Rycerstwo Niepokalanej

„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”
(J 2,5)

Maryja zaprasza do podążania śladami swego Syna. Myśl tę podjął św. Maksymilian Kolbe, który w prostych słowach naszkicował program życia chrześcijańskiego w nowej formie pod opieką Niepokalanej:
*  zdobyć cały świat dla Chrystusa;
*  powierzyć swe życie Niepokalanej  w akcie całkowitego oddania się, nosić Cudowny Medalik, jako znak przynależności
do Niej i złoty środek na zagrażające człowiekowi zło, codziennie odmawiać akt strzelisty „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta…”;
* Rycerz Niepokalanej ma do dyspozycji wszelkie godziwe środki, na jakie pozwala jego stan i aktualne okoliczności jego życia: świadectwo własnego życia, modlitwa, głoszenie słowa Bożego we właściwym dla siebie wymiarze, praca dla Kościoła.
Ten wzniosły cel, proste środki i warunki podane przez św. Maksymiliana Kolbego, pragniemy realizować
w grupie Rycerstwa Niepokalanej, która spotyka się przy klasztorze OO. Franciszkanów, w każdą czwartą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 11.30.

Grupę prowadzi:
O. Arkadiusz Płatek

Scroll to Top