luty

19 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Konrad z Piacenzy, pustelnik z III Zakonu (1290-1351). Konrad Confalonieri urodził się oko­ło 1290 r. w zamożnej rodzinie. Za mło­du był rycerzem. W 1313 r. podczas po­lowania rozpalił ognisko, by wypłoszyć zwierzynę, tymczasem wywołał pożar. Nie zdawał sobie sprawy, jaką spowodu­je klęskę. Namiestnik Piacenzy skazał na śmierć przypadkowo przyłapanego czło­wieka, …

19 lutego wspominamy Czytaj więcej »

18 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Antonia z Florencji, wdowa z II Zakonu (1401-1472). Antonia przyszła na świat we Florencji w 1401 r. w dostojnej i znakomitej rodzi­nie. W wieku 15 lat wyszła za mąż, uro­dziła syna, ale wnet owdowiała. Dla za­pewnienia przyszłości dziecku za namo­wą rodziny ponownie wyszła za mąż, ale i drugi mąż wnet …

18 lutego wspominamy Czytaj więcej »

17 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Łukasz Belludi, uczeń św. Antoniego, kapłan z I Zakonu (ok. 1195-1285) Urodził się około 1195 r. w Padwie. Latem 1220 r. św. Franciszek wybudował mały klasztor przy kościółku Najświęt­szej Maryi Panny w Arcelli. Tam właśnie bł. Helena Enselmini poprosiła o habit klarysek, a młody kapłan Łukasz Belludi o habit braci …

17 lutego wspominamy Czytaj więcej »

16 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Filipina Mareri, dziewica z II Zakonu (1190-1236) Filipina urodziła się w Rieti w 1190 r. Była dziewczyną pobożną, inteligentną i rezolutną. Miała to szczęście, że osobi­ście poznała i wiele razy rozmawiała ze św. Franciszkiem, który podczas swych podróży w dolinach Rieti bywał go­ściem w rodzinie Mareri. Uderzyła ją je­go ustawiczna …

16 lutego wspominamy Czytaj więcej »

15 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Kosma i Maksym Takeia, męczennicy z III Zakonu (f 1597) Kosma urodził się w prowincji Ovari w Japonii w zacnej i bogatej ro­dzinie Z zawodu był wytwórcą broni. Razem z rodzicami został ochrzczo­ny przez jezuitów. Gdy sam założył rodzinę, przeniósł się do Meako. Tu spotkał się z franciszkanami, którzy budowali kościoły, …

15 lutego wspominamy Czytaj więcej »

14 lutego wspominamy

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: Św. Tomasz z Nagasaki, męczennik z III Zakonu (1582-1597) Wśród chwalebnych wyznawców wiary, którzy na wzgórzu w Nagasa­ki 5 II 1597 r. oddali swoje życie Bogu przez śmierć na krzyżu, byli trzej bardzo młodzi tercjarze franciszkańscy: Tomasz z Nagasaki (15 lat), An­toni Ibarki (13 lat) i Alojzy Kosaki (11 lat). …

14 lutego wspominamy Czytaj więcej »

13 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Franciszek z Meako, męczennik z III Zakonu (1551-1597) Franciszek urodził się w Meako w 1551 r. Ukończywszy studia me­dyczne, z wielkim oddaniem pracował w rodzinnej miejscowości jako le­karz. Kiedy w 1593 r. do Japonii z Filipin przybyło sześciu franciszkanów i odważnie poczynało sobie w ewangelizowaniu, przy budowie kościo­łów, klasztorów, szpitali …

13 lutego wspominamy Czytaj więcej »

12 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Rizeriusz z Muccii, uczeń św. Franciszka, kapłan z I Zakonu (+l236) Rizeriusz urodził się w Muccii (Macerata, Włochy). Jego życie związane jest z późniejszym bł. Peregrynem z Falerone. Obaj byli studentami prawa w Bolonii; jeden chciał zostać sędzią, a drugi burmi­strzem. 5 VIII 1222 r. do Bolonii przybył św. Franciszek. …

12 lutego wspominamy Czytaj więcej »

11 lutego wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Klara z Rimini, wdowa z II Zakonu (1260-1326) Klara urodziła się w Rimini w 1260 r. w dumnej i światowej rodzi­nie. Po śmierci matki ojciec poślubił bogatą wdowę, która miała już sy­na. Aby zacieśnić więzi pomiędzy dwoma rodzinami, Klarę wydano za syna wdowy. Jej małżonek uwikłał się w spory polityczne …

11 lutego wspominamy: Czytaj więcej »

10 Lutego wspominamy:

W rodzianie franciszkańskiej: Św. Jan z Triory, kapłan i męczennik z I Zakonu (1760-1816) Urodził się w Triorze w Ligurii 15 III 1760 r. jako syn Antoniego Lantui i Marii Ferraironi. Wzrastał w poboż­nej i dobrej atmosferze rodzinnej. W la­tach chłopięcych rano udawał się do ko­ścioła św. Wawrzyńca i służył do Mszy św. Po …

10 Lutego wspominamy: Czytaj więcej »

Scroll to Top