9 sierpnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:


Bł. Wincenty z Akwili
, brat z I Zakonu (ok. 1435-1504). Urodził się około 1435 r. w Akwili (Włochy). Mając 14 lat, wstąpił do braci mniejszych w klasztorze św. Juliana, założonego przez bł. Antoniego Stroncone go. Po złożeniu profesji zakonnej kilka lat żył życiem wspólnotowym, pracując jako szewc. Potem udał się w miejsce odosobnione. Cieszył się łaską głębokiej modlitwy, kontemplacji oraz lewitacji. W kilku klasztorach pełnił różne niskie posługi. W końcu powrócił do klasztoru św. Juliana w Akwili, gdzie wkrótce śmiertelnie zachorował i zmarł 7 VIII 1504 r. Ciało jego nie uległo rozkładowi; obecnie znajduje się ono w artystycznie zdobionej trumnie w kościele św. Juliana w Akwili. Papież Pius VI potwierdził jego kult 19 IX 1787 r.

W Kościele Powszechnym:

We Florencji bł. Jana z Salerno, dominikanina. Był jed­nym ze studentów uniwersytetu w Bolonii, pozyskanych dla za­konu przez jego założyciela. Dominik wysłał go potem z dwunasto­ma towarzyszami do Toskanii. W r. 1221 Jan przebywał przez ja­kiś czas w Bolonii i zamknął oczy zakonodawcy. Sam zmarł w jakieś dwadzieścia lat później. Jego cześć zaaprobował w r. 1783 Pius VI.

W Alvernii, we Włoszech, bł. Jana z Fermo, francisz­kanina. Cały przejęty myślami o Męce Pańskiej, przez długi czas przebywał on w Alvernii, uświęconej wspomnieniami św. Fran­ciszka. Oddawał się skrajnym surowością, ale głosił także słowo Boże. Powiadano, że kiedyś ukazał mu się zakonodawca, aby po­wściągnąć jego umartwienia. Cieszył się też podobno widzialną obecnością aniołów. Zmarł w r. 1322. Jego kult zaaprobował w r. 1880 Leon XHI.

W Kalabrii św. Falka, pustelnika. Był jednym z tych eremitów, którzy w rozmaitych epokach zaludniali pustkowia te­go ubogiego kraju. Sam żył w w. XIV. Jego kult, żywy w okoli­cach, zaaprobował w r. 1893 Leon XIII.

Scroll to Top