13 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:
Bł. Aniello z Pizy, kapłan z I Zakonu (1194-1236)
Urodził się w Pizie w 1194 r. Nosił imię łagodnego Baranka – Agnello. W młodości poznał osobiście w Wenecji św. Franciszka. Był jednym z wielu, którzy poszli za nim pociągnięci jego słowem i przykładem. Był człowiekiem łagodnym, pogodnym, dobrym organizatorem. Sam św. Franciszek wysłał go z grupą współbraci do Francji, by założyli pierwsze klasztory w Paryżu. Brat Aniello, pierwszy kustosz w Paryżu, dał się poznać jako gorliwy naśladowca Biedaczyny i wzór roztropności. Na kapitule generalnej w 1223 r. Franciszek zlecił mu nowe zadanie, a mianowi­cie zaszczepienia zakonu w Anglii. Brat Aniello razem z ośmioma współ­braćmi przybył do Dover 10 IX 1224 r. Pod koniec tego roku założył dwa klasztory: w Cornhill koło Londynu i w Oksfordzie. W następnych latach angielskie klasztory franciszkańskie były już dość liczne.
Brat Aniello zrozumiał, jak ważne są studia i nauka dla przyszłości Zakonu i prowincji. Oksford do dnia dzisiejszego jest największym centrum uniwersyteckim w Anglii. Pierwsi dom studiów w Oksfordzie otwar­li dominikanie, wkrótce potem franciszkanie. Aniello zaprosił z wykła­dami samego kanclerza uniwersytetu Roberta Grossatestę. Szkoła fran­ciszkańska w Oksfordzie szybko zyskała wielką powagę i znaczenie, sam brat Aniello został doradcą króla Henryka III. Z posłuszeństwa przyjął święcenia kapłańskie. Jako minister prowincjalny brał udział w kapitule generalnej w 1230 r. w Asyżu. Po kapitule powrócił do Anglii. Mając 42 lata, zmarł w Oksfordzie w 1236 r. Papież Leon XIII dnia 4 IX 1892 r. zatwierdził jego kult.

Scroll to Top