Ogłoszenia Duszpasterskie XII tydzień zwykły 21 – 27 czerwca 2020 r.

  1. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Pana Jezusa są w naszej świątyni odprawiane przez cały bieżący miesiąc codziennie o godz. 18.30.
  2. W ubiegłą niedzielę zebrano na tacę z przeznaczeniem na remonty i renowacje tutejszego kościoła sumę 2.546 PLN. Rozpoczął się ostatni etap prac renowacyjnych przy zabytkowej figurze MB Łaskawej znajdującej się na tyłach kościoła od strony ul. Franciszkańskiej. Zostaną dorobione brakujące atrybuty: korona na głowie i połamane strzały w dłoniach. Wszystkim naszym dobroczyńcom, wspierającym nas duchowo i materialnie, z serca dziękujemy!
  3. Czcicieli św. Antoniego zapraszamy we wtorek na Msze święte o godz. 10.00
    i 19.00
    .
  4. W środę uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, patrona warszawskiego kościoła katedralnego.
  5. W przyszłą sobotę zapraszamy na godz. 19.00 na ostatnią przed wakacjami Eucharystię połączoną z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe.
  6. W sprawach duszpasterskich prosimy zgłaszać się zaraz po liturgii bezpośrednio do zakrystii ewentualnie kontaktować się z nami telefonicznie (22/831.20.31) lub mailem (stygmatyfranciszka@franciszkanie.pl).

 

 

Scroll to Top