18 stycznia

wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej:
Św. Ottona, kapłana i męczennika z I Zakonu (+1220)
Otton był kapłanem w Zakonie Braci Mniejszych. Razem z czterema współbraćmi oddał swoje życie za Chrystusa w Marrakeszu, stolicy Maroka, dnia 161 1220 r.
Ojciec Otton i jego współbracia głosili Ewangelię w Maroku w obecności króla Miramolina.
Papież Sykstus IV kanonizował Otto­na 7 VIII 1481 r.

w Kościele Powszechnym:
W Ferrarze, we Włoszech, bł. Beatryczy d’Esté. Gdy owdowiała, odrzuciła propozycję powtórnego małżeństwa i schro­niła się w założonym przez siebie klasztorze benedyktynek. Zmar­ła w r. 1262.

W Budapeszcie św. Małgorzaty Węgierskiej. Była siostrą naszych błogosławionych książniczek Kingi i Jolanty. Wcześnie ofiarowana Bogu jako żywe wotum za odwrócenie niebezpieczeń­stwa tatarskiego, nigdy nie zgodziła się na zwolnienie z profesji zakonnej. Zmarła w r. 1270 w ufundowanym przez ojca klaszto­rze na wyspie, znanej dzisiaj pod jej imieniem. Jej kult zatwier­dził w r. 1943 Pius XII.

W Akwili, we Włoszech, bł. Krystyny Ciccarelli, augustianki. Zasłynęła z pokory i umiłowania biednych. Zmarła w r. 1543.

Scroll to Top