czerwiec

20 czerwca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Patryk O’Healy, biskup i męczennik z I Zakonu (ok. 1540-1579) Patryk był przykładnym zakonnikiem, pokornym i bardzo gorliwym. Przebywał w klasztorze Dromahair. Obdarzony wielką inteligencją, stu­diował w Hiszpanii i wspinał się po szczeblach kariery akademickiej. W 1576 r. otrzymał sakrę biskupią i zarządzał małą diecezją Mayo, któ­ra dziś stanowi część archidiecezji …

20 czerwca wspominamy Czytaj więcej »

19 czerwca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Michalina z Pesaro, wdowa z III Zakonu (1300-1356) Michalina urodziła się w 1300 r. w Pesaro nad Adriatykiem opodal słynnego na cały świat sanktuarium Loreto. Rodzice jej byli bardzo bogaci. Wychowano ją we­dług tradycji rodzinnych bardzo poboż­nie. Ledwie ukończyła 12 lat, gdy rodzice wydali ją za zacnego, bogatego i szlachet­nego …

19 czerwca wspominamy Czytaj więcej »

18 czerwca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Gotfryd z Melveren, kapłan i męczennik z I Zakonu (1512-1572). Urodził się w 1512 r. w Melveren (Belgia). W młodym wieku wstą­pił do Zakonu Braci Mniejszych. Po odbyciu nowicjatu, złożeniu profe­sji zakonnej i po studiach filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie. Posługi kapłańskie spełniał pobożnie i gorliwie. Następnie w Gorkum pełnił posługę jednania …

18 czerwca wspominamy Czytaj więcej »

17 czerwca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Brat Albert Chmielowski, zakonnik z III Zakonu Regularnego (1845-1916), założyciel Zgromadzeń Braci Albertynów i Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Adam Bernard Hilary Chmielowski urodził się 20 VIII 1845 roku w Igołomi koło Krakowa. Był najstarszym z trójki dzieci Wojciecha i Józefy z Borzysławskich. Ze względu na trudności w dotarciu chrzestnych, ochrzczono …

17 czerwca wspominamy Czytaj więcej »

16 czerwca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Antoni z Weert, kapłan i męczennik z I Zakonu (1522-1572) Przyszedł na świat w małym miasteczku Weert w hrabstwie Horn (pół­nocna Holandia) w bogatej katolickiej rodzinie Z natury był człowie­kiem żywym, hojnym, radosnym i wielkodusznym. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po obłóczynach, przebyciu roku nowicjatu, złożeniu pierwszych ślubów oraz ukończeniu …

16 czerwca wspominamy Czytaj więcej »

15 czerwca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: W Gnieźnie bł. Jolanty, klaryski. Urodziła się w węgier­skiej rodzinie panujących, która wydała wielu świętych i błogo­sławionych. Poślubiona Bolesławowi Pobożnemu, księciu kaliskie­mu, uczestniczyła w jego fundacjach oraz wychowała gromadę dzieci: troje własnych oraz osierocone dzieci swego szwagra Prze­mysława I. W r. 1279 owdowiała i wówczas związała się z kla­ryskami. Jakiś czas przebywała …

15 czerwca wspominamy Czytaj więcej »

14 czerwca wspominamy

w rodzinie franciszkańskiej: Św. Franciszek z Brukseli, kapłan i męczennik z I Zakonu (1548-1572) Franciszek Roye przyszedł na świat w 1548 r. w Brukseli, stolicy Belgii. Już jako młody chłopiec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po przej­ściu wszystkich stopni inicjacji zakonnej, franciszkańskiej i kapłańskiej przyjął święcenia kapłańskie. Na niwie Pana pracował tylko 2 lata …

14 czerwca wspominamy Czytaj więcej »

13 czerwca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: W Padwie św. Antoniego, doktora Kościoła. Urodził się w Lizbonie i dlatego gdzieniegdzie nazywają go Antonim Portu­galskim. W piętnastym roku życia wstąpił do augustianów. W San­ta Cruz otrzymał staranne wykształcenie i wgłębiał się w studium Pisma św. oraz Ojców Kościoła. Na wieść o męczeństwie misjo­narzy franciszkańskich w Maroku zapragnął przywdziać habit Braci …

13 czerwca wspominamy Czytaj więcej »

12 czerwca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Antoni z Hoornaert, kapłan i męczennik z I Zakonu (+ l572) Rodzice jego byli biedni, jeśli chodzi o dobra materialne, ale boga­ci w dobra duchowe jako gorliwi katolicy. Antoni wstąpił do franciszka­nów w Gorkum (Holandia). Po odbyciu roku nowicjatu, profesji czaso­wej oraz studiów filozoficzno-teologicznych został wyświęcony na ka­płana. Odtąd głosił gorliwie …

12 czerwca wspominamy Czytaj więcej »

11 czerwca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Gwidon z Kortony, kapłan z I Zakonu (ok. 1190-1250) Przyszedł na świat około 1190 r. w ro­dzinie Vignotellich w Kortonie (Włochy). Przyjąwszy święcenia kapłańskie, wiódł życie modlitwy, umartwienia, pracy, hoj­nie wspierając ubogich. W 1211 r. gościł u siebie św. Franciszka z Asyżu. Podczas wspólnego posiłku po­prosił Biedaczynę, aby mógł być …

11 czerwca wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top