Namaszczenie chorych

Sakrament chorych jest jednym z siedmiu sakramentów ustanowionych przez Chrystusa. Służy on umocnieniu chorego na czas szczególnej próby, jaką jest sytuacja cierpienia, utraty zdrowia bądź zagrożenia życia. Pomaga odkrywać w tych trudnych doświadczeniach głębszy sens zbawczy, łączy z cierpiącym i zmartwychwstałym Chrystusem, daje udział Jego w zwycięstwie nad bólem i śmiercią, a także otwiera na nadzieję życia wiecznego. Szczególną rolę odgrywa w nim Duch Święty jako Ten, który umacnia w ufności Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana oraz umacnia w trwodze konania.

Sakrament chorych, wbrew obiegowym opiniom, nie jest wyłącznie ostatnim namaszczeniem dla osób terminalnie chorych. Jest on przeznaczony również dla cierpiących na różne dolegliwości, choroby przewlekłe oraz dla osób w podeszłym wieku. Podkreśla to sama formuła namaszczenia: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”.
Sakrament chorych można przyjmować wielokrotnie, jeśli choroba wciąż trwa lub stan chorego się pogorszył.

Osoby pragnące skorzystać z sakramentu chorych prosimy o kontakt z telefoniczny z klasztorem bądź o zgłoszenie się do zakrystii kościoła bezpośrednio po Eucharystii.

Scroll to Top