marzec

31 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Św. Jan Czang, seminarzysta i męczennik z III Zakonu (1877-1900) W chwili wybuchu prześladowań w północnym Szansi były dwa semi­naria duchowne: wyższe w Ta-juen-fu, w którym przebywało około dwu­dziestu młodych kleryków, i niższe w Tong-el-kou, gdzie było trzydziestu aspirantów przy klasztorze Franciszkanów. Mogli tam czuć się bezpieczni, bo te tereny były …

31 marca wspominamy Czytaj więcej »

30 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Św. Piotr Regalato, kapłan z I Zakonu (1390-1456). Urodził się w 1390 r. w Valladolid (Hiszpania) jako syn Piotra i Marii de la Castanilla. W 9 roku życia osierocił go ojciec, wychowaniem i nauką syna zajęła się matka. Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Bra­ci Mniejszych, wnet wyróżniając się pobożnością, umartwieniem, ubó­stwem oraz …

30 marca wspominamy Czytaj więcej »

29 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Bł. Ludwik z Casorii, kapłan z I Zakonu (1814-1885), założyciel Zgromadzenia Braci Miłości i Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (elżbietanek szarych) Archanioł Palmcnticri urodził się 11 III 1814 r. w Casorii koło Neapolu i (Włochy) jako syn winiarza Winccntego i Kandydy z domu Zenga. Zafascynonwany ideałem św. Biedaczyny z Asyżu, 17 VI …

29 marca wspominamy Czytaj więcej »

28 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Bł. Joanna Maria z Maille, wdowa z III Zakonu (1331-1414). Urodziła się 14 IV 1331 r. na zamku La Roche w diecezji Tours (Fran­cja). Już jako 11-letnia dziewczynka głęboko przeżywała Mękę Pańską. Wychowanie religijne otrzymała od ojca franciszkanina, spowiednika rodziny, który rozpalił w niej miłość do Chrystusa umarłego dla zbawie­nia ludzi, …

28 marca wspominamy Czytaj więcej »

27 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Św. Jakub Czao-kuen-sin, współpracownik misji franciszkańskiej i męczennik (+1900). Urodził się w Sijaczuen, w prowincji Szansi, w rodzinie chrześcijańskiej, gdzie otrzymał solidne wychowanie religijne. Ożenił się i miał dwo­je dzieci. Świadkowie procesu beatyfikacyjnego tak go scharakteryzowali: „Był człowiekiem przedobrym i prawym, przykładem cnót rodzinnych. Wiódł życie ubogie, pracowite i pełne niedostatku”. …

27 marca wspominamy Czytaj więcej »

26 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Św. Piotr Wangerman, współpracownik misji franciszkańskiej i męczennik (+l900). W dzieciństwie został przyjęty do sierocińca w misji franciszkańskiej. Przez całe życie wdzięczny był za to misjonarzom. Podczas procesu beatyfi­kacyjnego powiedziano o nim: „Był bardzo dobrym człowiekiem, ustawicz­nie starał się spełniać przykazania Boże”. Pomagał także chińskiemu księ­dzu Piotrowi Su, który w kilka …

26 marca wspominamy Czytaj więcej »

25 marca wspominamy

w kościele powszechnym Uroczystość Zwiastowania, tajemnicy, dzięki której wcielenie Słowa objawione zostało Najświętszej Pannie z Nazaretu. Obchodzono ją już w V stuleciu. Z czasem obrano dla niej termin, którym m. in. wspomina św. Augustyn; przypada! nie tylko na dziewięć miesięcy przed dniem Narodzenia, ale także wtedy, gdy wedle ówczesnego mniemania nastąpiło zarówno wcielenie, jak krzyżowa …

25 marca wspominamy Czytaj więcej »

24 marca wspominamy

 wspominamy: W rodzinie Franciszkańskiej: Bł. Dydak Józef z Kadyksu, kapłan z I Zakonu (1743-1801). Dydak Józef urodził się w Kadyksie (Cadiz), w Hiszpanii, 29 III 1743 r. w ro­dzinie Józefa Lopeza Caamao i Garcii Perez de Rendón de Burgos. W wieku 9 lat został osierocony przez matkę. Do nowi­cjatu Zakonu Braci Mniejszych Kapucy­nów wstąpił …

24 marca wspominamy Czytaj więcej »

23 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Bł. Marek z Montegallo, kapłan z I Zakonu (1425-1496) Marek urodził się w 1425 r. w Fonditore koło Montegallo. Po ukończe­niu szkoły elementarnej studiował na uniwersytecie w Perugii i w Bolonii, doktoryzując się w literaturze i medycynie W Ascoli Piceno przez pewien czas pracował jako lekarz. Posłuszny woli ojca, w 1451 …

23 marca wspominamy Czytaj więcej »

22 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Św. Benwenut, biskup z I Zakonu (1188-1282).Benwenut Scotivoli urodził się w Ankonie w 1188 r. Studiował w Bolonii prawo pod kie­runkiem św. Sylwestra Guzzoliniego, kanonika z Osimo, założyciela sylwestrynów. Był kapelanem papieskim, a potem archidiakonem w An­konie 1 VIII 1263 r. powierzono mu administrację diecezji Osimo. W roku następnym, 13 III …

22 marca wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top