12 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Św. Filip Czang, seminarzysta i męczennik z III Zakonu (1880-1900). Filip przyszedł na świat w Sinsian w prowincji Szansi w 1880 r. w po­bożnej rodzinie chrześcijańskiej. Również jego dwaj bracia stali się mę­czennikami wiary. W wieku 16 lat odczuł Boże powołanie do kapłań­stwa, wstąpił więc do seminarium. Był młodzieńcem posłusznym, zdol­nym, pokornym, cichym i nade wszystko pobożnym. Jedynie łacina spra­wiała mu trudności. Przełożeni
i koledzy kochali go i byli dumni z niego, ponieważ był do­bry konsekwentny i hojny. Prześladowanie chrześcijan zakończyło jego ziemski żywot. Został zamordowany 9 VII 1900 r. Święty Filip może być wzorem dla seminarzystów i dla wszystkich, którzy przygotowują się do kapłaństwa lub życia zakonnego. Papież Pius XII zaliczył go w poczet błogosławionych dnia 24 XI1946 r., a kanonizował go 1 X 2000 r. Jan Paweł II w grupie 120 męczenników chińskich.

W kościele Powszechnym:

W Rzymie św. Juliusza I, papieża. Na tron Piotrowy wstą­pił w r. 343. Niebawem zabrał głos w sprawie św. Atanazego. W r. 343 pod jego auspicjami odbył się synod w Sardyce, którego decyzje następnie potwierdził, podkreślając w ten sposób wagę swego autorytetu. Zmarł w r. 352.

W Weronie św. Zenona, biskupa. Trzodę swą ochraniał przed niebezpieczeństwami arianizmu i panującego wokół pogań­stwa. Zmarł około r. 371, pozostawiając po sobie tzw. traktaty, które były właściwie homiletycznymi zbiorami. Są cennym świa­dectwem ówczesnej mentalności, duszpasterstwa i liturgii.

W Neapolu bł. Józefa Moscati. Profesor miejscowego fakultetu medycyny, odznaczył się zarówno badaniami naukowymi, jak i bezinteresownością, z jaką leczył chorych, zwłaszcza najbardziej wydziedziczonych. Zmarł w r. 1927. Beatyfikował go w r. 1975 Paweł VI.

Scroll to Top