 11 III 2001 r. w Rzymie w grupie 233 męczenników hiszpańskich.

W Kościele Powszechnym

Świąteczne wspomnienie św. Łukasza, ewangelisty, z za­wodu lekarza. Około r. 50 przylgnął w Troadzie do św. Pawła. Towarzyszył mu potem w podróży do Filipii i Jerozolimy. Za­pewne udał się także z apostołem do Rzymu i przebywał tam, gdy Paweł oczekiwał wyroku. Po śmierci apostoła narodów dzia­łał w Achai. Tam też napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Zmarł jako 84-letni starzec w Beocji. Wedle legendy był także malarzem i pozostawił kilka portretów Matki Najśw. Rzeczywi­stość jest cenniejsza niż to bizantyńskie opowiadanie z IV stule­cia, pozostawił nam bowiem niezapomniane opowiadania o dzie­ciństwie Chrystusa Pana, w nich zaś uwiecznił liczne rysy Najśw. Panny.

W Antiochii św. Asklepiadesa, męczennika. Był ósmym biskupem tego miasta. Jego wspomnienie przekazał nam w swej Historii Euzebiusz.

Film Miłość i Miłosierdzie

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    Niedzielę Najświętszej Trójcy

  Intencje 23-29.06.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto