14 września wspominamy

W zakonie franciszkańskim:

Bł. Ludwik Sasanda, kapłan i męczennik z I Zakonu (+l624)
Przyszedł na świat w chrześcijańskiej rodzinie japońskiej. Jego ojciec Michał został zabity właśnie za to, że był chrześcijaninem. Od 1603 r. był umiłowanym uczniem o. Ludwika Sotelo, z którym odbył wiele podróży. W 1613 r. przybył do Hiszpanii i tam wstąpił do braci mniejszych. Odwiedził także Włochy, zwłaszcza Rzym. W Manili na Fihpinach został wyświęcony na kapłana. W 1622 r. udał się z bł. Ludwikiem Sotelo do Japonii. Tchórzliwi marynarze wydali ich władzom w Nagasaki. Aresztowani i osadzeni w więzieniu w Omurze, byli bardzo źle traktowani. Ojca Ludwika wielokrotnie usiłowano zmusić do zaparcia się Chrystusa, ale nadaremnie. 24 VIII 1624 r. skazanego na śmierć przywiązano do pala i podpalono. Ogień powoli trawił jego ciało – wśród okropnych boleści modlił się aż do końca. Błogosławiony papież Pius IX 7 VII 1867 r. beatyfikował go.

W Kościele Powszechnym:

Podwyższenie Krzyża Świętego — święto ku uczczeniu zwycięskiego znaku zbawienia. Rozpamiętujemy jego tajemnicę w wielkim tygodniu, gdy jednak w Jerozolimie z okazji poświęcenia bazylik na Kalwarii i nad Chrystusowym Grobem rozpoczęto ten Krzyż czcić osobnym i uroczystym świętem, rychło przyjęło się ono w chrześcijańskim świecie. Na Zachodzie znane było przy­najmniej od czasów papieża Sergiusza. Z czasem tu i ówdzie ko­jarzono je z legendami o odnalezieniu świętego drzewca.

W Trewirze Św. Materna, biskupa. Posiadamy świade­ctwa jego działalności w IV stuleciu. Był czynny na terenie die­cezji trewirskiej, koloóskiej oraz leodyjskiej. Odnotowano też jego obecność na synodzie w Arles. Późniejsze legendy chciały uczynić zeń ucznia Św. Piotra, wysłanego przez apostoła na prze­powiadanie Ewangelii w Trewirze i okolicach.

W Czeng-Tu, w Chinach, bł. Gabriela Tauryna Dufresse, męczennika. Był członkiem francuskiego Towarzystwa Misji Zagranicznych. Wysłany do Chin i tam więziony, a następnie wydalony, wrócił jako biskup do swoich owieczek. Został ścięty w r. 1815. Beatyfikowano go w r. 1900.

Scroll to Top