br. Mariusz Mitrowski

24 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Franciszek Maria z Camporosso, brat z I Zakonu (1804-1866) Jan Ewangelista Criese urodził się jako trzecie dziecko Anzelma Criese i Marii Antonii z domu Gazzo 27 XII 1804 r. w Camporosso w Ligurii (Włochy). Ojciec jego był rolnikiem. Wychowany pobożnie przez ro­dziców, zwłaszcza matkę, pomagał im w polu, a także …

24 września wspominamy Czytaj więcej »

23 września wspominamy

W rodzinie frnciszkańskiej: Św. Pio z Pietrelciny, kapłan z I Zakon« (1887-1968) Franciszek Forgione urodził się 25 V 1887 r. w Pietrelcinie w diece­zji Benewent (Włochy) w ubogiej i skromnej rodzinie chłopskiej Gracjusza i Marii Józefy Mając prawie 16 lat, wstąpił do nowicjatu kapucynów w Morcone ko­ło Benewentu. W tym samym jeszcze miesiącu przywdział kapucyński …

23 września wspominamy Czytaj więcej »

22 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Ignacy z Santhià, kapłan z I Zakonu (1686-1770) Urodził się 5 VI 1686 r. w Santhià, we włoskim Piemoncie, jako syn Piotra Pawła Belvisottiego i Marii Elżbiety z do­mu Balocco. Na chrzcie otrzymał imio­na Wawrzyniec Maurycy, które u kapu­cynów zmienił na Ignacy. Gdy miał 8 lat, stracił ojca. Matka za­pewniła mu staranne wykształcenie. Stop­niowo dojrzewała w nim …

22 września wspominamy Czytaj więcej »

21 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622) Urodził się około 1592 r. w Palomero koło Avili (Hiszpania). Od mło­dości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dy­rektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom …

21 września wspominamy Czytaj więcej »

20 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Hieronim Torres, kapłan i męczennik z I Zakonu (+l632) Urodził się w Nagasaki. Kiedy wstąpił w szeregi III Zakonu, francisz­kanie wysłali go do klasztoru w Manili na studia filozoficzno-teologicz­ne. Wstąpił do I Zakonu i przyjął święcenia kapłańskie. Przez lata pra­cy na Filipinach i w Japonii wielu ludzi przywiódł do Chrystusa. …

20 września wspominamy Czytaj więcej »

19 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Józef z Kupertynu, kapłan z I Zakonu (1603-1663) Józef Maria Desa urodził się 17 VI 1603 r. w Kupertynie (Włochy). Oj­ciec jego, Feliks Desa, był stolarzem i pra­cował na zamku Pinelli. Matka, Francescina z domu Banaca, była pobożna, po­korna i szlachetna, i to ona zajmowała się przede wszystkim wychowaniem Jó­zefa. Mając 7 lat, poważnie …

19 września wspominamy Czytaj więcej »

18 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Antoni od św. Franciszka, brat i męczennik z I Zakonu (+l627) Japończyk i tercjarz franciszkański wiele pomagał o. Franciszkowi od Najświętszej Maryi, u którego był katechistą. Zasłynął z dzieł miłosier­dzia w Nagasaki zarówno wobec chrześcijan, jak i ludzi innej wiary. Kiedy o. Franciszek od Najświętszej Maryi został aresztowany w do­mu …

18 września wspominamy Czytaj więcej »

17 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Święto Stygmatów św. Franciszka Święty Franciszek we wrześniu 1224 r. w pokornej modlitwie pro­sił Chrystusa: „O Panie mój, Jezu Chryste, proszę Cię, byś mi uczynił dwie łaski, nim umrę. Pierwszą – bym za życia uczuł w duszy i ciele mo­im, o ile można, tę boleść, którą Ty, Panie słodki, wycierpiałeś w …

17 września wspominamy Czytaj więcej »

16 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup z III Zakonu (1822-1895), założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Urodził się 1 XI 1822 r. w Wojutynie na Wołyniu w rodzinie Gerarda i Ewy z Wendorffów jako siódmy z jedenaściorga dzieci. Z domu rodzin­nego wyniósł gruntowne zasady wiary katolickiej i życia religijnego. Zdobył wszechstronne wykształcenie: …

16 września wspominamy Czytaj więcej »

15 września wspominamy

W zakonie franciszkańskim: Św. Katarzyna z Genui, wdowa z III Zakonu (1447-1510) Urodziła się w 1447 r. w znakomitej rodzinie genueńskich gwelfów, która wydała dwóch papieży oraz wielu innych dostojników kościelnych i świeckich. Była ostatnia z pięciorga dzieci byłego wicekróla Neapolu Jakuba Fieschiego i Franciszki z domu Negro. W 1463 r. dano ją za …

15 września wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top