28 maja wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej:

Św. Maria Anna od Jezusa Paredes y Flores, dziewica z III Zakonu (1618-1645). Maria Anna była córką hiszpańskie­go oficera Hieronima i Kreolki Marii An­ny. Urodziła się 31 X 1618 r. w Quito w Ekwadorze jako ósme i ostatnie dziec­ko. W czwartym roku życia dziewczyn­ki zmarł jej ojciec, a w szóstym matka. Wychowaniem dziecka zajęła się starsza, zamężna już siostra Hieronima. W wie­ku 7 lat przyjęła I Komunię św., złożyła ślub czystości i przybrała imię: Anna Ma­ria od Jezusa. Odprawiła rekolekcje i po­dobnie jak św. Teresa pragnęła uciec z do­mu z kuzynką, aby ewangelizować Indian Majów.
Rodzina chciała, aby wstąpiła do klasztoru Franciszkanek, ale ona zdecy­dowała wstąpić w szeregi III Zakonu św. Franciszka. Wiodła życie w skupieniu na osobności, oddając się kontem­placji i umartwieniu. Nie unikała jednak kontaktów z ludźmi. Grała na gitarze, śpiewała, pocieszała strapionych, jednała Murzynów i Indian.
Niektóre z jej miłosiernych uczynków były wprost cudowne i za takie uchodziły. Nie ominęły jej dotkliwe cierpienia, tra­piła ją wysoka gorączka. Gdy odeszła do Pana 26 V 1645 r., całe miasto opłakiwało ją. Papież Pius XII kanonizował ją 9 VII 1950 r. Jest pierwszą świętą Exwadorką; została też ogłoszona bohaterką narodową.

W Kościele Powszechnym:

W Seo de Urgeł, u stóp Pirenejów, św. Justa, bis­kupa. Miał trzech braci, którzy dostąpili tej samej godności: Nebrydiusza, Justyniana i Elpidiusza. Uczestniczył w kilku synodach i pozostawił kilka pism. Zmarł około r. 550. Jego pamięć przeka­zał nam przede wszystkim św. Izydor z gestem.

W Paryżu św. Germana, biskupa. Stolicę paryską objął około r. 555. Wielki wpływ wywierał na Childeberta i przy współudziale króla założył słynne opactwo, zwane później jego imieniem. Z Chlotarem, następcą Childeberta, współpraca układała się mniej szczęśliwie. German zmarł w r. 576.

W opactwie Saint-Guilhelm-du-Desert, zwanym ongiś Gellone, św. Wilhelma, mnicha. Krewny Karola Wielkiego, był rycerzem, który zasłynął w walkach z najeźdźcami arabskimi. W r. 803 dotarł do Barcelony. Zaprzyjaźniony ze św. Benedyktynem z Aniane, ufundował później opactwo, do którego po złożeniu wszy­stkich urzędów sam wstąpił. Zmarł w r. 812. Jego sławę głosili nie tylko hagiografowie, ale także pieśni rycerskie (gestem de gestem).

Scroll to Top