17 sierpnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Bł. Paula Montaldi, dziewica z II Zakonu (1443-1514) Urodziła się w 1443 r. w Volta Mantovana (Włochy). W 1458 r. wstąpiła do klasztoru Klarysek w Mantui, gdzie przez wiele lat była przeoryszą. Męka Jezusa była przedmiotem jej szczególnego nabożeństwa przez modlitwę, rozmyślanie i kontemplację. Pałała również wielką miłością do Chrystusa w Eucharystii. Wiodła życie umartwione Nosiła włosiennicę, pościła, biczowała się. Wobec współsióstr była wyrozumiała, życzliwa, pełna miłości i dobroci oraz roztropna. Pewnego dnia modląc się na stopniach przed Ukrzyżowanym, upadła i mocno się potłukła. Były to ostatnie dni jej ziemskiego życia. Zmarła 18 VIII 1514 r., mając 71 lat, z czego 56 przeżyła w zakonie Klarysek. Błogosławiony papież Pius IX potwierdził jej kult jako błogosławionej 6 IX 1876 r.

Również Bł. Marcin Gomez, męczennik z III Zakonu (+1627). Marcin Gomez pochodzący z mieszanej rodziny (ojciec był Portugalczykiem, matka Japonką) był członkiem III Zakonu św. Franciszka. Za to, że gościł misjonarzy chrześcijańskich i im pomagał, czego rozporządzenia gubernatorów absolutnie zabraniały, został aresztowany i skazany na karę śmierci. Zachęcany, aby wyparł się Chrystusa, odważnie i zdecydowanie odrzucił tę pokusę. Spośród wielu bohaterów wiary chrześcijańskiej, którzy oddali za nią życie, błogosławiony papież Pius IX w 1867 r. beatyfikował 205 męczenników. Z zakonu św. Franciszka było ich aż 45, z tego 18 z I Zakonu, 15 z III Zakonu, 12 z rodzin, przyjaciół oraz sympatyków Biedaczyny. Wśród nich znajdował się również ścięty 17 VIII 1627 r. tercjarz Marcin Gomez. Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.

 W Kościele Powszechnym:

W Krakowie św. Jacka, dominikanina. Godnie repre­zentuje on pierwszą generację uczniów św. Dominika na ziemiach polskich. Zapewne osobiście się z zakonodawcą zetknął. W r. 1221 przybył do Krakowa, ale długo tam nie przebywał. Pracował na Rusi, a następnie w Gdańsku i Prusach. Dopiero pod koniec życia wrócił znów do Krakowa. Zmarł tam 15 sierpnia 1257 r. Ry­chło otoczono go czcią, z czasem także pięknymi legendami. Ale dopiero Klemens VIII kanonizował go w r. 1594. Święto ob­chodzono 16 lub 18 sierpnia. Ostatnio dla diecezji polskich na­znaczono je na dzień dzisiejszy.

W Kizyku, niedaleko Morza Marmara, św. Mirona, mę­czennika. Skazano go najpierw na wygnanie, a potem na śmierć. Wyrok wykonano przez ścięcie około r. 250. Synaksaria wspo­minały go w rozmaitych terminach, ale na Zachodzie za sprawą Baroniusza przyjęto datę dzisiejszą.

Scroll to Top