16 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Bł. Filipina Mareri, dziewica z II Zakonu (1190-1236)
Filipina urodziła się w Rieti w 1190 r. Była dziewczyną pobożną, inteligentną i rezolutną. Miała to szczęście, że osobi­ście poznała i wiele razy rozmawiała ze św. Franciszkiem, który podczas swych podróży w dolinach Rieti bywał go­ściem w rodzinie Mareri. Uderzyła ją je­go ustawiczna modlitwa i to, że zupełnie nie zależało mu na bogactwie. Postano­wiła go naśladować. Filipina ścięła piękne bujne włosy, przywdziała ubogie odzienie i z kilkoma towarzyszkami zamiesz­kała na pobliskiej górze w skalnej jaskini. Jej życie oddane Bogu i pełne umartwień przemieniło gniew krewnych i szyderstwa brata w wielki po­dziw Tomasz udał się do Filipiny, przeprosił ją i ofiarował jej należący do niego kościółek i klasztor, w którym dawniej przebywały siostry be­nedyktynki, prosząc ją, aby tam zamieszkała.
Filipina przyjęła propozycję brata i wraz z jej naśladowczyniami za­początkowała życie klauzurowe, przyjmując regułę klarysek z klasztoru św. Damiana w Asyżu. Przez pewien czas sam św. Franciszek był ducho­wym kierownikiem tej małej siostrzanej wspólnoty, potem przekazał tę funkcję kapłanowi bł. Rogerowi z Todi, swojemu uczniowi. Zmarła 16 II 1236 r.
Papież Pius VII 29 IV 1806 r. zatwierdził oficjum i teksty mszy ku jej czci.

W kościele Powszechnym:

Wspomnienie św. Onezyma, w sprawie którego Paweł apostoł napisał list do Filemona. Przywiązany do niego, Onezym miał potem otrzymać od apostoła mandat na przepowiadanie Ewan­gelii w Berei Macedońskiej.

 W Cezarei Palestyńskiej męczenników Eliasza, Daniela, Izajasza, Jeremiasza i Samuela. Te biblijne imiona przybrali so­bie, gdy zatrzymani zostali przez prześladowców, twierdząc po­nadto, że są obywatelami niebieskiego Jeruzalem. Ich wspomnie­nie przekazał nam historyk Euzebiusz. Przypada ono na r. 309.

Scroll to Top