Spowiedź

stałe dyżury spowiedników

  STAŁE  DYŻURY SPOWIEDNIKÓW w dni powszednie     1515-1700 1700-1900 Poniedziałek o. Rajmund o. Jacek Wtorek o. Tomasz Ko. o. Adam Środa o. Arkadiusz o. Tomasz Kr. Czwartek o. Jacek o. Rajmund Piątek o. Adam o. Arkadiusz Sobota o. Jacek o. Adam   O planowanych nieobecnościach informujemy na stronie  http://www.warszawa.franciszkanie-warszawa.pl/  – możliwe bieżące …

stałe dyżury spowiedników Czytaj więcej »

6. Rachunek sumienia

6. Rachunek sumienia Podejmując rachunek sumienia stań wobec Boga w ciszy i skupieniu, świadom własnej grzeszności i małości, lecz, ufny w nieskończone Jego miłosierdzie. Odpowiadając na postawione poniżej pytanie, poświęć kilka chwil refleksji tekstowi biblijnemu, który wprowadzi cię w klimat poszczególnych wezwań Modlitwy Pańskiej. Rozpoczynając analizę własnych czynów, odmów tę lub podobną modlitwę: Panie, Jezu …

6. Rachunek sumienia Czytaj więcej »

5. Błędy penitentów przy spowiedzi

5. Błędy penitentów przy spowiedzi Patrząc z perspektywy kilkunastu lat kapłaństwa i posługi duszpasterskiej w konfesjonale, ośmielam się stwierdzić, że wiele osób nie bardzo wie, co należy mówić, a ściślej, czego nie należy mówić w sakramencie pokuty i pojednania. Stąd też warto poddać refleksji poprawność swoich dotychczasowych spowiedzi, by na przyszłość przebiegały one rzeczowo …

5. Błędy penitentów przy spowiedzi Czytaj więcej »

4. Wskazania moralne

4. Wskazania moralne       Żaden chrześcijanin nie jest pozbawiony wskazówek „jak żyć”. Mądrość Boża, jak i Kościół dają mu odpowiednie wskazania, które ukierunkowują jego działania ku dobru. Człowiek, który weźmie je sobie do serca i wytrwale będzie za nimi podążał, osiągnie wolność, prawdę i piękno w swoim życiu doczesnym, a zbawienie w wiecznym. …

4. Wskazania moralne Czytaj więcej »

3. Źródła czynu moralnego

3. Źródła czynu moralnego      Każdy człowiek zmierzając ku swemu ostatecznemu spełnieniu, kieruje się na tej drodze sumieniem, które nieustannie nawołuje go do unikania zła, a czynienia dobra (por. KDK, 16). Powołanie człowieka, jakim został obdarzony przez Stwórcę realizuje się na ziemi i nieustannie zmusza człowieka do podejmowania moralnych wyborów.      Współczesna teologia ujmuje …

3. Źródła czynu moralnego Czytaj więcej »

2. Warunki dobrego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

2. Warunki dobrego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania W swoim nauczaniu Kościół ukazuje 5 podstawowych warunków, których spełnienie gwarantuje skuteczność sakramentu pokuty i pojednania. Następujące po sobie wezwania, prowadzą penitenta drogą pojednania z Bogiem i Kościołem od uświadomienia sobie własnej grzeszności aż do naprawienia i zadośćuczynienia za popełnione winy. 2.1. Rachunek sumienia Uświadomienie i …

2. Warunki dobrego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania Czytaj więcej »

1. Grzech i nawrócenie

1. Grzech i nawrócenie Człowiek obdarzony przez Stwórcę szczególnym podobieństwem do Boga (por. Rdz 1,26-27), posiada zdolność nie tylko kierowania się zasadami rozumowymi i zdolnością wyboru, ale także może wchodzić w osobowe relacje ze swoim Stwórcą. Owa zażyłość stawia go najwyżej pośród wszystkich bytów materialnych i wskazuje na szczególną miłość, jaką Bóg darzy swoje …

1. Grzech i nawrócenie Czytaj więcej »

Scroll to Top