23 czerwca wspomianmy

W rodzinie franciszkańskiej:

Św. Józef Cafasso, kapłan z III Zakonu (1811-1860)
Urodził się 15 I 1811 r. w Castelnuovo d’Asti (Włochy). Był mistrzem ks. Ja­na Bosko, kapłanem, który osiągnął wy­żyny wzoru i przewodnika kleru turyńskiego. Nazywa się go „perłą kleru wło­skiego”.
Przyszedł na świat w głęboko religij­nej rodzinie wiejskiej. Pragnął być kapła­nem, a przez to rozumiał całkowite po­święcenie się Jezusowi dla dobra ludzi.
1833 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studia teologiczne kontynuował w Tu­rynie, w kolegium założonym przez ks. Alojzego Gualę. Potem sam w tymże ko­legium wykładał retorykę i teologię mo­ralną. Kroczył drogą idei św. Alfonsa Liguoriego. Stał się synem św. Franciszka, wstępując w szeregi III Zakonu. Był rektorem konwiktu w Turynie. Wiele godzin przebywał w konfesjonale. Przybywały do niego rzesze pe­nitentów, wątpiących, prowokatorów i szyderców.
konfesjonale i pod­czas odwiedzin chorych dokonywał wielu nawróceń. Ponadto był kapelanem więziennym w Turynie. VI 1860 r., mając 49 lat, umierał spokojnie i pogodnie ten, który był mistrzem i dobroczyńcą, mądrym nauczycielem i ojcem duchownym, ojcowskim spowiednikiem oraz patronem więźniów
skazanych. Papież Pius XII kanonizował go 22 VI 1947 r.

W Kościele Powszechnym:

Na Cyprze świętych Arystoklesa, Demetriana i Atana­zego, męczenników. Ich Akta zaginęły, ale dobrze zaświadczeni są w greckich meneach.

W Oignies pod Namur, w Belgii, bł. Marii z Nivelles. Skłoniła ona swego męża do wstrzemięźliwości i razem z nim swój zamożny dom zamieniła na schronisko dla trędowatych. Potem usunęła się do celki przylegającej do klasztoru augustianów. Wio­dła tam życie niezwykłego umartwienia i pobożności. Zmarła w r. 1213, wyznaczając etap w rozwoju mistyki niderlandzkiej.

Scroll to Top