11.10.2020 – 17.10.2020
NIEDZIELA – 11.10.2020
7:00 1) Wynagradzająca w Bogu wiadomej sprawie – 10/30
2) Za + Stanisława – greg. 11/30
8:30 1) Za + Czesława NIEŚCIORUKA i zmarłych z rodziny
2) Za + Marię-Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 11/30
10:00 1) O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i zdrowie dla Artura z okazji imienin
2) Za dusze cierpiące w czyśćcu
11:30 1) W intencji Bractwa Św. Antoniego
2) Za + Janinę – greg. 11/30
13:00 Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 11/30
17:00 Dziękczynna Bogu Ojcu w Trójcy Jedynemu, że jest przy nas w trudnych doświadczeniach i uczy nas Bożego patrzenia na życie
19:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Haliny i Mirosława SZUWAR
Ex. O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 7/30
PONIEDZIAŁEK – 12.10.2020
6:30 Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 12/30
8:00 Za + Janinę – greg. 12/30
10:00 Za + Waldemara MATIJEWSKIEGO w 30 dzień po śmierci
19:00 1) O Boże błogosławieństwo dla Kaliny i Radka oraz wypełnienie woli Bożej w ich relacjach
2) Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 12/30
3) Za + Stanisława – greg. 12/30
Ex. Wynagradzająca w Bogu wiadomej sprawie – 11/30
Ex. O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 8/30
Ex. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Martyny MAJKOWSKIEJ z okazji 18 r. urodzin
WTOREK – 13.10.2020
6:30 Wynagradzająca w Bogu wiadomej sprawie – 12/30
8:00 Za + Antoninę RUTKOWSKĄ w 13 r. śmierci oraz zmarłych z rodziny
10:00 Składkowa
19:00 1) Składkowa
2) Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 13/30
Ex. Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 13/30
Ex. Za + Stanisława – greg. 13/30
Ex. Za + Janinę – greg. 13/30
Ex. O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 9/30
ŚRODA – 14.10.2020
6:30 Za + Janinę – greg. 14/30
8:00 O Boże błogosławieństwo dla ks. Edwarda STAŃKA
10:00 Za + Jadwigę, Jana i Edwarda
19:00 1) O pojednanie z Bogiem, uwolnienie od zła i uzdrowienie dla Grażyny przez Niepokalane Serce Maryi
2) Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 14/30
3) Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 14/30
Ex. Za + Stanisława – greg. 14/30
Ex. Wynagradzająca w Bogu znanej sprawie – 13/30
Ex. O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 10/30
CZWARTEK – 15.10.2020
6:30 Za + Jadwigę i Zbigniewa SUDA
8:00 Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 15/30
10:00 1) O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla Teresy z okazji 71 r. urodzin
2) O wieczną radość zbawionych dla + Jadwigi i Edwarda RZEMKOWSKICH z okazji imienin oraz dla + Katarzyny i Franciszka MARUDÓW w rocznicę urodzin
19:00 1) O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie i siły i opiekę matki Najświętszej dla Piotra
2) Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 15/30
3) Za + Teresę BRZEZIŃSKĄ
Ex. Za + Stanisława – greg. 15/30
Ex. Za + Janinę – greg. 15/30
Ex. Wynagradzająca w Bogu znanej sprawie – 14/30
Ex. O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 11/30
PIĄTEK – 16.10.2020
6:30 Za + Stanisława – greg. 16/30
8:00 Dziękczynna za szczęśliwy powrót z pielgrzymki do Medjugorie i za otrzymane łaski
10:00 Za + Apolonię w 11 r. śmierci oraz Jadwigę
19:00 1) O łaskę nawrócenia dla Konrada i całej jego rodziny
2) Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 16/30
3) Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 16/30
Ex. Za + Janinę – greg. 16/30
Ex. Wynagradzająca w Bogu znanej sprawie – 15/30
Ex. O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 12/30

SOBOTA – 17.10.2020
6:30 Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 17/30
8:00 1) Dziękczynna za otrzymane laski z prośbą o uwolnienie od krzywd, ochronę przed złem i trwanie w Bogu dla Łukasza, Aleksandry i Mateusza JASIŃSKICH
2) O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Franka, Zosi i Stefanii
10:00 1) Za + Hannę NIESIOŁOWSKĄ-CZYŻEWSKĄ w 30 r. śmierci
2) Za + Józefa-Karola NALEWAJEK w 2 r. śmierci
19:00 Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 17/30
Ex. Za + Stanisława – greg. 17/30
Ex. Za + Janinę – greg. 17/30
Ex. Wynagradzająca w Bogu wiadomej sprawie – 16/30
Ex. O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 13/30

Scroll to Top