9 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:
Św. Alojzy Ibaraki, męczennik z III Zakonu (+ 1597) Alojzy urodził się w Nagasaki. Po śmierci rodziców, kiedy miał 11 lat, jakiś czas spędził u wuja, który przyjął go do domu i traktował jak własnego syna. Później chłopiec wstąpił do seminarium, bowiem pragnął zostać franciszkaninem i kapłanem. Serdeczny, pogodny, wrażliwy, zawsze pierwszy stawał do modlitwy. Przybywszy na Święte Wzgórze, ucałował krzyż i umierał ze słowami: „Chwalcie, o dziatki, najwyższego Pana”. Umarł 5 II 1597 r. Błogosławiony papież Pius IX kanonizował go 8 VI 1862 r.

w Kościele Powszechnym:
W Wiecznym Mieście św. Franciszki Rzymianki. Poślu­biona Wawrzyńcowi di Ponziani, gwelfowi czynnemu w okresie namiętnych walk, znosiła zrazu wiele z powodu ich bolesnych następstw. Miała wówczas okazję okazać swą energię i zaradność. Rychło zasłynęła też z dobroczynności. Razem z innymi matronami rzymskimi utworzyła w r. 1425 rodzaj stowarzyszenia charytatyw­nego. Gdy nieco później straciła dzieci i owdowiała, całym sercem przylgnęła do tej nowej instytucji i kontynuowała swą dobroczyn­ność. Starała się też uspokajająco oddziaływać na konflikty, które wówczas rozdzierały Kościół. Zmarła w r. 1440.

W Bolonii św. Katarzyny. Córka profesora tamtejszego uniwersytetu, wcześnie zdobyła wykształcenie i postąpiła w zna­jomości spraw duchownych. Wcześnie też przylgnęła do ideałów franciszkańskich. Cieszyła się już wtedy niezwykłymi darami Bo­żymi. Udarowana nimi, przepowiedziała podobno upadek Konstan­tynopola . Przez jakiś czas była mistrzynią nowicjatu, a potem prze­oryszą. Przepowiedziała też dokładnie kres swego życia. Zmarła w r. 1463. Kanonizował ją w r. 1712 Klemens XI.

W Turynie św. Dominika Savio, salezjanina. Jest naj­młodszym wyznawcą, kanonizowanym przez Kościół. W r. 1854 ze­tknął się ze św. Janem Bosco, który przyjął go do swego orato­rium. Było to szczególne pokrewieństwo duchowe między wycho­wawcą a wychowankiem. Gdy zachorował, udał się do rodziców i tam zmarł w r. 1857, mając zaledwie lat 15. Chwały ołtarzy doczekał się w r. 1954.

Scroll to Top