maj

21 maja wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Iwon z Bretanii, kapłan z III Zakonu (1253-1303). Pierwszym i może najsławniejszym patronem adwokatów jest św. Iwon, któ­remu nadano tytuł „obrońca ubogich”. W rzeczywistości był on nie tylko obroń­cą ubogich, ale ich przyjacielem, bratem, dobroczyńcą i ojcem. Urodził się 17 X 1253 r. w Bretanii (Francja). Dobrze wychowany przez po­bożną i bogobojną matkę studiował naj­pierw w Orleanie, …

21 maja wspominamy Czytaj więcej »

20 maja wspominamy:

W rodzienie Franciszkańskiej: Św. Bernardyn ze Sieny, kapłan z I Zakonu (1380-1444) Urodził się 8 IX 1380 r. w Massa Marittima koło Sieny, jego rodzica­mi byli Albertollo Albizzeschi i Raniera Aweduti. Osierocony, wycho­wywał się pod opieką krewnych w Sienie. W 1399 r. ukończył tam pra­wa Równocześnie studiował Pismo św. i teologię. Uzyskawszy licen­cjat z …

20 maja wspominamy: Czytaj więcej »

19 maja wspominamy

W rodzienie franciszkańeskiej: Św. Teofil z Corte, kapłan z I Zakonu (1676-1740). Urodził się w 1676 r. w Corte na Korsyce w bogatej rodzinie De Signo­ri. Na chrzcie otrzymał imię Błażej, które następnie zmienił na Teofil (co znaczy: przyjaciel Boga), kiedy po ukończeniu studiów wstąpił w swoim rodzinnym mieście do Zakonu Braci Mniejszych. Przywdziawszy …

19 maja wspominamy Czytaj więcej »

18 maja wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Feliks z Cantalice, brat z I Zakonu (1515-1587). Feliks Porri urodził się w Cantalice ko­ło Rieti w 1515 r. Od lat chłopięcych za­jęty pasaniem bydła i pracą na roli prze­jawiał skłonność do rozmyślań, postów i samotnych modlitw na wzór pustelni­ków. Mając 28 lat, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów jako …

18 maja wspominamy Czytaj więcej »

17 maja wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Paschalis Baylon, brat z I Zakonu (1540-1592). Urodził się 16 V 1540 r. w Torre Hermosa w Aragonii (Hiszpania) w dzień Zesłania Ducha Świętego. Był synem Marcina i Izabeli z domu Jubera. Już w dzieciństwie zdradzał pociąg do modli­twy i kontemplacji oraz odznaczał się gorącym nabożeństwem do Naj­świętszego Sakramentu. Młodość …

17 maja wspominamy Czytaj więcej »

15 maja wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Małgorzata z Kortony, pokutnica z III Zakonu (1247-1297) Małgorzata urodziła się w 1247 r. w Laviano, w małej miejscowości toskańskiej, w zubożałej ziemiańskiej rodzinie. Natura obdarzyła ją nie­zwykłą urodą. Gdy miała 7 lat, umarła jej matka. Mrukliwa macocha źle ją traktowała, więc dziewczyna w wieku 16 lat opuściła dom rodzinny …

15 maja wspominamy: Czytaj więcej »

14 maja wspominamy:

Świąteczne wspomnienie św. Macieja, apostoła. Po raz pierwszy i ostatni pojawił się w Dziejach Apostolskich w chwili, gdy apostołowie mieli dopełnić liczby Dwunastu i na miejsce Ju­dasza obrać kogoś, kto od początku był z Panem. Gdzie potem pracował i gdzie zakończył życie, nie wiemy. Za Klemensem Alek­sandryjskim wolno przypuszczać, że umarł śmiercią naturalną. Wspominano …

14 maja wspominamy: Czytaj więcej »

13 maja wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Piotr z Dueñas, brat i męczennik z I Zakonu (1380-1397) Piotr urodził się w Dueñas (Hiszpania) i jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w charakterze brata zakonnego. Mając 17 lat, złożył pierwszą profesję. Wkrótce udał się ze swoim mistrzem z nowicja­tu, bł. Janem z Cetiny do Granady, by głosić Ewangelię …

13 maja wspominamy Czytaj więcej »

12 maja wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Leopold Mandić, kapłan z I Zakonu (1866-1942) Urodził się 12 V 1866 r. w Castelnuovo dei Catari (Dalmacja) w licz­nej rodzinie Piotra i Karoliny z domu Zarević. Habit kapucyński nałożył w Bassano del Grappa 2 V 1884 r. Święcenia kapłańskie przyjął w We­necji 20 IX 1890 r. Jako kapłan marzył, by …

12 maja wspominamy Czytaj więcej »

11 maja wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Ignacy z Laconi, brat z I Zakonu (1701-1781) Urodził się 17 XII1701 r. w Laconi na Sardynii (Włochy), w skromnej rodzinie wieśniaków Macieja Peis Cadella i Anny Marii Sanny Casu jako drugi z dziewię­ciu braci. Na chrzcie otrzymał imię Win­centy. Był ubogi materialnie, ale bogaty duchowo. Mając 18 lat, poważnie …

11 maja wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top