Członkowie Bractwa Świętego Antoniego mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
(stan łaski uświęcającej, Komunia święta, modlitwa w intencjach papieża, brak przywiązania do grzechu – nawet powszedniego)

  • w dniu przystąpienia do Bractwa
  • w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok
  • w pierwszy wtorek po Wielkanocy (Oktawa Wielkanocy)
  • w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
  • w uroczystość św. Antoniego (13 czerwca)
  • w uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

EGZORCYZM ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

Oto Krzyż Pański, ustąpcie wrogowie Jego!
Lew z pokolenia Judy,
Potomek Dawida zwyciężył!
Alleluja!

Przypominamy Członkom Bractwa, że we Wspólnocie pozdrawiamy się słowami:
„Niech będzie Bóg Uwielbiony”
Odpowiedź brzmi:
„I święte Imię Jego” 
(Na podstawie decyzji zarządu z dnia 10. 04. 2014r.)

Bractwo św. Antoniego

Koronka do św. Antoniego

W każdy wtorek po Mszy Św. o godz. 10-tej i 19-tej przed Cudownym Obrazem św. Antoniego odmawiana jest koronka dla uczenia 13-tu przywilejów nadanych św. Antoniemu i zawartych w antyfonie „SI QUAERIS”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Spotkanie Formacyjne

Spotkanie formacyjne Bractwa św. Antoniego w każdą II niedzielę miesiąca po Mszy św. o godzinie 11.30   Zapraszamy zainteresowanych informacjami  na temat warunków przystąpienia do Wspólnoty.

Zachęta

Zaproszenie  Drodzy Czciciele św. Antoniego Padewskiego! Zapraszamy Was do korzystania z przywilejów i odpustów nadanych przez papieża Aleksandra VII w „Breve Apostolskim” z dnia 18 stycznia 1664 roku, które można uzyskać przez przystąpienie do Bractwa św. Antoniego, założonego w 1664 roku i reaktywowanego w 2009 roku przy Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 1.
Telefon kontaktowy: 511 195 176 O.  Promotor i Zarząd Bractwa św. Antoniego

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu

 w dni powszednie od godziny 15.00  do  19.00             

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wynagradzające Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie zniewagi i grzechy nasze i całego świata.

poniedziałek i sobota – tajemnice radosne
wtorek i piątek – tajemnice bolesne
środa i niedziela – tajemnice chwalebne
czwartek – tajemnice światła
Zachęcamy do odmawiania w tym czasie responsorium
„Si quaeris”

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego,
Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Kalecy się cieszą swoim uzdrowieniem
Zguby się znajdują za ufnym westchnieniem.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy
I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą
I z padewczykami cuda jego głoszą.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu
chwała za tę władzę daną Antoniemu.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, który św. Antoniego przedziwnych i ustawicznych cudów oświeciłeś promieniami, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez jego zasługi pokornie Majestatu Twego prosimy, przez jego przyczynę otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Scroll to Top