11 Grudzień 2019 04:33
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Warto odwiedzić
  Klasztory franciszkańskie
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,620
Koncert Kolęd Stinga
Oglądano 3,241
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,771
Ojcze nasz
Oglądano 2,518
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 4,152
22 lipca

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Nikanor Ascanio,
kapłan i męczennik z I Zakonu (1814-1860). Nikanor urodził się w 1814 r. w Villarejo de Salvanes koło Madrytu (Hiszpania). Z dziesięciu jego braci sześciu poświęciło się całkowicie Bogu. W 16 roku życia przywdział habit franciszkański. Po przyjęciu święceń kapłańskich był kierownikiem duchowym sióstr koncepcjonistek i proboszczem w rodzinnej miejscowości. Cechy charakterystyczne jego życia to modlitwa, pokuta, gorliwość o chwałę Bożą, pragnienie całko-witego poświęcenia się Panu na misjach. W młodzieńczych latach marzył o życiu apostolskim, o poświęceniu się i męczeństwie, ale przez 26 lat pozostało to tylko marzeniem. Siostra Maria Dolores, która zmarła w opinii świętości 27 I 1891 r., przepowie-działa mu, że zostanie misjonarzem w Ziemi Świętej i męczennikiem. 10VII 1860 r. muzułmanie usiłowali go nakłonić, aby wyrzekł się wiary chrześcijańskiej i przyjął islam. Ojciec Nikanor nie był zbyt mocnym w arabskim, ale gdy zrozumiał, odrzekł: „Jestem chrześcijaninem, możecie mnie zabić Wierzę w Chrystusa, a nie w proroka Mahometa”. Za to w jednej chwili spadła jego głowa. Papież Pius XI zaliczył go do grona błogosławionych 10 X 1926 r.

W Kościele Powszechnym:

Wspomnienie Marii z Magdali. Pan wyzwolił ją z opę­tania, co nie oznacza, że była niewiastą złych obyczajów. Przylgnę­ła wtedy doń całą siłą uczuć wdzięczności i oddania. Towarzyszyła w wędrówkach. Nie zawahała się śledzić Męki i pójść na Golgotę. W niedzielny poranek, skoro świt, pobiegła z wonnościami do gro­bu. Doznała znów wielkiej łaski i pokwitowała ją wyznaniem, któ­re zawierało wszystko. Ale Zmartwychwstały nie pozwolił, aby zatopiła się w ekstazie. Dał jej misję, dzięki której nazwano ją apostola apostolorum. Do tej ewangelicznej biografii nie potrzeba już dodawać legend, które bardzo późno powstały w Prowansji i które kazały jej wylądować na Lazurowym Wybrzeżu pośród zdarzeń osobliwych i udziwnionych.

 W Ibourg, w Niemczech, bł. Benona, biskupa. Kształcił się w Strasburgu oraz w Reichenau, gdzie za mistrza miał bł. Her­mana Kalekę, jednego z najwybitniejszych uczonych XI stulecia. Z biskupem Wilhelmem jeździł potem do Ziemi Świętej. Następnie zajmował się budową pałacu w Goslarze i innymi podobnymi in­westycjami. W r. 1068 powołano go na biskupstwo w Osnabrück. Był tam aktywny na wielu polach. Zajmował się m. in. osuszaniem bagien, budową dróg, uprawą i budownictwem. W sporze o in­westyturę był po stronie cesarza, ale podpisał konkordat wormacki, a w Kanossie służył za pośrednika. Później opowiadał się zde­cydowanie za papieżem. Zmarł w opactwie Ibourg w r. 1088.

 W Cardiff świętych Filipa Evansa i Jana Lloyda, mę­czenników. Pierwszy był jezuitą, drugi kapłanem diecezjalnym. Przed straceniem potrafili ukazać niewzruszoną pogodę ducha. Zgi­nęli w r. 1679. Kanonizował ich w r. 1970 Paweł VI.

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   II Niedzielę adwentu

  Intencje 8-14.12.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto