8 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:
Św. Michał Kosaki, męczennik 
z III Zakonu (+1597)
Urodził się w Isko w Japonii. Był gorliwym chrześcijaninem i tercjarzem, a także aktywnym katechistą. Jego 15-letni syn Tomasz mieszkał u franciszkanów, usługiwał przy ołtarzu i także był katechistą. Kiedy wybuchło prześladowanie, Michał, Tomasz oraz inni tercjarze japońscy zostali aresztowani i skazani na śmierć przez ukrzyżowa­nie. Kiedy gubernator chciał oddzielić Tomasza od jego ojca, usłyszał: „Nigdy nie odłączę się od mego taty. On mi dał to życie we łzach, dlatego słuszne jest, abym szedł za nim, by osiągnąć błogosławione życie wiecz­ne”. Wszyscy zmarli na krzyżu 5 II 1597 r., śpiewając Te Deum. Błogosławiony papież Pius IX kanonizował go 8 VI 1862 r.

 w Kościele Powszechnym:
W Grenadzie św. Jana Bożego. Jego to działalność dała początek zakonowi szpitalnemu, znanemu u nas pod nazwą boni­fratrów. Pochodził z Portugalii, ale uprowadzony do Hiszpanii, do­stał się pod opiekę zarządcy owczarni w Oropeza. Kilkakrotnie zaciąga! się do wojska, a w latach 1531—1533 był z korpusem ekspedycyjnym księcia d’Alba pod Wiedniem. Potem przebywał w afrykańskiej Ceucie i w Gibraltarze. Gdy w r. 1537 wysłucha! w Grenadzie kazania św. Jana z Avili, tak żywiołowo okazał swój żal za grzechy, że wzięto go za umysłowo chorego. W szpitalu zapozna! się z warunkami pacjentów. Zasięgnąwszy jeszcze rady św. Jana z Avili, energicznie zabrał się teraz do reorganizacji szpitalnictwa. Niebawem miał już swą własną lecznicę, a środki na jej utrzymanie zdobywał przez kwesty. Z czasem pozyskał do tej pracy towarzyszy, zawiązku przyszłego zakonu. Został on za­twierdzony w r. 1571. Jan zmarł w r. 1550, a w osiemdziesiąt lat później został wyniesiony na ołtarze. Leon XIH ogłosił go ponadto patronem chorych i szpitali, a Pius XI opiekunem pielęgniarzy i ich stowarzyszeń.

W Dunwich, w Anglii, św. Feliksa, biskupa. Uchodzi on za apostola Anglów wschodnich. Zmarł w r. 648.

W Korei błogosławionych Franciszka-Szymona Berneux i Antoniego Bavelny, biskupów, oraz 22 towarzyszy, chrześcijan koreańskich, którzy dostąpili męczeństwa w r. 1866.

Scroll to Top