27 października

wspominamy:
w rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Ludwik Baba, męczennik z III Zakonu (+l624)

Pochodził z chrześcijańskiej rodziny japońskiej. Był katechistą i współ-pracownikiem bł. o. Ludwika Sotelo. Ojciec Ludwik zabrał go ze sobą do Meksyku i na Filipiny. Wracając z Manili do Nagasaki, został aresztowany w 1622 r. i odstawiony do więzienia w Omurze. Tam o. Ludwik Sotelo przyjął go do III Zakonu św. Franciszka i oblekł go w habit. Rankiem 25 VIII1624 r. zarządca więzienia w Omurze skazał Ludwika Babę i innych czterech misjonarzy na karę śmierci. Przed śmiercią Ludwik Baba poprosił o. Ludwika o błogosławieństwo. Zginął spalony żywcem 25 VIII 1624 r. Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.

W Kościele Powszechnym

W Avili, w Hiszpanii, św. Sabiny, męczennicy. Miała być siostrą Wincentego i Chrestyny. Całe to rodzeństwo padło ofiarą prześladowania. Nic zresztą więcej o nich nie wiemy. Nie­mniej kult Sabiny dobrze zaświadczony został w prastarych ka­lendarzach i pomnikach liturgii mozarabskiej.

W Axum, w Abisynii, św. Frumencjusza, apostoła tego kraju. Dzieje jego misji mało są znane. Posiadamy mało spójne wiadomości u Rufina, a także wzmiankę w Apologii św. Atana­zego, który żywo interesował się chrystianizacją krajów ościen­nych. Wydaje się też, że w Aleksandrii przyjął sakrę biskupią. Martyrologia wspominały go w rozmaitych terminach. Idziemy tu za martyrologium rzymskim, kompilowanym przez Cezarego Baroniusza.

W Brescji, we Włoszech, bł. Antoniny, dominikanki. Wcześnie wstąpiła do zakonu. Znacznie później przewodniczyła zespołowi, wysłanemu do Ferrary dla przeprowadzenia reformy w tamtejszym domu zakonnym. Okazała wtedy wiele roztropności, mimo to nie obeszło się bez przeciwności, a nawet chwilowej de­gradacji. Zmarła w r. 1507, mając sto lat.

Scroll to Top