Sakrament małżeństwa w naszym kościele

bride, couple, groom

Kościół franciszkanów jest świątynią rektoralną (tzn. nieparafialną), która w administrowaniu sakramentami podlega jurysdykcji pobliskiej parafii p.w. Nawiedzenia NMP przy ul. Przyrynek 2. Z tego względu osoby pragnące zawrzeć u nas sakrament małżeństwa winny – po uprzednim ustaleniu daty przewidzianej uroczystości z rektorem kościoła o. Markiem Sykułą – zgłosić się do proboszcza miejscowej parafii w celu dalszego procedowania.

Od proboszcza swojej parafii (właściwej miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego) należy otrzymać licencję na zawarcie ślubu na terenie Parafii Nawiedzenia NMP przy ul. Przyrynek 2, do której terytorialnie należy franciszkański kościół, (bez tego dokumentu Parafia Nawiedzenia NMP nie wyrazi zgody na ślub w naszej świątyni).
W Urzędzie Stanu Cywilnego należy uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (nie wcześniej jednak niż 3 miesiące przed terminem ślubu).
Po otrzymaniu zgody, licencję oraz dokumenty z USC należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed ślubem do kancelarii Parafii Nawiedzenia NMP, aby spisać aktu ślubu.
Wpis do księgi małżeństw wymaga obecności narzeczonych i świadków.
Przed ślubem narzeczeni i świadkowie podpisują akt ślubu w kancelarii Parafii Nawiedzenia NMP.
Po złożeniu wszystkich dokumentów i podpisów narzeczeni otrzymują delegację dla kapłana, który będzie błogosławił ich związek małżeński. Dokument należy złożyć w zakrystii kościoła Stygmatów św. Franciszka.

Odpowiednio wcześniej należy ustalić szczegóły uroczystości:
– omówić przebieg liturgii,
– jeśli potrzeba, uzgodnić wystrój kościoła (kwiaty, dekoracje) oraz oprawę muzyczną uroczystości.

Parafia Nawiedzenia NMP
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
Tel. (22) 831-24-73

Kancelaria Parafii Nawiedzenia NMP
Kancelaria jest czynna w dni powszednie od godz. 10.00 do 11.00 oraz od godz. 17.00 do 18.00 (w soboty od godz. 10.00 do 11.00). W lipcu i sierpniu, w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna.
Ponieważ parafia zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg ślubów, zawiadamiania o zwartym sakramencie małżeństwa parafii chrztu nowożeńców oraz parafii, z których otrzymano licencję, na niej ciąży również obowiązek opracowania dokumentów USC. Prosimy więc narzeczonych o złożenie ofiary kancelaryjnej na pokrycie wyżej wymienionych kosztów.

Scroll to Top