20 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Św. Maria Amandyna, dziewica i męczennica z III Zakonu Regularnego (1872-1900)
Paulina Jeuris urodziła się 28 XII1872 r. w Herkla-Ville (Belgia). Gdy była małą dziewczynką, umarła jej matka, a wychowaniem Pauliny za­jęła się pewna miejscowa rodzina. W piętnastym roku życia wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka, a 16 VII 1895 r. wstąpiła do Zgromadze­nia Franciszkanek Misjonarek Maryi. Biały habit przywdziała 16 XII te­go samego roku, przyjmując imię Maria Amandyna od Najświętszego Serca Jezusa, zaś śluby zakonne złożyła 16 VI 1898 r. Miała jeszcze trzy siostry w Zgromadzeniu Franciszkanek Misjonarek Maryi oraz czterech kuzynów, którzy byli franciszkanami.
Skazana na śmierć, dziękowała za łaskę powołania zakonnego i peł­na radości zawołała: „Mój Boże, cóż mogę ofiarować Ci za to, żeś mnie wybrał? Nic innego nie mam niż tylko życie, serce i duszę moją”. Idąc na śmierć, również śpiewała. Zginęła za Chrystusa 9 VII 1900 r. Papież Pius XII 24 XI 1946 r. zaliczył ją w poczet błogosławionych, a Jan Paweł II kanonizował 1 X 2000 r.

W Kościele Powszechnym

W Antiochii Dominy oraz jej córek Berenike i Prosdokii. W czasie prześladowania ukryły się za miastem, ale odkry­te przez siepaczy, wystawione były na niebezpieczeństwo zniesławienia. Wtedy to matka przedłożyła córkom, że „jedno tylko z tego wyjście pozostaje: ucieczka do Pana”. Opowiada Euzebiusz, że bez namysłu rzuciły się do rzeki i potonęły. „Tak to — koń­czy historyk — one same życia się pozbawiły”. Sprawy dalej nie rozważa, ale św. Augustyn, który się nią spekulatywnie zajął, pod­kreślił mocno, że świętych w takich porywach naśladować nie wolno.

W Embrun, w południowej Francji, św. Marcelina, któ­ry uchodzi za pierwszego biskupa tego miasta. Pochodzić miał z Afryki. Zmarł około r. 374.

W Montepulciano, we Włoszech, św. Agnieszki, mistyczki dominikańskiej. W dziewiątym roku życia wstąpiła do efeme­rycznego zgromadzenia sióstr sakinek. W czternastym roku była już ekonomką, a w rok później na mocy specjalnej dyspensy prze­łożoną w Proceno. W r. 1306 założyła nowy klasztor w Montepul­ciano, który włączyła do dominikańskiej rodziny zakonnej. Przez całe życie obdarowywana była niezwykłymi łaskami. Zmarła w r. 1317. Kanonizowano ją dopiero w cztery wieki później (1726).

Scroll to Top