Wspólnoty i grupy

Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich
(Mt 18, 20)

Spotkania odbywają się w każdą III niedzielę miesiąca.
Początek Mszą Świętą o godz. 11.30

Spotkania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca.
Początek Mszą Świętą o godz. 11.30

Spotkania odbywają się w każdy czwartek.
Początek po Mszy Świętej o godz. 19.00

Spotkania odbywają się w każdą IV niedzielę miesiąca.
Początek po Mszy Świętej o godz. 11.30

Scroll to Top