2 września wspominamy

W zakonie franciszkańskim:

Bł. Seweryn Girault, kapłan i męczennik z III Zakonu Regularnego (1728-1792)

Jerzy Girault urodził się 14.1.1728 r. w Rouen (Francja). Kiedy wstąpił do III Zakonu Regularnego św. Franciszka w rodzinnym mieście, przyjął imię Seweryn. W 1750 r. złożył profesję zakonną, 4 lata później przyjął święcenia kapłańskie w Paryżu. W 1773 r. został wezwany do Paryża jako sekretarz generalny; wcześniej był wizytatorem w Normandii. W Paryżu rezydował w klasztorze Notre Dame de Nazareth, gdzie był także bibliotekarzem. W momencie wybuchu rewolucji był spowiednikiem u sióstr franciszkanek św. Elżbiety i pierwszym asystentem wikariusza generalnego. W 1790 r. zakonnicy zadeklarowali, że będą kontynuowali życie w zakonie. Tak samo postąpiły zakonnice zlecone jego pieczy. Klasztor św. Elżbiety funkcjonował do 20 VIII 1792 r. Nie wiemy, gdzie i kiedy o. Seweryn został aresztowany. Na pewno przed 2 IX 1792 r. przebywał jeszcze w zamienionym na więzienie klasztorze karmelitańskim.  Papież Pius XI beatyfikował go 27 X 1926 r.

Scroll to Top