wrzesień

21 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622) Urodził się około 1592 r. w Palomero koło Avili (Hiszpania). Od mło­dości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dy­rektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom …

21 września wspominamy Czytaj więcej »

20 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Hieronim Torres, kapłan i męczennik z I Zakonu (+l632) Urodził się w Nagasaki. Kiedy wstąpił w szeregi III Zakonu, francisz­kanie wysłali go do klasztoru w Manili na studia filozoficzno-teologicz­ne. Wstąpił do I Zakonu i przyjął święcenia kapłańskie. Przez lata pra­cy na Filipinach i w Japonii wielu ludzi przywiódł do Chrystusa. …

20 września wspominamy Czytaj więcej »

19 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Józef z Kupertynu, kapłan z I Zakonu (1603-1663) Józef Maria Desa urodził się 17 VI 1603 r. w Kupertynie (Włochy). Oj­ciec jego, Feliks Desa, był stolarzem i pra­cował na zamku Pinelli. Matka, Francescina z domu Banaca, była pobożna, po­korna i szlachetna, i to ona zajmowała się przede wszystkim wychowaniem Jó­zefa. Mając 7 lat, poważnie …

19 września wspominamy Czytaj więcej »

18 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Antoni od św. Franciszka, brat i męczennik z I Zakonu (+l627) Japończyk i tercjarz franciszkański wiele pomagał o. Franciszkowi od Najświętszej Maryi, u którego był katechistą. Zasłynął z dzieł miłosier­dzia w Nagasaki zarówno wobec chrześcijan, jak i ludzi innej wiary. Kiedy o. Franciszek od Najświętszej Maryi został aresztowany w do­mu …

18 września wspominamy Czytaj więcej »

17 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Święto Stygmatów św. Franciszka Święty Franciszek we wrześniu 1224 r. w pokornej modlitwie pro­sił Chrystusa: „O Panie mój, Jezu Chryste, proszę Cię, byś mi uczynił dwie łaski, nim umrę. Pierwszą – bym za życia uczuł w duszy i ciele mo­im, o ile można, tę boleść, którą Ty, Panie słodki, wycierpiałeś w …

17 września wspominamy Czytaj więcej »

16 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup z III Zakonu (1822-1895), założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Urodził się 1 XI 1822 r. w Wojutynie na Wołyniu w rodzinie Gerarda i Ewy z Wendorffów jako siódmy z jedenaściorga dzieci. Z domu rodzin­nego wyniósł gruntowne zasady wiary katolickiej i życia religijnego. Zdobył wszechstronne wykształcenie: …

16 września wspominamy Czytaj więcej »

15 września wspominamy

W zakonie franciszkańskim: Św. Katarzyna z Genui, wdowa z III Zakonu (1447-1510) Urodziła się w 1447 r. w znakomitej rodzinie genueńskich gwelfów, która wydała dwóch papieży oraz wielu innych dostojników kościelnych i świeckich. Była ostatnia z pięciorga dzieci byłego wicekróla Neapolu Jakuba Fieschiego i Franciszki z domu Negro. W 1463 r. dano ją za …

15 września wspominamy Czytaj więcej »

14 września wspominamy

W zakonie franciszkańskim: Bł. Ludwik Sasanda, kapłan i męczennik z I Zakonu (+l624) Przyszedł na świat w chrześcijańskiej rodzinie japońskiej. Jego ojciec Michał został zabity właśnie za to, że był chrześcijaninem. Od 1603 r. był umiłowanym uczniem o. Ludwika Sotelo, z którym odbył wiele podróży. W 1613 r. przybył do Hiszpanii i tam wstąpił …

14 września wspominamy Czytaj więcej »

13 września wspominamy

W zakonie franciszkańskim: Bł. Gabriel od św. Magdaleny Fonesca, brat zakonny i męczennik z I Zakonu (+l632) Błogosławiony Gabriel należy do grupy wielkich apostołów Japonii. Przyszedł na świat w miejscowości Fonesca (Hiszpania). Po ukończeniu studiów medycznych w wieku 30 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w charakterze brata zakonnego. Bóg obdarzył go darem wizji …

13 września wspominamy Czytaj więcej »

12 września wspominamy

W zakonie franciszkańskim: Bł. Franciszek z Calderoli, kapłan z I Zakonu (1430-1507) Urodził się w 1430 r. w Calderoli (Włochy). Pochodził z ubogiej rodziny wieśniaczej. Po wstąpieniu do braci mniejszych współpracował z bł. Bernardynem z Feltre. Zakładał razem z nim tzw. Monti di Pieta (Wzgórza Miłosierdzia – Banki Pomocy) dla biedaków, niewolników i ofiar …

12 września wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top