Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:
Amen.

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Wysłuchajmy słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie.
W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem
wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Albo:

Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:
co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie
wam dodane».”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę
Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo. oraz Wierzę
w Boga.

Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste,

który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się
uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy
z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak
dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę,
przyjmij nas jako biesiadników w Twoim
królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków.

Wszyscy odpowiadają:
Amen

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną

radością i podobnie jak dałeś nam pokarm
pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało
w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie
i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:
Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:
Amen.

Błogosławieństwo pokarmów w PDF

Scroll to Top