kwiecień

30 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej Św. Józef Benedykt Cottolengo, kapłan z III Zakonu (1786-1842) Przyszedł na świat 3 V 1786 r. w miejscowości Bra w Piemoncie (Włochy) jako najstarszy z dwanaściorga dzieci. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 VI 1811 r. Turynie. Po dwu latach doktoryzował się z teologii; wstąpił w szeregi III Zakonu św. Franciszka. Po przeczytaniu …

30 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

29 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej Bł. Benedykt z Urbino, kapłan z I Zakonu (1560-1625) Marek Passionei urodził się 13IX1560 r. Studiował na uniwersytetach w Padwie i Perugii, gdzie uzyskał doktorat z filozo­fii i prawa. W 23 roku życia został przyję­ty przez kapucynów. W 1585 r. złożył ślu­by zakonne, przybierając imię Benedykt. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia …

29 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

28 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej Bł. Luchezjusz z Poggibonsi, pokutnik z III Zakonu (1181-1260) Urodził się w Gaggiano w Etrurii, prawdopodobnie w tym samym roku co św. Franciszek (1181). Marzył o karierze rycerskiej. Tymczasem przeprowadził się do Poggibonsi koło Sieny i zajął się kupiectwem. Ożenił się z niejaką Buonadonną. Po­noć oboje byli niezwykle skąpi, ale z …

28 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

27 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Zyta z Lukki, dziewica z III Zakonu (1218-1272) Urodziła się około 1218 r. w Monsgrati (Włochy) w rodzinie biednych wie­śniaków, którzy swoim dzieciom dali nie majątek, ale dobre wychowanie. Syn zo­stał pustelnikiem, starsza córka zakonni­cą, a Zyta świętą. W 12 roku życia poszła na służbę do Lukki do zamożnej rodziny Fatinellich, …

27 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

26 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Piotr Betancur, brat z III Zakonu Regularnego (1619-1667), założyciel Zgromadzenia Braci Betlejemitów i Sióstr Betlejemitek. Piotr od św. Józefa Betancur urodził się 16 V 1619 r. w Chąśnie lub Villaflor na Teneryfie, jednej z Wysp Kanaryjskich. Otrzymał zdrowe i solidne wy­chowanie chrześcijańskie. Większą część dnia pasł trzodę. Ustawiczny kontakt z …

26 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

25 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Maria Adolfina, dziewica i męczennica z III Zakonu Regularnego (1866-1900) Anna Katarzyna Dierks urodziła się w Ossendrecht (Holandia) 8 III 1866 r. Osieroconą wcześnie Anną zajęła się pew­na rodzina. Uczęszczała do szkoły Fran­ciszkanek i już wtedy odznaczała się po­słuszeństwem i życzliwością oraz szacun­kiem wobec nauczycieli. W 27 roku ży­cia, odpowiadając …

25 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

24 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Fidelis z Sigmaringen, kapłan i męczennik z I Zakonu (1578-1622) Marek Roy (w zakonie Fidelis) urodził się w 1578 r. w Sigmaringen (Niemcy). Był synem burmistrza. Studia wyższe za­kończył w 1601 r. W latach 1604-1610 podróżował po Włoszech, Francji i Hisz­panii. W 1611 r. uzyskał doktorat obojga praw. W 1622 …

24 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

23 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Idzi z Asyżu, uczeń św. Franciszka, brat z I Zakonu (+1262) Urodzony w Asyżu Idzi był jednym z pierwszych uczniów św. Franciszka. Był człowiekiem prostym, łagodnym, sympa­tycznym, zatopionym w Bogu. Wyrzekł się wszystkiego, co posiadał, i by całkowicie oddać się ubo­giemu i pokornemu Jezusowi, poszedł za Franciszkiem. Kierowany duchem po­bożności …

23 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

22 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Franciszek z Fabriano, kapłan z I Zakonu (1261-1322) Błogosławiony Franciszek urodził się w Fabriano koło Ankony. Jego ojcem był lekarz Compagno Venimbene, a matką Małgorzata di Federico. Pobożne opo­wiadanie głosi, że jako chłopczyk poważ­nie zachorował. Wówczas matka odbyła z nim pielgrzymkę do grobu św. Francisz­ka z Asyżu i ofiarowała go …

22 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

21 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Konrad z Parzham, brat z I Zakonu (1818-1894) Jan Brindorfer (imię zakonne Konrad) urodził się 22 XII 1818 r. jako dziewiąte dziecko rolników Bartłomieja i Gertru­dy w Parzham w pobliżu Passawy (Ba­waria). W 16 roku życia został sierotą. Pracował na roli. Mając 31 lat, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów …

21 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top