Komunikat dla wiernych w związku z pandemią Koronawirusa

Komunikat dla wiernych

W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, w kościołach obowiązują następujące zasady:

1.   w świątyni podczas nabożeństw i Mszy św. jednorazowo może przebywać nie więcej niż 50 osób; w sytuacji przekroczenia tej liczby prosimy o udanie się do innego kościoła (np. do pobliskiej świątyni OO. Redemptorystów);

2.   przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego w obecnej sytuacji zachęcamy; w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem;
w naszym kościele Komunia św. w tradycyjny sposób udzielana będzie przy ołtarzu głównym, a Komunia św. na rękę przy ołtarzu św. Antoniego;

3.   znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;

4.   cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;

5.   przy wejściu do kościoła na stoliku znajdują się środki dezynfekujące, z których można skorzystać w miarę potrzeby;

6.   w kolejce do spowiedzi należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m.

Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

Scroll to Top