Traktat o modlitwie Jezusowej.

Jerzy Szyran OFMConv

Traktat o modlitwie Jezusowej.

Wydawnictwo oo. Franciszkanów „Bratni Zew”. Kraków 2020, ss. 218.

   Modlitwa Jezusowa – jedna z najstarszych i najkrótszych form modlitwy. Jej obecna forma kształtowała się na przestrzeni IV-XIV w. i przebiegała na obszarze od pustni synajskiej aż po górę Athos w Grecji. Modlitwa ta, szczególnie rozpowszechniona na chrześcijańskim Wchodzie, przeżywa dziś swój renesans w Kościele katolickim. Łączy ona bowiem w sobie: poddanie się Jezusowi jako Panu, jest wyznaniem wiary w Syna Bożego i wołaniem o Boże miłosierdzie. Przede wszystkim  jednak jest bezpośrednim zwracaniem się do imienia Jezus jako mocy, w której ludziom dane jest otrzymać zbawienie.

  Książka składa się z dwóch części. W pierwszej została przedstawiona historia powstania modlitwy Jezusowej, jej struktura, znaczenie poszczególnych elementów czotki oraz medytacja nad samą formułą tej modlitwy. Druga część ukazuje owoce tej modlitwy jako wielobarwność działania Ducha Świętego, który w mocy tejże modlitwy prowadzi człowieka przez kolejne etapy życia duchowego.

           Modlitwę Jezusową można odmawiać zawsze i wszędzie. Dlatego warto ją poznać, by trwać w ciągłym podniesieniu duszy ku Jezusowi Chrystusowi.

o. dr Jerzy Szyran OFMConv

jszyran@gmail.com
lignum-vitae@franciszkanie.pl
www.szyran.franciszkanie.pl

Scroll to Top