Elementor #3544

 INTENCJE MSZALNE  11.10.2020 – 17.10.2020

NIEDZIELA – 11.10.2020    

700     1) Wynagradzająca w Bogu wiadomej sprawie – 10/30

2) Za + Stanisława – greg. 11/30

830     1) Za + Czesława NIEŚCIORUKA i zmarłych z rodziny

2) Za + Marię-Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 11/30

1000  1) O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i zdrowie dla Artura z okazji imienin

2) Za dusze cierpiące w czyśćcu

1130   1) W intencji Bractwa Św. Antoniego

2) Za + Janinę – greg. 11/30

1300  Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 11/30

1700  Dziękczynna Bogu Ojcu w Trójcy Jedynemu, że jest przy nas w trudnych doświadczeniach i uczy nas Bożego patrzenia na życie

1900  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Haliny i Mirosława SZUWAR

Ex.       O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 7/30

PONIEDZIAŁEK – 12.10.2020

630    Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 12/30

800    Za + Janinę – greg. 12/30

1000  Za + Waldemara MATIJEWSKIEGO w 30 dzień po śmierci

1900  1) O Boże błogosławieństwo dla Kaliny i Radka oraz wypełnienie woli Bożej w ich relacjach

2) Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 12/30

3) Za + Stanisława – greg. 12/30

Ex.       Wynagradzająca w Bogu wiadomej sprawie – 11/30

Ex.       O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 8/30

Ex.       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Martyny MAJKOWSKIEJ z okazji 18 r. urodzin

WTOREK – 13.10.2020

630    Wynagradzająca w Bogu wiadomej sprawie – 12/30

800    Za + Antoninę RUTKOWSKĄ w 13 r. śmierci oraz zmarłych z rodziny

1000  Składkowa

1900  1) Składkowa

2) Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 13/30

Ex.       Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 13/30

Ex.       Za + Stanisława – greg. 13/30

Ex.       Za + Janinę – greg. 13/30

Ex.       O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 9/30

ŚRODA – 14.10.2020

630    Za + Janinę – greg. 14/30

800    O Boże błogosławieństwo dla ks. Edwarda STAŃKA

1000  Za + Jadwigę, Jana i Edwarda

1900  1) O pojednanie z Bogiem, uwolnienie od zła i uzdrowienie dla Grażyny przez Niepokalane Serce Maryi

2) Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 14/30

3) Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 14/30

Ex.       Za + Stanisława – greg. 14/30

Ex.       Wynagradzająca w Bogu znanej sprawie – 13/30

Ex.       O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 10/30

CZWARTEK – 15.10.2020

630    Za + Jadwigę i Zbigniewa SUDA

800    Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 15/30

1000  1) O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla Teresy z okazji 71 r. urodzin

2) O wieczną radość zbawionych dla + Jadwigi i Edwarda RZEMKOWSKICH z okazji imienin oraz dla + Katarzyny i Franciszka MARUDÓW w rocznicę urodzin

1900  1) O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie i siły i opiekę matki Najświętszej dla Piotra  

2) Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 15/30

3) Za + Teresę BRZEZIŃSKĄ

Ex.       Za + Stanisława – greg. 15/30

Ex.       Za + Janinę – greg. 15/30

Ex.       Wynagradzająca w Bogu znanej sprawie – 14/30

Ex.       O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 11/30

PIĄTEK – 16.10.2020

630    Za + Stanisława – greg. 16/30

800    Dziękczynna za szczęśliwy powrót z pielgrzymki do Medjugorie i za otrzymane łaski

1000  Za + Apolonię w 11 r. śmierci oraz Jadwigę

1900  1) O łaskę nawrócenia dla Konrada i całej jego rodziny

2) Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 16/30

3) Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 16/30

Ex.       Za + Janinę – greg. 16/30

Ex.       Wynagradzająca w Bogu znanej sprawie – 15/30

Ex.       O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 12/30

SOBOTA – 17.10.2020

630    Za + Marię Urszulę NIEDŹWIECKĄ – greg. 17/30

800    1) Dziękczynna za otrzymane  laski z prośbą o uwolnienie od krzywd, ochronę przed złem i trwanie w Bogu dla Łukasza, Aleksandry i Mateusza JASIŃSKICH

2) O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Franka, Zosi i Stefanii

1000  1) Za + Hannę NIESIOŁOWSKĄ-CZYŻEWSKĄ w 30 r. śmierci

2) Za + Józefa-Karola NALEWAJEK w 2 r. śmierci

1900  Za + Ryszarda BIAŁY – greg. 17/30

Ex.       Za + Stanisława – greg. 17/30

Ex.       Za + Janinę – greg. 17/30

Ex.       Wynagradzająca w Bogu wiadomej sprawie – 16/30

Ex.       O łaskę wiary, nawrócenie i sakrament pokuty oraz światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała – 13/30

Scroll to Top