7 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:

Św. Piotr Sukejiro, męczennik z III Zakonu (+1597) Piotr przyjął chrzest i wstąpił w szeregi III Zakonu św. Franciszka w Meako w misji franciszkańskiej. Poświęcił się posłudze katechisty; nauczał neofitów, przygotowując ich do chrztu. Usługiwał chorym w szpi­talach misji oraz uczył dzieci w szkołach. Kiedy w 1596 r. wybuchło prześladowanie chrześcijan, został pojmany i skazany na śmierć krzyżową. Jeden z jego prześladowców powiedział: Rankiem 5 II 1597 r. aresztowanych przyprowadzono do Nagasaki. Jako miejsce kaźni wybrano wzgórze w pobliżu morza, na którym usta­wiono dwadzieścia sześć krzyży dla dwudziestu trzech franciszkanów i trzech jezuitów. Później wzgórze to nazwano Wzgórzem Męczenników albo Świętym Wzgórzem. Błogosławiony papież Pius IX kanonizował go 8 VI 1862 r.

 w Kościele Powszechnym:
W starożytnej Kartaginie (dziś Teburbo, w Tunisie) mę­czennic Perpetuy i Felicyty. W czasie aresztowania były jeszcze katechumenkami, ale wkrótce poprosiły o chrzest. Ujęte w Thu- burbo Minus, sprowadzone zostały do Kartaginy, gdzie stanąć miały przed trybunałem prokonsula. Tamtejsi chrześcijanie robili wszystko, aby je podtrzymać i wesprzeć. Perpetui przynoszono do więzienia nieletnie dziecię, które jeszcze karmiła. Ale odwiedzał ją też stary ojciec, zachęcając do odstępstwa. W końcu odbył się proces. Skazane zostały na pożarcie przez dzikie zwierzęta, ale te nie okazały się zbyt drapieżne. Wyrok dopełnili gladiatorzy. Stało się to w r. 203. Posiadamy wiarygodny opis ich męczeństwa, a w języku polskim także utwór literacki, skomponowany przez Odyńca.

We Florencji św. Teresy Marii od Najśw. Serca Jezu­sowego, karmelitanki. Wychowywała się u boku świątobliwego oj­ca, Ignacego Redi, a następnie u benedyktynek we Florencji. Wró­ciwszy do rodzinnego Arezzo, rychło zdecydowała się na wstąpie­nie do karmelu. Tam to energicznie wspinała się po stopniach ży­cia kontemplatywnego. Osiągnęła jego szczyty w czasie, gdy Euro­pę ogarniał chłód wieku oświecenia i libertynizmu. Zmarła w r. 1770. Kanonizował ją w r. 1934 Pius XI.

Scroll to Top