16 grudnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Błogosławieni Franciszek, Kajusz, Tomasz, Leon, Ludwik i Luiza, męczennicy z III Zakonu (+1622-1628). Wśród nich jest wielu bohaterów, którzy oddali życie za Chrystusa w Japonii: Franciszek Bubioe, Kajusz Linemon, Tomasz Linemon, Leon Satzuma, Ludwik Matzuo i Luiza. Zachowały się o nich nikłe dane, choć wielki był ich heroizm, Leon został umęczony 19 VIII1622 r., natomiast Franciszek, Kajusz, Tomasz i Ludwik 18 VIII 1627 r. na tym samym Wzgórzu Męczenników w Nagasaki. Wszyscy należeli do III Zakonu św. Franciszka. Luiza (inne źródła podają Ludwika lub Łucja) po owdowieniu przyjęła chrzest i wstąpiła do III Zakonu. Jej dom był azylem dla misjonarzy i prześladowanych chrześcijan japońskich. Apostaci wydali ją, kiedy przebywali u niej chrześcijanie. Wszyscy razem zostali pojmani i wtrąceni do więzienia. Po pewnym czasie została stracona na Wzgórzu Męczenników. Mając 80 lat, skonała w płomieniach. Wszystkich beatyfikował błogosławiony papież Pius IX dnia 7 VII 1867 r.

W Kościele powszechnym:

W Selz nad Renem św. Adelajdy, cesarzowej. Córka kró­la Burgundów, wcześnie wydana została za Lotara H, króla Italii. W dwudziestym roku życia owdowiała. Doznała wówczas wielu cierpień, m. in. na skutek uwięzienia. Gdy uszła, dostała się pod opiekę Ottona I, który wkrótce potem pojął ją za żonę. W r. 962 otrzymała tytuł cesarzowej. W jedenaście lat później znowu owdo­wiała i weszła w nowy okres cierpień. Po śmierci niechętnej sobie synowej, cesarzowej Teofano, po raz drugi sprawowała regencję. W r. 993 uspokoiła Burgundie, a następnie wizytowała uposażone przez siebie klasztory oraz tworzyła nowe fundacje. W końcu usu­nęła się do klasztoru w Salz i tam, mając 69 lat, zmarła w r. 999. Dzięki niepospolitym zaletom umysłu i serca stała się niewątpli­wie najwybitniejszą kobiecą postacią X stulecia. Urban II kanoni­zował ją w r. 1097.

W Genui, we Włoszech, bł. Sebastiana Maggi, dominikanina. Wcześnie wstąpił do zakonu. Po odbyciu studiów zajmował się kaznodziejstwem, ale także reformatorską działalnością wśród do­minikanów lombardzkich. Zmarł w r. 1496. Jego cześć zaaprobo­wano w r. 1760.

W Turynie, we Włoszech, bł. Marii od Aniołów, karme­litanki. Jej ojciec był kuzynem św. Alojzego Gonzagi. Sama ry­chło znalazła się w karmelu. Była tam mistrzynią nowicjuszek. Potem pięciokrotnie obierano ją przeoryszą. Poważali ją wszyscy, a wielu dostojników miało zwyczaj zasięgania u niej rady. Zmarła w r. 1717. Beatyfikowano ją w r. 1865.

Scroll to Top