Grupa Biblijna

Rozważać słowo, które Bóg wypowiedział do człowieka to szukać Słowa, które jest Drogą, Prawdą i Życiem.
 Grupa biblijna szuka w Piśmie świętym Drogi dla swego życia, Prawdy o sobie i swoim życiu. Odnajdując zaś te dwie rzeczywistości, odnajduje samo Życie.
 Spotkania grupy biblijnej odbywają się w każdy czwartek (od września do czerwca) po wieczornej Mszy świętej (ok. 19.45) w salce pod kościołem.
 Każde spotkanie rozpoczyna się katechezą, następnie uczestnicy spotkania otrzymują teksty biblijne do rozważania, a następnie dzielą się przeczytanym i rozważonym słowem. Całość kończy się modlitwą spontaniczną i błogosławieństwem.
 

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 Spotkania prowadzi:
o. Arkadiusz Płatek

Scroll to Top