10 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:
Św. Tomasz Szenjie, męczennik z III Zakonu (1851-1900)
W Chinach poniosło śmierć męczeńską w trakcie prześladowań podczas powstania bokserów trzech biskupów z Zakonu Braci Mniejszych: Grzegorz Grassi, Antonin Fantosati i Franciszek Fagolla oraz czterech ka­płanów: Cezydiusz z Fossy, Józef Maria Gambaro, Eliasz Facchini i Teodoryk Balat; siedem sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi i piętnastu członków III Zakonu św. Franciszka. Jednym z nich był Tomasz Szenjie. Urodził się w 1851 r. w ubogiej i pobożnej rodzinie chrześcijańskiej. Ja­ko chłopiec często uczęszczał na Mszę św. i przystępował do sakramen­tów. Biskup Franciszek Fagolla przyjął go do III Zakonu. W wieku 24 lat pracował w domu u Chińczyka o. Pawła Czanga, jednak z powodu poważnej choroby musiał go opuścić. Po wyzdro­wieniu przez 10 lat pomagał biskupowi Grzegorzowi Grassiemu, któ­ry dla niego był wzorem wierności, posłuszeństwa, czci i miłości. Zgi­nął 9 VII 1900 r. Papież Pius XII dnia 24 XI 1946 r. zaliczył go w poczet błogosławio­nych, a kanonizował Jan Paweł II dnia 1 X 2000 r. w grupie 120 męczen­ników chińskich.

 w Kościele Powszechnym:
W Bobhio, w północnych Włoszech, św. Attali, opata. W Luxeuil przystał do św. Kolumbana. Gdy wielki mnich-wędrowiec opuszczał tę fundację, Attala miał tam pozostać jako jego następca, ale uczeń przedkładał nad tę godność towarzyszenie mistrzowi. Jego następcą został dopiero w Bobbio. Tam też zmarł w r. 626. Jonasz z Bobbio opowiada nam o nim w Żywocie Ko lumbana.

W Glasgow, w Szkocji, bł. Jana Ogilvie męczennika. Wy­wodził się ze środowiska zagorzałych kalwinów, ale w czasie stu­diów przeszedł na katolicyzm i wkrótce potem wstąpił do jezu­itów. Kształcił się następnie w Lowanium, Brnie i Ołomuńcu. W r. 1610 otrzymał święcenia i w trzy lata później wrócił po kry­jomu do kraju. Ujęty w roku następnym, przechodził ciężkie tor­tury, które opisał w swej Relatio incarcerationis. Gdy mając 36 lat wstępował z uśmiechem pod szubienicę, na pamiątkę rzu­cił gapiom swój różaniec. Ugodzony nim został potem — jak Jan gorliwym konwertytą. Męczennika beatyfikował w r. 1929 Pius XI.

W Paryżu bł. Eugenii Milleret. Była bardzo zdolna, m. in. zdobyła wykształcenie teologiczne. Założyła zgromadzenie pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P., które gdzieniegdzie zwą asumpcjonistkami. Zmarła w r. 1898. Beatyfikował ją w r. 1975 Paweł VI.

Scroll to Top