Okolicznościowe

Różaniec

‘’Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen’’ Październik jest wyjątkowym miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Różaniec jest modlitwą do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Maryi, w której …

Różaniec Czytaj więcej »

Jasnogórskie Śluby Narodu

Jasnogórskie Śluby Narodu   Treść Jasnogórskich Ślubów napisał Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski 16 maja 1956 r. w więzieniu w Komańczy gdy był więziony przez władze PRL, a 26 VIII 1956 zostały uroczyście wygłoszone na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych.Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla Prymasa …

Jasnogórskie Śluby Narodu Czytaj więcej »

Pani Anielska

Jerzy Szyran OFMConv  Franciszek i Maryja       W całokształcie duchowości św. Franciszka, Maryja zajmuje szczególne miejsce. Od samego bowiem początku maleńki kościółek poświęcony Matce Bożej Anielskiej, zwany przez Franciszka Procjunkulą, stał się kolebką Zakonu. To właśnie pod czułym spojrzeniem Matki Pana, pierwsi bracia Serafickiego Patriarchy, kształtowali swoją duchowość, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i …

Pani Anielska Czytaj więcej »

Powstanie Warszawskie

„Burza” znaczy-Deus, Honor, Patria „Ci, co zginą, będą siewcami, którzy samych siebie rzucą wziemię, jako ziarno przyszłych plonów. Bo nic nie ginie. Zdziś zwyciężonych dla jutrzejszych zwycięzców powstają oręże itarcze” „Gloria victis” E. Orzeszkowa  Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, było wielkim zrywem ludności stolicy, to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń drugiej wojny światowej. Planowane na …

Powstanie Warszawskie Czytaj więcej »

3 maja Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski główna Patronka Polski Dzień ustanowienia konstytucji w 1791 roku Teologiczne uzasadnienie tytułu „Królowej” pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w …

3 maja Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Czytaj więcej »

Kult obrazu Najmiłosierniejszego Zbawiciela jako kontemplacja Bożego Miłosierdzia w ujęciu bł. Michała Sopoćki

Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski Białystok             Czasy współczesne charakteryzuje tempo rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia, w co szczególny wkład wniósł bł. Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy św. Faustyny Kowalskiej. Papież Franciszek, ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdziaw 2016 r., stwierdził: „Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i …

Kult obrazu Najmiłosierniejszego Zbawiciela jako kontemplacja Bożego Miłosierdzia w ujęciu bł. Michała Sopoćki Czytaj więcej »

Uczta przed podróżą

Od zarania wieków nurtuje człowieka pytanie: jak jest tam, dokąd wszyscy zmierzają, ale jeszcze nikt stamtąd nie wrócił, by zdać relację (niestety wskrzeszony przez Jezusa Łazarz nic nie opowiedział [por. J 11,1nn.]). Stąd też w zależności od religii i kultury, człowiek tworzy sobie obrazy pozagrobowej rzeczywistości i według różnych mitów i tradycji przygotowuje się do podjęcia tej najważniejszej wyprawy swego życia.

Wyposażenie na drogę

            W mitologii greckiej władcą królestwa zmarłych był Charon (Χάρων – [Chárōn]) – bóg umierających i konających, Duch świata podziemnego, syn Erenu i Nyks. Był przewoźnikiem dusz zmarłych przez mityczną rzekę Styks (w innych wersjach mitu Styks nazywał się Acheron i czasem był jeziorem lub bagnem, co wynikało z tego, że poszczególne polis  [państwa-miasta] starożytnej Grecji różniły się nieco kulturą).

Płaszcz i krzyż

W zasadzie płaszcz i krzyż kojarzą się jednoznacznie z zakonem krzyżackim i poza tą analogią być może trudno dostrzec jakąkolwiek inną. Spróbujmy jednak uchwycić jedną z wielu „złotych nici”, które łączą wielość osób, wydarzeń i symboli Starego Testamentu z obrazami zapisanymi w Ewangelii.

Płaszcz i jego frędzle

W zrozumienie sensu dzisiejszej katechezy wprowadzają nas dwa fragmenty Starego Testamentu: „Zrobisz sobie frędzle (hebr. cicit) na czterech rogach płaszcza, którym się okrywasz” (Pwt 22,12) oraz „I mówił znowu Pan do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo, i do każdej frędzli użyją sznurka z fioletowej purpury. Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić – a nie pójdziecie za żądzami swego serca i oczu, przez które plamiliście się niewiernością – byście w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga. Jam jest Pan, Bóg wasz, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Jam jest Pan, wasz Bóg»” (Lb 15,37-41). Żydzi zwyczajowo podczas ostatniej części odmawianej rano modlitwy Shema, w której jest mowa o przykazaniu cicit, trzy razy dotykali oczu frędzlami i całowali je. To znaczy, że modlący się dotykał i całował Boże przykazania. On nie całował frędzli – on całował Boże przykazania.

Przykazanie o noszeniu cicit miało pomóc Żydom w pamiętaniu o wszystkich pozostałych przykazaniach, bowiem wiara w Boga realizuje się w czynach człowieka, a czyny często ulegają impulsom oczu i serca.

Realizacja konsekracji chrzcielnej w codzienności życia zakonnego

Realizacja konsekracji chrzcielnej w codzienności życia zakonnego          Sakrament chrztu stanowi w życiu każdego chrześcijanina początek jego drogi, na której realizuje swe powołanie do zjednoczenia z Bogiem. Moment ten znajduje swą kontynuację w pozostałych sakramentach i w znaczący sposób wpływa na całe życie człowieka. Niezatarte znamię, którym zostaje naznaczony każdy ochrzczony sprawia, …

Realizacja konsekracji chrzcielnej w codzienności życia zakonnego Czytaj więcej »

Ofiarowanie Pańskie 2 lutego

Ofiarowanie Pańskie 2 lutego Matki Bożej Gromnicznej Czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu w Kościele obchodzi się święto Ofiarowania Pańskiego, dawniej zwane świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej było ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Według Prawa Mojżeszowego każda kobieta przez czterdzieści …

Ofiarowanie Pańskie 2 lutego Czytaj więcej »

Scroll to Top