24 czerwca wspominamy

 24 Czerwca wspominamy:

Uroczyste wspomnienie św. Jana Chrzciciela, Chrystuso­wego Przesłańca. Syn kapłana Zachariasza i jego żony Elżbiety, zapowiedziany został przez anioła, poczęty mimo podeszłego wie­ku rodziców, a uświęcony w łonie matki wtedy, gdy odwiedziła ją Najśw. Maryja Panna. Wcześnie udał się na pustynię judzką  rzecz to niewykluczona  zetknął się może z esseńczykami. Na przełomie r. 28/29 usłyszał Boże wołanie i idąc za nim począł głosić nadchodzące królestwo Boże oraz udzielać chrztu pokuty. W końcu mógł wskazać zbierającym się tłumom Baranka Bożego, a gdy Jezus Sam zaczął pozyskiwać uczniów, swoim Jan przypo­mniał, że nie jest Tym, który miał przyjść. Uchodził atoli za pro­roka, a Pan uroczyście stwierdził, że jest kimś więcej aniżeli pro­rocy. Wskazał też na siłę jego charakteru, dzięki której nie był trzciną kołysaną wiatrem. Ten hart Jan zadokumentował u koń­ca swej działalności, o czym wspominać będziemy w dniu 29 sier­pnia. Dziś czcimy jego narodzenie, którego wyjątkowość sprowa­dza się nade wszystko do tego, że był Chrystusowym Przesłańcem, ściśle związanym z Jego mesjańskim posłannictwem.

W Autun, we Francji, św. Symplicjusza, biskupa. Wymie­niają go akta synodu w Sardyce, a wychwala Grzegorz z Tours. Zmarł około r. 350.

W Lobbes, niedaleko Tournai, w Belgii, św. Leodulfa, Byl jednym z ostatnich opatów, których wyposażano w sakrę bis­kupią. Zmarł w r. 776.

Scroll to Top