Intencje mszalne – 28.06.2020 – 04.07.2020

NIEDZIELA – 28.06.2020    
700    O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej dla Mariusza z okazji 35 r. urodzin
830     O szczęśliwą operację dla s. Ewy
830     Za + Ryszarda – greg. 28/30
1000  Dziękczynna za narodzenie wnuka z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Piotra i jego rodziny
1000  Za + Piotra –greg. 30/30
1130   W intencji Rycerstwa Niepokalanej
1130   O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Piotra z okazji imienin
1300  O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej i z dziękczynieniem w 20 r. ślubu Magdaleny i Krzysztofa
1700  Z okazji urodzin Krzysztofa i Aleksandry, dziękując za otrzymane od Boga dobro, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, wszelkie łaski, opiekę Matki Najświętszej i dar głębokiej wiary dla Jubilatów i ich rodzin
1900  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi – 28/30

 Ex.       Za + Romana MURAWSKIEGO – greg. 9/30
Ex.       O uzdrowienie relacji i wyjście z nałogu dla Łukasza, Piotra i Macieja

PONIEDZIAŁEK – 29.06.2020
630    Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi – 29/30
800    Za + Ryszarda –greg. 29/30
1000  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wszelkie łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Piotra
1000  Za + Piotra SZUBSKIEGO
1900  W intencji powołań oraz o umocnienie w naszym powołaniu (Krucjata)
1900  Za + Mariannę GODEK w 1 r. śmierci
Ex.       Za + Romana MURAWSKIEGO – greg. 10/30

 WTOREK – 30.06.2020
630    Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi – 30/30
630    Za + Władysława, Jadwigę, Patrycję, Czesławę, Helenę i Kornela MORAWIECKIEGO
800    O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej i pomoc w trudnej sprawie dla Emilii, Marcela i Marcina
800    Za + Ryszarda – greg. 30/30
1000  Składkowa
1900  Składkowa

Ex.       Za + Romana MURAWSKIEGO – greg. 11/30
Ex.       Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Najświętszej dla Pawła z okazji imienin

ŚRODA – 01.07.2020
630    O nawrócenie Jacka i Kacpra oraz ich rodzin
800    O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej dla Lucyny
1000  Za + Helenę i Mariana TRZCIŃSKICH
1000  Za + Helenę GASIŃSKĄ
1900  O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i zdrowie dla Ewy i Lecha
1900  Dziękczynna Bogu i Maryi Niepokalanej za cały rok formacji SEN z prośbą o światło Ducha Świętego i owocne przeżycie rekolekcji oraz Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janka z okazji imienin oraz Agnieszki i Łukasza z okazji urodzin
1900  Za + Halinę MONIUSZKO

Ex.       Za + Romana MURAWSKIEGO – greg. 12/30
Ex.       Za + Briana O’CONNOR – greg. 1/30

CZWARTEK – 02.07.2020
630    Za + Andrzeja i Piotra JEZIERSKICH
800    O Bożą opiekę i światło Ducha Świętego w podejmowanych decyzjach dla Małgorzaty
1000  Za + Janinę, Nadolię, Irenę i Małgorzatę
1900  O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
1900  O rozwiązanie wszystkich trudnych spraw w rodzinie Pawła i Marzeny

Ex.       Za + Romana MURAWSKIEGO – greg. 13/30
Ex.       Za + Briana O’CONNOR – greg. 2/30

PIĄTEK – 03.07.2020
630    Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi
800    O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, umocnienie w wierze, nadziei i miłości oraz opiekę Matki Najświętszej dla Jana, Aleksandra i Stanisława
1000  Za + Barbarę ŻARKIEWICZ – o łaskę życia wiecznego w 1 miesiąc po śmierci
1900  O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie oraz opiekę Matki Najświętszej dla Wandy z okazji 2 r. urodzin i jej rodziców
1900  Za + Sławomira MEDALISA oraz rodziców i zmarłych z rodziny WOŁOWCÓW

Ex.       Za + Romana MURAWSKIEGO – greg. 14/30
Ex.       Za + Briana O’CONNOR – greg. 3/30
Ex.       O łaskę uzdrowienia i pomoc w pracy dla Katarzyny

SOBOTA – 04.07.2020
630    Za + Władysława, Jadwigę, Jana, Kazimierza ROKOSZEWSKIEGO oraz Piotra NUROWSKIEGO
800    O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej i wszystkich świętych dla O. Marka
1000  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi
1000  O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie oraz opiekę Matki Najświętszej dla cioci Żeni i jej synów Piotra i Ryszarda
1900  O dary Ducha Świętego i przemianę życia dla Nikodema

Ex.       Za + Romana MURAWSKIEGO – greg. 15/30
Ex.       Za + Briana O’CONNOR – greg. 4/30

 

 

Scroll to Top